Home > OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge …”

OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge …”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktigt intressanta säljsignaler ifrån ett överköpt läge. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1648, ca 1622-1624, ca 1592-1598 och ca 1544-1547 bryts. De mer långsiktiga trenderna pekar dock fortfarande uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Så nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi därför främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. Skulle dock OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1700 och ca 1720 erhålls istället nya starka köpsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra, av helger något förkortade, handelsvecka en nedåtriktad tendens. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 1,0 procent och avslutade veckan på 1672,33. Årets uppgång har därmed reducerats något till 18,7 procent. Tar man även hänsyn till förfallna utdelningar var förra veckans nedgång 0,9 procent och årets uppgång ligger då på 22,0 procent. Vilket fortfarande är klart bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 15,1 procent.

Under förra veckan kom det bland OMXS30-bolagen delårsrapporter ifrån Boliden, Hexagon, Nordea och SEB som alla resulterade i negativa kursreaktioner. Bankaktierna stärktes dock något efter hökaktiga signaler ifrån USA:s centralbank Federal Reserve.

För OMXS30 i övrigt avslutades veckan också positivt efter att det under fredagen kom amerikansk arbetsmarknadsstatistik som för den senaste månaden visade på starkare sysselsättningsökning än väntat samtidigt som löneökningarna var dämpade.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

 

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett i fortfarande i huvudsak i ett positivt läge. I och för sig visar den höga nivån på stochasticindikatorn i veckodiagrammet att indexet fortsätter att vara rejält överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, har nu också börjat svänga om till en mer och mer positiv lutning.

Analys OMXS30

Dessutom ligger OMXS30 över en brant stigande trendlinje som i skrivande stund ger stöd vid ca 1620 och visar också upp ett tydligt mönster av successivt stigande toppar och bottnar.

Handelsvolymsambandet fortsätter också att visa upp ett positivt mönster där handelsaktiviteten oftast är klart större under uppgångsfaserna än under nedgångarna. Vid några tillfällen har det varit minusdagar med en relativt hög börshandel, men då har nedgången endast berott på att utdelning har avskilts i en del indextunga aktier. Så korrigerat för detta så var även dessa dagar egentligen plusdagar.

Detta positiva handelsvolymmönster, som startade efter årsskiftet, skiljer sig också markant ifrån de mönster som börsen visade upp under större delarna av åren 2016-2018.

Så länge som dessa positiva samband fortsätter visar det på att de kapitalstarka och långsiktiga aktörerna i huvudsak är nettoköpare. Vilket skapar klart gynnsamma förutsättningar för en långsiktigt stigande börs. Denna uppgång skulle då också kunna gå längre upp än man nu kanske kan föreställa sig.

Lite mer i närtid så ser vi fram emot ett viktigt test av börsens styrka vid all time high nivån för OMXS30 vid 1720,02 ifrån den 27 april 2015. Ett alla tiders högsta i ett så välbevakat index som OMXS30 kan ofta bli en viktig psykologisk nivå för många placerare. I och för sig så är även jämna nivåer som till exempel 1700, OMXS30 var uppe på 1700,35 som högst den 25 april i år, också av stort börspsykologiskt intresse.

Så skulle OMXS30 under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet etablera sig över de viktiga nivåerna vid ca 1700 och ca 1720 erhålls nya starka köpsignaler i veckodiagrammet.

Skulle däremot OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet etablera sig under stödnivåerna vid ca 1592-1598 och ca 1544-1547 får indexet istället långsiktigt intressanta säljsignaler. Däremot ser vi nedgångar som sker under en relativt låg börshandel främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

I dagsdiagrammet har dock OMXS30 visat upp en del svaghetstecken. Här fick indexet förra veckan kortsiktiga säljsignaler när det gick under en stödnivå vid ca 1678-1680 och samtidigt bröt ett uppåtgående trendlinjestöd. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1648, ca 1622-1624, ca 1592-1598 och ca 1544-1547 bryts.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet har också stochasticindikatorn givit ifrån sig en säljindikation när den gått ner ifrån höga och överköpta nivåer.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskuva, fortsätter emellertid att vara uppåtriktad. Dessutom har nedgångarna än så länge skett under en relativt låg börsaktivitet.

För att få en tydlig köpsignal i dagsdiagrammet behöver dock OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid ca 1700. Och detta helst under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här har fått kortsiktiga säljsignaler. Indexet får här nya säljsignaler om även stöden vid ca 1671, ca 1661-1662, ca 1654, ca 1644-1645 och ca 1633-1637 bryts. Skulle emellertid OMXS30 gå över motstånden vid ca 1677, ca 1681, ca 1694 och ca 1700 får indexet istället kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motstånden vid ca 1677-1681 inte brutits. Bevaka dock dessa stopp losser noggrant, flytta också raskt ned dessa allt eftersom indexet går ned och handla gärna med lite mindre handelspositioner än normalt. För den mer långsiktiga trenden fortsätter antagligen att vara uppåtriktad vilket då ökar risken betydligt i alla positioner för nedgång.

Skulle däremot OMXS30 bryta över motstånden vid ca 1677-1681 kan man förslagsvis istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under ca 1670 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortsatt bra ut för uppgångspositioner. Särskilt strategin att köpa vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är intressant för den långsiktige placeraren. För OMXS30 har fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt och indexet har etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar uppåt.

Vi föreslår dock av försiktighetsskäl en stopp loss för denna typ av investeringar om OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1544 och därmed också tydligt nedanför sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto