Home > OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 i kraftsamlingsfas mellan ca 1600 och ca 1657”.

OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 i kraftsamlingsfas mellan ca 1600 och ca 1657”.

OMXS30 var förra veckan uppe och testade motståndsområdet kring ca 1657. Etablerar sig OMXS30 över denna nivå under en stigande handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av de gamla topparna ifrån år 2015 vid ca 1720. De långa börstrenderna pekar uppåt. Men mer kortsiktigt sett har OMXS30 fastnat i en kraftsamlande konsolideringsfas. En viktig stödnivå finns vid ca 1600 och ett motstånd alltså vid ca 1657. Handelsvolymmönstret, USD och långräntornas utveckling har den senaste tiden tyvärr ökat risken för att OMXS30 ska fortsätta i sin sidlänges rörelse. Inom detta konsolideringsintervall erhålls också kortsiktiga säljsignaler om OMXS30 går under stöden vid ca 1645, ca 1636 och ca 1626.

Stockholmsbörsen drog sig förra veckan något upp under en relativt oregelbunden handel. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp 0,7 procent och stängde veckan på 1646,67. Därmed har i år indexet gått upp med +8,5 procent. Inkluderat avskilda utdelningar är utvecklingen +11,9 procent .

Under veckan var det bland OMXS30-bolagen särskilt Ericsson som utmärkte sig med en uppgången. Det var sprunget ur att det nu bekräftats att Cevian Capital köpt stora aktieposter i bolaget. Och att Christer Gardell kommit med i valberedningen vilket lär bidra till att röra om i styrelsen. Även Securitas ryckte uppåt på uppgifter om att aktien snart kommer med i Carnegies småbolagsindex. Flera fonder följer nämligen detta index.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen kan man konstatera att OMXS30 långsiktigt sett fortfarande ligger i en uppåtriktad trend. I veckodiagrammet nedan ser man att OMXS30 vid ca 1600 och ca 1550 har långsiktigt viktiga stödnivåer. Nya köpsignaler i detta mer långsiktiga perspektiv erhålls om OMXS30 skulle etablera sig över motstånden vid ca 1657 och ca 1720.

Analys OMXS30

Går vi över till något kortare tidsperspektiv i dagsdiagrammet nedan ser läget något mer komplicerat ut. Även om trenderna i huvudsak pekar uppåt så har OMXS30 fastnat i ett konsolideringsområde mellan ca 1600 och ca 1657.

Analys OMXS30

OMXS30 fick i och för sig kortsiktiga köpsignaler förra veckan när det gick över motstånden vid ca 1636 och ca 1642.

Men i fredags när motståndet vid ca 1642 bröts och OMXS30 gick upp och testade motståndet vid ca 1657 stängde indexet nära sitt dagslägsta. Det är ett svaghetstecken. Det ökar osäkerheten kring om OMXS30 på kort sikt verkligen ska ha kraft att orka etablera sig över 1657.

Nya och mycket intressanta köpsignaler skulle emellertid erhållas om indexet etablerade sig över motståndet vid ca 1657 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då med börsomsättningar på över 25 miljarder under uppgångsdagarna. I så fall siktar vi på en uppgång till 1720-området.

Om OMXS30 istället viker ned och går under stödnivåerna vid ca 1636-1642, ca 1626 och särskilt det vid ca 1600-1604 erhålls säljsignaler. Och extra viktiga skulle eventuella säljsignaler bli om de sker under en relativt hög handelsaktivitet.

Stochastic-indikatorn ligger kvar i ett neutralt område. Det ger därför inga tydliga tecken på åt vilket håll OMXS30 troligast ska bege sig.

Faktorer som stärker uppgångsscenariot är att den långa 200-dagars medeltalskurvan, som ligger vid ca 1522, fortfarande pekar uppåt och att indexet visar upp ett tydligt mönster av stigande bottnar och toppar.

I dagsdiagrammet framträder dock lite andra varningssignaler om att trendstyrkan håller på att mattas av. Nämligen att börsomsättningen varit relativt hög under vissa nedgångsdagar. Det är tecken på att säljarna vaknat till liv och att köpsidan inte dominerar i styrka på samma sätt som tidigare. Skulle dessa tendenser fortsätta är det klart illavarslande signaler för den mer långsiktiga börsutvecklingen.

Andra varningssignaler är den senaste tidens svaghet i US-dollarn och nedgången i långräntorna både i USA och i Europa. Både USD och långräntor har nu också fått tydliga säljsignaler. Det vittnar om att finansmarknaderna fått en ökad osäkerhet om konjunkturläget. Och därmed också angående de långsiktiga vinstutsikterna hos börsbolagen. En viktig fråga är här om Trump kommer att få igenom sina stimulansreformer? Eller kommer han bli så politiskt handlingsförlamad att skattesänkningspaketen med mera inte blir av?

Säsongsmönstret indikerar också att efter en stark början på juni riskerar börsen sedan att gå ned mot slutet av juni. Typiskt är då att botten nås i anslutning till midsommarhelgen. Sedan följer vanligtvis en börsuppgång som brukar toppa av i juli eller i augusti. OMXS30 behöver givetvis inte slaviskt följa detta mönster varje år. Men det kan vara bra att vara observant på detta. Vissa år stämmer säsongsmönstret nämligen lite extra bra in.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare skulle därför kunna ligga placerade för uppgång så länge som stödnivåerna i timdiagrammet ovan, antingen det vid ca 1645 eller det vid ca 1636 beroende på var och ens riskpreferens, håller.

Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 1657.

Skulle OMXS30 däremot istället etablera sig under stödet vid ca 1636 kan man sikta på nedgångar till i första hand stödet vid ca 1626. Och sedan ned till ca 1600-1604. Stopp loss förslagsvis om indexet på nytt går över 1636.

Mer långsiktiga inriktade investerare kan dock finna det läge att nu bli lite mer försiktiga än tidigare. De långa trenderna är fortfarande uppåtriktade men varningsklockorna har börjat ringa lite här och där. Handelsvolymsambanden har blivit mer osäkra. Och dollarn och långräntorna varnar för en dämpning av konjunkturläget.

Vill man vara försiktig kan det därför vara läge att sälja av delar av innehaven vid uppgångar. Särskilt om de skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet.

Skulle OMXS30 börja gå ned under en ökande börsaktivitet rekommenderar vi dock att man lite mer bestämt säljer även mer långsiktiga innehav.

Men om OMXS30 bryter upp över motståndet på OMXS30 vid ca 1657 under stigande handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler. I så fall tar det ut de tidigare erhållna varningssignalerna. Då kan man på nytt agera för uppgång till minst de gamla topparna kring ca 1720.

Taggar:
CFD
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto