Home > OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 är kvar i sina uppåtgående trender”.

OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 är kvar i sina uppåtgående trender”.

OMXS30 ligger kvar i både sina kortsiktiga som långsiktiga uppåtgående trender. Handelsvolymsambanden är också positiva vilket ökar sannolikheten för fortsatta uppgångar de närmaste månaderna. Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1655, ca 1669 och ca 1720. Säljsignaler erhålls om indexet istället skulle gå under stöden vid ca 1638 och ca 1603. Nedgångar som sker under en relativt låg börshandel betraktar vi emellertid främst som potentiella köplägen för den långsiktiga investeraren. 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 0,3 procent och slutade på 1646,45. Hittills i år har indexet därmed gått upp med +8,5 procent. Inklusive avskilda utdelningar så var veckans utveckling marginellt bättre på +0,5 procent. För året ligger indexet då på +11,9 procent.

Jämfört med tidigare veckor var förra veckan relativt händelsefattig, Detta då de flesta bolagsrapporterna har kommit och då Macrons seger i det franska presidentvalet redan var indiskonterad sedan tidigare. Bland OMXS30-aktierna kom dock Swedish Match med en rapport som gav en positiv kursreaktion. Och Astra Zeneca lyfte nästan 8 procent på positiva forskningsresultat.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen har OMXS30 de senaste veckorna fått ett antal köpsignaler och ligger både kortsiktigt och långsiktigt i uppåtgående trender.

I veckodiagrammet nedan ser vi att indexet har ett motståndsområde kring ca 1669 men framförallt vid all-time-high 1720. Då handelsvolymsambanden är positiva, det vill säga att börsomsättningarna oftast är högre än under nedgångsdagarna, så ser OMXS30 ut att ha väldigt goda möjligheter att minst gå upp till 1720 de närmaste månaderna. Detta är i alla fall vår arbetshypotes.

Analys OMXS30

Varningstecken på att vår hypotes riskeras att inte komma att infrias vore om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet skulle gå under viktiga stödnivåer.

Om OMXS30 till exempel skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 1603 och ca 1540 under börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag under nedgångsdagarna erhålls därför långsiktigt viktiga säljsignaler. Men mindre nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

I dagsdiagrammet nedan ser vi också att OMXS30 skulle få en säljsignal om stödnivån vid ca 1638 skulle brytas. Men på längre sikt är stödnivåerna vid ca 1603 och ca 1540 betydligt viktigare.

Analys OMXS30

Stochastic-indikatorn visar på att OMXS30 fortsätter att befinna sig i ett överköptläge. Detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan befinna sig i ett överköptläge under lång tid om det kommit in i en stark trend. Men i kombination med någon annan typ av säljsignal i själva OMXS30-diagrammet så skulle det förstärka signalvärdet i denna eventuella säljsignal.

Men som sagt, huvudscenariot är att OMXS30 fortsätter upp i sin uppåtgående trend. Och med tiden både testar och etablerar sig över såväl motstånden vid ca 1655, ca 1669 och som det vid ca 1720.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ser vi att i det ännu kortsiktigare tidsperspektivet har OMXS motståndsnivåer vid ca 1650 och ca 1655 och stödnivåer vid ca 1641 och ca 1638. Sannolikheten är störst att trenden fortsätter uppåt, motståndsnivåerna bryts och köpsignalerna erhålls. Men agerar man med kortsiktiga strategier så är det också viktigt att bevaka eventuella säljsignaler.

Agerar man för uppgång sätt förslagsvis en stopp om stödnivåerna vid ca 1638-1641 bryts. Flytta också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle stödnivåerna vid ca 1638-1641 brytas kan man sikta på nedgångar ned till stödnivån vid ca 1622 eller ned till området kring ca 1603. Var emellertid gärna extra försiktig om du väljer att agera för nedgång. För de mer långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är än så länge mycket positiva. Stopp förslagsvis om OMXS30 på nytt går över 1638.

Använder man sig av mer långsiktiga strategier rekommenderar vi på samma sätt som tidigare att man i huvudsak ligger exponerad för fortsatt uppgång på OMXS30. Använd gärna, om möjlighet finns, eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att öka på positionerna för uppgång.

Stopp loss på denna strategi om de långa uppåtgående trenderna på OMXS30 mot förmodan bryts. Och särskilt om börsen då börjar gå ned under en ökande börsaktivitet.

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto