Home > OMXS30 Analys v.18 ”OMXS30 ligger strax under ett starkt motståndområde…”

OMXS30 Analys v.18 ”OMXS30 ligger strax under ett starkt motståndområde…”

OMXS30 ligger nu strax under ett starkt motståndsområde kring ca 1600. Skulle indexet under en relativt hög handelsaktivet orka etablera sig över dessa psykologiskt viktiga nivåer får OMXS30 mycket intressanta köpsignaler. Men de långa trenderna pekar nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Så innan något liknande har skett ser tyvärr risken väldigt stor ut för att indexet snarast snart kommer att vända nedåt. OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1575, ca 1567 och ca 1537 bryts. På lång sikt är dock ett brott av stödnivåerna vid ca 1482-1488 betydligt viktigare. 

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en svagt uppåtriktad utveckling under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade då upp med 0,5 procent och stängde handelsveckan på 1580,78. Hittills i år är därmed indexet gått upp med blygsamma 0,2 procent. Men tar man också med förfallna utdelningar blev veckans uppgång 0,9 procent och för helåret är utvecklingen då +3,3 procent.

Under veckan kom det en oväntad ökning av KI:s konjunkturbarometer, främst tack vare optimism i svensk tillverkningsindustri, som gav stöd till börsen. Dessutom fortsatte försvagningen av den svenska kronan, vilket är positivt för exportindustrin, efter Riksbankens besked om att kommande räntehöjningar kommer senare än det tidigare var förväntat.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det som emellertid dominerade börsveckan var det intensiva rapportflödet ifrån börsbolagen. Bland OMXS30-bolagen fick Alfa Laval, Assa Abloy, Boliden, Essity, Kinnevik, SCA, SKF och Tele2 positiva kursreaktioner efter sina delårsrapporter.

Däremot blev rapportreaktionerna för Atlas Copco, Autoliv, Electrolux, Getinge, Nordea, Sandvik, Svenska Handelsbanken och Volvo negativa.

Lite oroande är att en del företagsaktier, till exempel Sandvik och Volvo, gick ned trots att själva bolagsrapporten var bra. Det kan bero på att aktierna inför rapporterna var något överdrivet uppspekulerade.

Lite mer oroande inför de kommande månadernas kursutveckling vore det dock om nedgången efter bra rapporter skulle bero på att de stora elefanterna, de kapitalstarka institutionella placerarna, ville passa på att sälja av en del av sina innehav. Nu när det fanns gott om köpare på höga kursnivåer efter rapporterna.

De kanske förväntat sig ett bra rapportutfall men samtidigt vill förbereda sig på att konjunkturen kommer att bli sämre om ett halvår eller så. För dom kan inte sälja så mycket av sina aktiepositioner då på bra kursnivåer, när det blivit tydligt för alla att konjunkturen har vänt ned. Dom kanske bedömer att dom måste sälja nu när det ännu finns tillräckligt mycket köpare på börsen?

Fortsättning lär följa på detta. Skulle det vara så att det under de kommande veckorna och månaderna under uppgångsdagarna handlas relativt lite aktier i förhållande till hur mycket det handlas under nedgångsdagarna är det ett tydligt tecken på att de stora kapitalstarka institutionella placerarna är nettosäljare. Och det vore en klart negativ faktor för den kommande börsutvecklingen.

Den långa bilden i den tekniska analysen är dock relativt oförändrad jämfört med förra veckan. Lite positivt är att börsomsättningen var relativt hög när indexet hade en plusvecka. Men som vi kommer att se nedan i dagsdiagrammet var omsättningen högst under nedgångsdagarna. Vilket snarast förstärker det negativa handelsvolymsambandet börsen visat upp sedan förra sommaren.

Analys OMXS30

OMXS30 fortsätter också att visa upp ett långsiktigt mönster med succesivt lägre bottnar och toppar och den viktiga 40-veckors medeltalskurvan fortsätter att luta nedåt. För att bryta denna negativa diagrambild behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över de starka motståndsnivåerna kring ca 1600.

I så fall får OMXS30 starka köpsignaler. Men dessförinnan tycker vi att alla uppgångar som sker under relativt låg handel främst är potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Nya starka säljsignaler erhålls i veckodiagrammet om OMXS30 skulle parkera sig under det viktiga stödområdet kring ca 1480-1490.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 nu har varit upp i den nedre delen av vårt målområde för denna kortsiktiga uppåtriktade rekyl. Målområdet har vi satt efter nivån kring indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 1588, och andra motstånd som ligger kring den psykologiskt viktiga 1600-nivån.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har också givit en säljindikation ifrån höga och överköpta nivåer. Det är dock ingen stark säljsignal i sig självt. Det är mest att betrakta som en varningssignal. Den behöver kompletteras med säljsignaler i själva indexdiagrammet för att man ska våga agera. Men den kommer att förstärka signalvärdet av andra eventuella kommande säljsignaler.

Kan OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1603 erhålls mycket intressanta köpsignaler. Skulle istället stödnivåerna vid ca 1537 brytas får indexet istället säljsignaler. Särskilt illavarslande vore det om sedan också stödnivåerna vid ca 1482-1488 passerades.

Vi får nu se om OMXS30, kanske då med hjälp av starka delårsrapporter, orkar fortsätta upp och etablera sig över 1600-området? Eller om internationella ränteuppgångar och kanske en viss konjunkturpessimism inför nästa år kommer att locka fram tillräckligt mycket säljare för att pressa ned indexet?

Än så länge bedömer vi det som en överhängande risk att motståndsnivåerna vid ca 1590-1603 inte kommer att brytas. Och att snarare det ligger i farans riktning att stödnivåerna vid ca 1482-1488 förr eller senare på nytt kommer att testas.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 får kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 1583 och ca 1593 bryts. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om indexet istället går under stöden vid ca 1575 och ca 1567.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång om motstånden vid ca 1583 och ca 1593 bryts. Sikta i så fall på uppgångar till först och främst ca 1600-1603. Sätt dock gärna en ganska tajt stopp loss som flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt. För nedgångar ifrån detta överköpta läge strax under så pass starka motstånd som de vid ca 1600 kan komma snabbt och kraftfullt.

Skulle OMXS30 gå under stöden vid ca 1575 och ca 1567 kan man istället agera för nedgång. Sikta på nedgångar till stödnivån vid ca 1537 och sedan ned till stödområdena kring ca 1482-1500. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 1583 som sedan successivt flyttas nedåt till strax över närmast liggande motståndsnivå.

Långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom tidigare att agera försiktigt så länge som de starka motståndsnivåerna vid ca 1600 håller. De långa trenderna pekar nämligen nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Förslagsvis använder också den försiktige placeraren den nuvarande uppåtriktade rekylen till att sälja av eventuella kvarvarande aktie- och indexinnehav.

En sådan försiktighetsstrategi tycker vi är lämplig så länge som inte OMXS30 har fått några starka och långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

[adrotate banner=”70″]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto