Home > OMXS30 Analys v.2 ”OMXS30 på väg att ta fart uppåt?…”

OMXS30 Analys v.2 ”OMXS30 på väg att ta fart uppåt?…”

OMXS30 studsade förra veckan kraftigt upp ifrån ett tidigare översålt läge. Veckorna innan har dock börsen varit svag och då kommit in i en kortsiktigt sett fallande trend. Det har då främst varit bostadsoron, förberedelser inför MiFID II och H&M:s tillväxtproblem som dämpat börshumöret. Men den långsiktiga trenden för OMXS30 pekar fortfarande uppåt och förutsättningarna finns för en stark rapportperiod under andra hälften av januari. Indexet får också intressanta köpsignaler om det under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1614, ca 1640 och ca 1683. Nya säljsignaler erhålls dock om stöden vid ca 1570-1573, ca 1560 och ca 1518 bryts.

Stockholmsbörsen började börsåret 2018 med en stark uppgångsvecka. Börsaktiviteten var dock relativt låg och präglad av helgledigheterna. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick emellertid förra veckan upp hela 2,2 procent och stängde på 1611,31. Jämförelsevis kan konstateras att OMXS30 för helåret 2017 gick upp blygsamma 3,9 procent. Lägger man dock till förra årets avskilda utdelningar blev utvecklingen 8,4 procent.

De senaste veckornas börshandel har annars kännetecknats av en håglös stämning påverkad av bostadssoron som verkar ha gjort utländska placerare till nettosäljare av både den svenska valutan som av svenska aktier. De institutionella placerarna har också haft fullt upp med MiFID II anpassningar och då haft mindre tid till att agera på aktiemarknaden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För de läsare som är lyckligt omedvetna om MiFID II kan det beskrivas som ett mycket omfattande regelverk som på ett djupgående sätt förändrar affärsmodeller och arbetsrutiner för de flesta finansiellt aktiva bolag inom EU. Regelverket trädde i kraft den 3 januari så nu ska det bli intressant om den institutionella handelsaktiviteten så smått börja vakna till liv de närmaste veckorna.

Dessutom har svenska privatpersoner påverkats av höjda amorteringskrav, en trögare bostadsmarknad och bankernas hårdare kreditgivningsvillkor. Det spekulativa kapitalet har också i viss grad sökt sig till bitcoinhandeln istället för aktiemarknaden.

Bland OMXS30-bolagen har framförallt H&M och Skanska varit sänken. H&M har den senaste månaden gått ned 17 procent och Skanska drygt 8 procent. Oron är stor för att H&M:s dagar som tillväxtbolag ska vara räknade. Företagets vinstestimat har sänkts och en del analytiker utesluter inte heller en sänkt aktieutdelning till våren.

Men USA-börserna är starka. Så länge de är starka finns det gott hopp om att den svenska börsen ska kunna komma igen och även den börja att gå upp på ett lite mer kraftfullt sätt. Det brukar nämligen vara svårt att hålla nere en lokal börs som den svenska någon längre tid om USA-börserna trendar uppåt.

Snart börjar också börsbolagens rapportperiod. Intresset att handla aktier borde i samband med det öka markant. Den internationella konjunkturen ser ut att fortsätta att vara stark vilket borde göra att våra globalt verksamma storbolag kan komma med starka rapporter.

Däremot kan eventuellt den svenska bostadsoron ha något dämpat det inhemska konjunkturläget. Men för de flesta OMXS30-bolagen borde den internationella konjunkturen vara viktigare för vinstutvecklingen än den inhemska situationen.

Implementeringen av MiFID II regelverket borde nu också vara klar, direktivet trädde nämligen i kraft den 3 januari. Så nu ska det bli intressant om den institutionella handelsaktiviteten så smått börja vakna till liv de närmaste veckorna.

Den långa trenden för OMXS30 är fortfarande uppåtriktad även om indexet den senaste månaden visat på betydande svaghet. Dels har OMXS30 varit under den psykologiskt viktiga 1600-nivån och dels under sin 40-veckors medeltalskurva.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1518 erhålls nya säljsignaler. Om indexet istället kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1614, ca 1682 och ca 1720, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls intressanta köpsignaler i veckodiagrammet.

Veckostochastic börjar också komma ned på låga och översålda nivåer. Det ökar möjligheterna för en fortsatt studs uppåt.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 befinner sig i en nedåtgående trendkanal. Motstånd i trendkanalen finns i dagsläget vid ca 1614 och stödnivåer vid ca 1570-1573.

Analys OMXS30

Så även i dagsdiagrammet skulle en intressant köpsignal erhållas om OMXS30 kunder etablera sig över 1614 under en ökande handelsaktivitet. Indexet skulle då också befinna sig över den långsiktigt viktiga 200-dagars medeltalskurvan som i skrivande stund ligger vid 1608.

Sedan får OMXS30 starka köpsignaler om även motstånden vid ca 1640 och ca 1682 kan passeras under en relativt hög börsaktivitet.

Även i dagsdiagrammet ger stochasticindikatorn positiva signaler. En köpindikation har fåtts när stochastic ifrån låga och översålda nivåer har brutit uppåt. Men detta är mer att se som en ledtråd. Det viktiga är att motståndet vid ca 1614 bryts.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1570-1573 och ca 1560 erhålls nya säljsignaler. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 1518.

Det ännu kortsiktigare timdiagrammet visar på den kortsiktiga styrkan OMXS30 visade upp förra veckan. Indexet fick då ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 1617 och ca 1628 kan brytas.
En kortsiktig varningssignal fås dock redan om stödet vid ca 1606 passeras. Fler säljsignaler erhålls sedan om även stöden vid ca 1591 och ca 1573 skulle underskridas.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan med stöd av de senaste köpsignalerna agera för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 1617 och ca 1628, och i andra hand till ca 1640. Men en tajt stopp loss om OMXS30 går under stödnivån vid ca 1606 rekommenderas om man vill vara försiktig.

Alternativt kan man då också agera för nedgång om detta stöd bryts. Sikta i så fall på en nedgång till först och främst stödnivån vid ca 1591. Sätt förslagsvis då också en relativt tajt stopp loss till exempel om indexet skulle gå över 1611 igen.

För mer långsiktigt inriktade investerare kan det vara värt att observera att OMXS30 visat svaghet i den långsiktiga trenden den senaste månaden. Vill man vara försiktig drar man därför ned på sina långsiktiga innehav tills indexet på nytt börjat ge långsiktigt intressanta köpsignaler. Är man beredd att acceptera en högre risknivå behåller man emellertid sina uppgångspositioner så länge som stödnivåerna vid ca 1570 eller alternativt de vid ca 1518 håller.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto