Home > OMXS30 Analys v.2 ”OMXS30 visar upp kortsiktig styrka men ligger långsiktigt sett i en nedåtriktad trend…”

OMXS30 Analys v.2 ”OMXS30 visar upp kortsiktig styrka men ligger långsiktigt sett i en nedåtriktad trend…”

OMXS30 har tidigare fått ett antal säljsignaler, ligger i kraftigt fallande trender och handelsvolymsambanden är fortsatt negativa. Senaste säljsignalen kom när stödet vid ca 1435 bröts. Nya säljsignaler erhålls om även stödet vid ca 1378 bryts. Vid ca 1250-1300 finns sedan ett långsiktigt sett mycket intressant stödområde. I det kortsiktiga perspektivet ser det dock ljusare ut. För OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler ifrån ett kraftigt översålt läge. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1435, ca 1457 och ca 1482 bryts. För att erhålla lite mer långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1497, ca 1544 och ca 1593.

Stockholmsbörsen hade förra veckan till en början en oregelbunden utveckling men avslutade veckan mycket starkt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde därmed årets första vecka på 1435,29 vilket innebar en uppgång på 1,9 procent.

De senaste månaderna har präglats av ökad konjunkturpessimism, oro för både handelskrig och för ränteläget och av stora utflöden ur aktiefonder både i Sverige och på det internationella planet. Aktievärderingarna har därmed kommit ned en hel del. Nu är den stora frågan om placerarna har tagit ut lite väl mycket elände i förskott eller om analytikerna det närmaste året successivt måste dra ned sina prognoser så att de matchar placerarnas pessimism.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den kommande rapportperioden, som för Sveriges del drar igång på allvar de två sista veckorna i januari, blir därför extra intressant att ta del av.

Förra veckans starka avslutning kom efter beskedet att en amerikansk delegation denna vecka ska åka till Kina för att föra samtal kring handelskonflikten, att Kinas centralbank ska sänka bankernas reservkrav för att stimulera sin ekonomi, uttalanden ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve om att de lyssnar och påverkas av finansmarknadens reaktioner på penningpolitiken samt på grund av en stark amerikansk arbetsmarknadsstatistik.

Skulle dessa positiva tendenser fortsätta så kan det givetvis sätta ännu mer fart uppåt på de översålda aktiemarknaderna både i Sverige och utomlands.

Tyvärr måste man dock vara beredd på att det kan fortsätta att svänga kraftigt både uppåt och nedåt på börsen. Så vid första lilla besvikelse kan därför marknaden tvärt vända nedåt igen. Detta volatila rörelsemönster är typiskt för stora nedgångsfaser som den vi nu är inne i.

Någon gång kommer dock även denna nedgång att nå sin botten och sedan kommer en ny kraftig uppgångsfas ta sin början. Vanliga tecken på att detta är på gång är att börsen först gör en stor och känslomässigt driven nedgång ”där alla som någonsin kan tänkas vilja sälja sina aktier säljer” och där tvångsförsäljningar driver på kursfallen. Då har börsen oftast gått ned till objektivt sett helt överdrivet låga nivåer där ingen som inte tvingas till det vill sälja. Sedan om börsen börjar gå upp försvinner behovet av tvångsförsäljningar och då blir ”alla” helt plötsligt ense om att det snabbt gäller att köpa aktier medan det är rea.

I kursdiagrammet ser man i så fall en stor spike, key-reversal, v-botten eller någon annan typ av reversal- eller omslagformation. Handelsaktiviteten är då vanligtvis relativt hög under uppgångsfasen. Med tiden kommer sedan också de olika medeltalskurvorna brytas och sedan också att vända uppåt som en bekräftelse på att trenden istället har blivit stigande.

Så även om OMXS30 och många aktier förra veckan fick kortsiktigt intressanta köpsignaler kan det tyvärr vara lite för tidigt att ropa faran över för nya större nedgångar. Har man dock en väldig lång placeringshorisont, typ på minst 5-10 år, så är emellertid den här typen av stora nedgångar ett utmärkt tillfälle att successivt köpa in sig på börsen på. För i ett så långt tidsperspektiv spelar det kanske inte så stor roll om börsen går med ytterligare 10 procent. Rimligtvis kommer nämligen börsen om 10 år stå på betydligt högre nivåer, särskilt om man även tar hänsyn till aktieutdelningar.

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser emellertid fortfarande ytterst tveksam och osäker ut även om indexet är kraftigt översålt och uppvisar kortsiktiga styrketecken. Handelsvolymsambanden är nämligen fortsatt negativa, trenden är nedåtriktad då både indexet visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar och då indexet ligger under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt.

Analys OMXS30

Senaste säljsignalen kom när OMXS30 gick under stödområdet vid ca 1435. Nu ska det bli intressant att se om indexet på ett tydligt sett kan orka etablera sig över 1435-nivån. Men långsiktigt sett lite tydligare köpsignaler erhålls dock först om OMXS30 under en ökande börsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1497, ca 1544 och ca 1593.

Nya säljsignaler erhålls i veckodiagrammet om indexet bryter under stödnivån vid ca 1378. I ett längre tidsperspektiv sett finns det dock starka stödområden först vid ca 1250-1300.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fick sin senaste säljsignal när stödet vid ca 1435 bröts och att indexet ligger i en starkt nedåtriktad trend. OMXS30 ligger också under sin 20-dagars medeltalskurva som dessutom lutar tydligt nedåt.

Analys OMXS30

Stochastic har emellertid här fått en köpindikation när det vänt upp ifrån ett tidigare översålt läge. Kan OMXS30 också lite tydligare parkera sig över motståndet vid ca 1435 erhålls här också en köpsignal i själva indexdiagrammet.

Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då med börsomsättningar på minst 20-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna, erhålls en mycket intressant köpsignal. Skulle däremot börshandeln vara klart lägre är risken stor att uppgången bara blir av tillfällig natur.

Även här får OMXS30 en ny säljsignal om stödet vid ca 1378 bryts.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi emellertid att OMXS30 redan fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Köpsignalerna erhölls dock under en relativt låg handelsaktivitet och de går också emot de längre trendernas riktning. Så osäkerheten är stor hur bestående denna uppgång kan bli.

Nya köpsignaler erhålls dock om indexet också kan etablera sig över motstånden vid ca 1435, ca 1457, ca 1482 och ca 1497. Skulle emellertid OMXS30 gå under stöden vid ca 1421, ca 1410, ca 1390 och ca 1378 får indexet istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1421 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Särskilt intressant blir det med uppgångspositioner om motståndsnivåerna vid ca 1435, ca 1457 och så vidare skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet. I så fall kan uppgångspotentialen vara betydande. Annars är det nog läge att flytta med stopp lossen ganska tajt till strax under de senaste timmarnas högsta nivåer.

Skulle däremot stöden vid ca 1421 och ca 1410 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1421 som flyttas med ned när indexet rör sig nedåt. Sikta först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1390 och därefter på den viktiga stödnivån vid ca 1378.

För mer långsiktiga aktörer ser läget fortsatt mycket tveksamt ut. OMXS30 befinner sig klart under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt, handelsvolymsambanden är negativa och stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan länge passerad med stor marginal. Dessutom har nu stödet vid ca 1435 har brutits och nästa starka stödområde ligger först vid ca 1250-1300.

Den försiktige placeraren ligger därmed helst likvid och avvaktar till dess OMXS30 fått en tydlig reversal eller någon annan typ av stark köpsignal under en relativt hög börsaktivitet innan nya köp görs.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.