Home > OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 har brutit över 1600 men handelsvolymmönstret är fortsatt negativt…”

OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 har brutit över 1600 men handelsvolymmönstret är fortsatt negativt…”

OMXS30 gick förra veckan över de psykologiska motståndsnivåerna vid ca 1600. Tyvärr var handelsaktiviteten relativt låg i samband med att dessa köpsignaler erhölls. Vilket tyvärr förtar det långsiktiga signalvärdet betydligt av desamma. Nya kortsiktigt intressanta köpsignaler erhålls dock om även motstånden vid ca 1630 och ca 1648 bryts. De senaste dagarnas kronförstärkning verkar emellertid störa börsutvecklingen. Så skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna kring ca 1600, särskilt om sedan också stödnivåerna vid ca 1590 bryts under en ökande börsaktivitet, erhålls viktiga säljsignaler. 

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en uppåtriktad utveckling under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,7 procent och stängde veckan på 1603,25. Hittills i år är därmed indexet också upp med 1,7 procent. Inkluderar man dock också förfallna utdelningar blev veckans uppgång 1,9 procent och för helåret är utfallet då +5,2 procent.

På det internationella planet var det under veckan stort fokus på om USA:s president Donald Trump skulle lämna avtalet med Iran angående kärnvapenbegränsningar som slöts 2015 och då också återinföra hårda ekonomiska sanktioner gentemot Iran. Beslutet blev som bekant att avtalet lämnas och beslut om nya sanktioner kommer något senare i år.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Världen kan med detta synas blivit ett osäkrare ställe vilket då borde vara negativt för det internationella börsklimatet. Men beskeden var ungefär som börserna redan hade förväntat sig och dessutom brukar Trump gå ut hårt i förhandlingar för att sedan ändra sig. Samtidigt har också tydliga framsteg skett kring Koreakonflikten. Så netto blev börsreaktionen snarast positiv på dessa geopolitiska utvecklingar.

På hemmafronten gick bankaktierna starkt förra veckan. Det var uppgiften att Liberalerna vill avskaffa det skärpta amorteringskravet om Alliansen bildar regering efter valet i höst som lättade något på trycket för de tidigare så hårt pressade bankaktierna.

Den svenska börsen utvecklades dock förvånansvärt svagt i slutet av veckan jämfört med de övriga världsbörserna. Förutom ”vinsthemtagningar efter en tids kursuppgång”, som verkar vara en vanlig förklaring, så var det troligen de senaste dagarnas kronförstärkningen som gav en rekyl på börsen.

Kronan har försvagats ifrån som lägst 9,75 till som mest 10,65 kr per euro mellan den sista januari till den 2 maj. En försvagning på 9,2 procent gentemot euron, en valuta som kronan ”borde” ligga ganska still gentemot. Under samma period försvagades kronan också gentemot den amerikanska dollar med 13,8 procent. Ifrån 7,85 till 8,93 kronor för en dollar. I veckan stärktes alltså istället den svenska kronan snabbt och kraftigt. Kronan gick ifrån 10,65 till 10,26 gentemot euron, en förstärkning på 3,7 procent på några få dagar, och ifrån 8,93 till 8,59, 3,8 procent, gentemot dollarn.

Kronförstärkning kom dels efter Liberalernas utspel kring avskaffandet av amorteringskravet, vilket skulle kunna dämpa utländska investerares oro för en svensk bostadskrasch, dels efter svensk inflationsstatistik som inte kom med några större överraskningar.

Det intressanta med detta är också att den svenska börsens uppgång den senaste tiden därmed också delvis kan förklaras med den tidigare kronförsvagningen. Så kronans kommande utveckling blir därför extra intressant att bevaka för de svenska börsaktörerna.

Utvecklingen för den långsiktiga trenden för OMXS30 är nu också lite extra intressant att bevaka. Indexet bröt förra veckan över de psykologiskt viktiga motstånden kring ca 1600. OMXS30 fick då en köpsignal.

Tyvärr var då inte handelsaktiviteten särskilt hög, utan snarast anmärkningsvärt låg, vilket förtar det långsiktiga signalvärdet av denna köpsignal. Dessutom så kan man, i och med det fortsatt negativa handelsvolymsambandet, mest se denna uppgång som ett test underifrån på den uppåtriktade trendlinjen i veckodiagrammet nedan.

Analys OMXS30

Denna trendlinje ger i skrivande stund ett intressant motståndsområde kring ca 1630. Strax ovanför det ligger också ett horisontellt motståndsområde kring ca 1648. Skulle dessa motståndsnivåer brytas under en relativt hög handelsaktivitet erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. Medans motståndsnivåer som bryts under så pass låg börshandel som i förra veckan mest är av kortsiktigt intresse.

Skulle OMXS30 nu vända nedåt, särskilt om detta skulle ske under en ökande börsaktivitet, erhålls viktiga säljsignaler om stöden vid ca 1590-1600 bryts och om då också indexet parkerar sig under sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 1587.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet börjar nu också komma upp på lite högre nivåer. De senaste månaderna har denna indikator snarast varit nere på låga och översålda nivåer. Stochastic är emellertid ännu inte överköpt, men den utgör nu inte heller någon dämpade faktor om OMXS30 skulle börja att gå nedåt.

I det kortsiktigare dagsdiagrammets tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick nya köpsignaler när motstånden vid ca 1593 och ca 1603 bröts. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva är också uppåtriktad sedan mitten av april.

Analys OMXS30

Det anmärkningsvärda är dock att börsomsättningen förra veckan under måndagen och tisdagen, då köpsignalerna erhölls, var lägre än den under fredagens nedgång. Trots att fredagen var en klämdag efter torsdagens helgdag (Kristi himmelsfärds dag). Klämdagar brukar det annars vara en betydligt lägre handelsaktivitet på än under normala börsdagar.

Så att så länge detta negativa handelsvolymmönster består vågar vi inte utgå ifrån något annat än risken är mycket stor för att denna uppgång bara är en kortsiktig uppåtriktad rekyl inom en större nedgångsfas.

Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls i dagsdiagrammet om motstånden vid ca 1630, ca 1648 och ca 1684 bryts under en relativt låg handelsaktivitet. Skulle något av dessa motstånd brytas under en relativt hög börsomsättning, på till exempel klart över 28 miljarder i omsättning under uppgångsdagarna, blir emellertid dessa eventuella köpsignaler betydligt mer intressanta även i ett mer långsiktigt perspektiv. Men inte annars.

Förra veckan stängde OMXS30 alldeles på en viktig stödnivå vid ca 1603. Skulle indexet etablera sig under detta stöd erhålls en säljsignal. Men skulle OMXS30 sedan också parkera sig under stödnivån vid ca 1593 och under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1588, blir säljsignaler betydligt allvarligare. Vi siktar i så fall sedan på test av stödnivåerna vid ca 1537-1543 och kanske också av de vid ca 1482-1488.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi även där att OMXS30 förra veckan fick köpsignaler när motstånden vid ca 1590-1593 och ca 1602 bröts. Men därefter fick indexet faktiskt kortsiktiga säljsignaler. Trots omvärldens positiva börstrender.

Analys OMXS30

De kortsiktiga säljsignalerna kom när stöden vid ca 1616 och ca 1606 bröts. OMXS30 vilar nu strax över det kortsiktiga stödet kring ca 1602. Etablerar sig indexet under detta stöd och under det vid ca 1590 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler. Skulle OMXS30 orka gå upp och parkera sig över motståndet vid ca 1623 får indexet istället en köpsignal.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför här vid stödnivån ca 1602 köpa för uppgång med en tajt stopp loss vid ca 1601 eller kanske 1599, eller som alternativ helt enkelt avvakta läget. Köper man vid stödet kan man sedan sikta på en uppgång till motståndet vid ca 1623.

Väljer man att avvakta kan man sedan om OMXS30 går under stödet vid ca 1602 ta position för nedgång. Sikta i så fall på nedgångar till först och främst ca 1590. I andra hand ned till stödnivåerna vid ca 1565. Stopp loss då förslagsvis om indexet går över 1608.

Flytta sedan också stopp losserna successivt i vinstens riktning allt eftersom indexet rör sig.

Långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom tidigare att agera försiktigt så länge som uppgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet. Sälj gärna på uppgångarna.

Men i och med att motståndet för OMXS30 vid ca 1600 brutits och att indexet nu ligger över sin 200-dagars medeltalskurva kan man, om man vill ta mer risk, också köpa för uppgång vid nedåtriktade rekyler. I så fall rekommenderar vi en stopp loss på sådana investeringar om OMXS30 på nytt skulle gå under stödnivåerna vid ca 1590 och under sin 200-dagars medeltalskurva. För då ser nämligen nedgångspotentialen betydande ut.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto