Home > OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 tvekar strax under viktiga motståndsnivåer…”

OMXS30 Analys v.19 ”OMXS30 tvekar strax under viktiga motståndsnivåer…”

OMXS30 ligger kortsiktigt sett i en stigande trend. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1578, ca 1585 och ca 1593 bryts. I det längre tidsperspektivet är dock trenderna mer nedåtriktade, handelsvolymsambanden negativa och säsongsmönstret det närmaste halvåret utmanande. Därför är det naturligt att börsen nu tvekar inför sin kommande utveckling. Skulle dock OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet orka att tydligt etablera sig över de viktiga motståndsområdena kring ca 1600 erhålls starka köpsignaler. Däremot om OMXS30 går under stödnivåerna vid ca 1564, ca 1543 och ca 1534 erhålls istället kortsiktiga säljsignaler. Men det är först om OMXS30 parkerar sig under det starka stödområdet kring ca 1480-1490 som nya långsiktigt riktigt intressanta säljsignaler erhålls.

Stockholmsbörsen hade under förra, av 1 maj helgen, förkortade handelsveckan en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med marginella -0,2 procent och avslutade veckan på 1576,58. I år ligger därmed utvecklingen för OMXS30 hittills på 0,0 procent. Tar man sedan även hänsyn till förfallna utdelningar var förra veckans utveckling på odramatiska 0,0 procent och årets utveckling ligger då på +3,2 procent.

På det internationella planet var intresset stort för handelsförhandlingar mellan USA och Kina som fördes i Peking under två dagar. Nyhetsflödet böljade lite fram och tillbaka kring detta. Men till slut framkom att inga stora genombrott hade skett.

Desto större effekt fick fredagens starka amerikanska jobbrapport som på ett tydligt sätt förbättrade det internationella börsklimatet. Rapporten tolkades ”som det bästa av två världar” med en stark arbetsmarknad men utan några tydliga tecken på ökad inflation.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I Sverige är vi nu inne i slutet av rapportperioden. Förra veckan kom det bland OMXS30-bolagen endast en delårsrapport, den ifrån Securitas, som gav en positiv kursreaktion. Däremot fick Fingerprint, SEB och Swedish Match mer negativa kursreaktioner efter sina rapporter.

AstraZeneca stärktes under början av veckan av uppköpsrykten. Då gynnandes dessutom de exportinriktade verkstadsbolagen i OMXS30 av en fortsatt kronförsvagning. Men de senaste veckornas uppgången för den forna indexdominanten H&M stannade däremot av och vändes istället till en nedgång.

Börsen har nu också kommit in i det säsongsmässigt så svaga börshalvåret maj till och med oktober. Rent historiskt sett har denna halvårsperiod givit en betydligt sämre genomsnittlig avkastning än perioden mellan oktober och maj. Maj till oktober brukar till och med ha en negativ avkastning. Detta gäller dock om man tittar på utvecklingen som ett medelvärde under till exempel 20, 50 eller 100 år. Det säger inte att det under ett enskilt år absolut måste bli så. Men man kan se det som att man vanligtvis under detta halvår jobbar lite i motströms på börsen.

I det längre perspektivet ser vi veckodiagrammet för OMXS30 också att de långa trenderna fortfarande i huvudsak pekar nedåt. Indexet visar nämligen upp ett långsiktigt mönster med successivt sjunkande toppar och bottnar, det ligger under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva och handelsvolymsambanden är övervägande negativa.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 på ett tydligt sätt under en ökande handelsaktivitet parkera sig över motståndsområdena kring ca 1600-nivån erhålls dock starka köpsignaler. Men innan något liknande skett betraktar vi alla uppgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Om OMXS30 vid ett senare tillfälle också etablera sig under det starka stödområdet kring ca 1480-1490 erhålls nya långsiktigt viktiga säljsignaler.

I dagsdiagrammet däremot ser vi att OMXS30 i detta kortsiktigare tidsperspektiv fått en köpsignal. Indexet fick det när indexet i mitten av april gick över ett motstånd vid ca 1537. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, pekar också uppåt.

OMXS30 stångas nu med en motståndsnivå vid ca 1590 där indexets synnerligen välbevakade 200-dagars medeltalskurva också befinner sig. Strax ovanför detta ligger också det kraftfullt motståndsområdet kring den jämna och därmed börspsykologiska viktiga indexnivån 1600.

Analys OMXS30

Ska man vara lite mer exakt så får OMXS30 här en mycket intressant köpsignal om det kan etablera sig över 1603. Extra stark skulle denna köpsignal bli om denna erhölls i samband med en relativt hög handelsaktivitet. För annars kanske bara indexet går upp och testar av området kring den uppåtgående motståndslinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1628. Och sedan vänder nedåt igen.

Skulle OMXS30 inte orka fortsätta uppåt, utan istället vänder nedåt med en gång, får indexet säljsignaler om stödet vid ca 1537 bryts. Stochasticindikatorn har tidigare givit ifrån sig svaghetssignaler vilket också indikerar att kraften i uppgången har mattats av. Betydligt starkare säljsignaler skulle dock erhållas om också stödområdet vid ca 1482-1488 skulle brytas.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 får köpsignaler om motstånden vid ca 1578, ca 1585 och ca 1593 bryts. Vi vet sedan ifrån dagsdiagrammet att indexet därefter har ett starkt motståndsområde vid ca 1603.

Analys OMXS30

Om OMXS30 skulle gå under stödet vid ca 1564-1565 får indexet istället en kortsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på ett test av stödnivåerna vid ca 1543 och ca 1534-1537.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handlar man främst inom kortsiktiga tidsramar kan man nu därför bevaka om det blir motståndet vid ca 1578 eller stödnivån vid ca 1564-1565 som bryts först.

Erhålls köpsignalen över 1578 kan man agera för uppgång och sikta på uppgångar till ca 1585, ca 1593 och sedan till ca 1603. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går under 1573. Flytta sedan gärna upp stopp lossen ganska tajt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Går OMXS30 under stödet vid ca 1564 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till området kring ca 1543 och sedan till det vid ca 1534-1537. Stopp loss förslagsvis strax över 1570. Flytta sedan ned stopp lossen till strax över närmaste liggande lite tydligare motståndsnivå.

För mer långsiktiga placeringar fortsätter vi att rekommendera försiktighet med större placeringar för uppgång. För de långsiktiga trenderna pekar i huvudsak nedåt och handelsvolymsambanden är övervägande negativa. OMXS30 ligger nu också strax under det starka motståndsområdet kring ca 1600. Förslagsvis säljer därför den försiktige investeraren av eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i aktier och index kring dessa nivåer.

Denna försiktiga strategi tycker vi är lämpligt så länge som handelsvolymsambanden är negativa, den långa trenden är nedåtriktad och inga långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög börshandel har erhållits. Men skulle till exempel OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1600 blir vi betydligt mer optimistiska.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto