Home > OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 i en stark uppåtriktad trend”.

OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 i en stark uppåtriktad trend”.

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad och kraftfull trend. Dessutom är handelsvolymsambanden positiva. Vilket gör att det ser fullt möjligt ut för OMXS30 att de närmaste månaderna minst kunna gå upp till all-time-high vid 1720. Kortsiktigt finns det dock motståndsnivåer vid ca 1660-1670 som tillfälligtvis kan hejda uppgången. OMXS30 har stödnivåer vid ca 1632 och ca 1603. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köplägen för långsiktiga placerare. 

Stockholmsbörsen hade under den förkortade förra handelsveckan en svagt uppåtgående rörelse. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp 0,9 procent och stängde veckan på 1642,04. I år har därmed indexet gått upp med 8,2 procent. Men beaktar man även avskilda utdelningar så var veckans utveckling istället +1,1 procent. Hittills i år ligger vi då på +11,3 procent.

Veckans handel påverkades av en avvaktande hållning inför presidentvalet i Frankrike. Även om Macron ledde stort i opinionsundersökningarna så fanns det kvar en liten gnagande osäkerhet hos placerarna.

Rapportfloden har också börjat ebba ut. Under veckan var det bland OMXS30-aktierna bara tre aktier som rapporterade. Skanska fick en neutral rapportreaktion. Securitas blev dock en rapportförlorare med -5,4 procent. Även de hårt prövade aktieägarna i Fingerprint fick se sin aktie fortsätta att gå ned med -6,4 procent efter rapporten.

Annars har rapportperioden överlag varit bra där de positiva överraskningarna dominerat. Detta bådar gott inför de tre närmaste månaderna. Vid nästa rapportperiod i juli gäller det emellertid att företagen fortsätter visa på starkare resultat än förväntat.

Risken, eller kanske snarare möjligheten, är då betydande att börskurserna till dess fortsatt att gå upp. Har börsaktörerna då pressat upp aktievärderingarna till känsliga nivåer kan läget lätt bli labilt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

År som slutar på 7 har också en otrevlig tendens att bjuda på, om inte alltid börskrascher, så i alla fall kraftiga nedgångar. Först brukar det gå upp. Men någon gång under perioden juli till oktober brukar börsen toppa av för att sedan gå ned under ofta ganska dramatiska former. Så var det i alla fall år 1987, 1997 och 2007.

Orsakssambandet till detta osympatiska mönster kan man bara spekulera om. Och bara för att detta brukar ske behöver det givetvis inte nödvändigtvis ske även i år. Någon gång ska väl sådana här sviter också kunna brytas?

Men skulle börsen komma i ett överspekulerat läge under tredje kvartalet kommer i alla fall vi att öka vaksamheten betydligt. Till exempel kan man då så fort som 20 dagarsmedeltalskurvan på OMXS30 börjar peka nedåt börja sälja av även mer långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om handelsvolymsambandet dessförinnan svängt om till mer neutrala eller negativa förhållanden.

För närvarande ser det dock väldigt positivt ut för OMXS30. Både de korta och långsiktiga trenderna pekar uppåt. Uppgångarna sker oftast under större börsomsättning än den under nedgångarna. OMXS30 har också fått ett antal starka köpsignaler. Senast när motstånden vid ca 1585, ca 1591 och ca 1603 bröts under en hög handelsaktivitet.

Analys OMXS30

OMXS30 har nu mindre motståndsområden vid ca 1660-1670 vilka inte borde orsaka några större problem. Kanske bara lite tillfälligt hack i kurvan. Värre kan det bli vid all-time-high nivån vid ca 1720. Där omkring vore det naturligt om en hel del vinsthemtagningar skulle kunna ske. Samtidigt som många placerare kan komma att tveka att köpa aktier vid denna psykologiskt viktiga och historiskt höga nivå.

Analys OMXS30

Om OMXS30 emellertid etablerar sig över 1720 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en ny stark köpsignal. Då kan det bli lite av ketchupeffekt när placerare rusar in på börsen för att inte bli ifrånsprungna.

Enligt uppgift ska också blankningsnivåerna på Stockholmsbörsen nu vara på rekordnivåer. Hur kommer blankarna reagera om OMXS30 etablerar sig över sitt gamla all-time-high? Vågar de ligga kvar? Eller kommer de börja panikköpa?

Ja, det inte så svårt att tänka sig en större rusning uppåt som under tredje kvartalet kommer leda till en överspekulerad börs. Men detta är bara en hypotes. Det gäller nu att hela tiden stämma av och se om hypotesen bekräftas eller inte. För ”The trend is your friend. Until it bends…”

OMXS30 skulle få säljsignaler om stöden vid ca 1632 och ca 1603 bryts. Nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet, typ med börsomsättningar på klart under 20 miljarder per dag under nedgångsdagarna, ser vi emellertid främst som potentiella köptillfällen för långsiktiga placerare.

Stochastic-indikatorn visar dock på att OMXS30 är överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan nämligen fortsätta att vara överköpt under lång tid om det kommit in i en stark trend.

I det mer kortsiktiga timdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 den senaste tiden fått ett stort antal kortsiktiga köpsignaler. Trendstöd finns i timdiagrammet vid ca 1638 och ca 1632.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som den kortsiktiga uppåtriktade trenden som i skrivande stund ligger vid ca 1632 håller. Stopp loss strax under denna trendlinje alltså.

Sikta först och främst på uppgångar till motståndsnivåerna som ligger kring ca 1660-1670. I andra hand till all-time-high vid ca 1720.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1632 kan man sikta på en rekyl ned till stödnivån vid ca 1603. Var dock försiktig med att ta stora positioner för nedgång även om detta stöd bryts. För den långa trenden pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Är man mer långsiktig i sitt agerande rekommenderar liksom tidigare att man kan ligga placerad för fortsatt uppgång på OMXS30. Kommer det nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet kan man använda dessa till att, om utrymme finns, köpa mer.

Denna strategi rekommenderar vi så länge som de långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Skulle dessa mönster brytas rekommenderar vi dock en stopp loss även på långsiktiga aktie- och indexinnehav.

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto