Home > OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 har kommit ned till ett starkt stödområde och blivit kortsiktigt översålt …”

OMXS30 Analys v.20 ”OMXS30 har kommit ned till ett starkt stödområde och blivit kortsiktigt översålt …”

OMXS30 fick förra veckan nya kortsiktiga säljsignaler. Indexet har nu kommit ned till ett starkt stödområde vid ca 1592-1598 som än så länge har hållit. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om även detta stödområde skulle brytas. Men OMXS30 är nu kortsiktigt sett översålt och dessutom är handelsvolymmönstret fortsatt positivt och de mer långsiktiga trenderna pekar fortfarande uppåt. Så det finns därför goda förutsättningar för att detta stödområde ska hålla. Vi fortsätter också att betrakta alla nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet, som den under förra veckan, främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. OMXS30 får intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1622-1624, ca 1648-1654, ca 1678-1680, ca 1700 och ca 1720 bryts under en relativt hög handelsaktivitet.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde förra veckan på 1603,37 vilket innebar en nedgång på hela 4,1 procent. I år har därmed indexet gått upp med 13,8 procent. Lägger man dock tillbaka förfallna utdelningar var veckans nedgång 3,6 procent och årets utveckling ligger då på 17,6 procent. Denna uppgång kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 12,0 procent.

Förra veckans börs dominerades av oro inför Donald Trumps hot om kraftigt höjda tullar på kinesiska importvaror. Börsnedgångarna skedde emellertid under relativt låg handelsaktivitet. Vilket skvallrar om att de mer långsiktiga och kapitalstarka placerarna inte börjat nettosälja i någon större omfattning. När sedan tullhoten verkställdes under fredagen så började också börserna världen över något överraskande att stiga. Fortsättning på detta drama lär följa, men än så länge verkar det alltså vara ett klassiskt fall av det gamla börsordspråket ”sälj på ryktet och köp på nyheten”.

Nu blev tolkningen av tariffhöjningarna också snarast åt det lite positiva hållet. Dels ser man det mest som en offensiv förhandlingstaktik som förr eller senare kommer att leda till ett förlösande handelsavtal. Dels så gäller höjningarna bara varor som är skickade från 10 maj och de kommer ju fram först om kanske två veckor. Och det hinner ju hända mycket under den tiden.

Men framför allt kommer troligen vid ett fortsatt handelskrig både den amerikanska som den kinesiska centralbanken att stimulera sina ekonomier med fortsatt låga eller sänkta räntor och andra stimulansåtgärder. Som kanske mer än väl kompenserar för den negativa effekten av ett handelskrig. Lite vinn-vinn tänk alltså…

Så vi bedömer att det är mycket intressant att dels att förra veckans nedgången skedde under en så pass låg handelsaktivitet samt att marknaden väljer att tolka en negativ nyhet åt det mer positiva hållet. Det berömda glaset anses alltså att vara halvfullt.

Detta pekar mot att den underliggande och långsiktiga börstrenden antagligen kommer att fortsätta att vara mycket stark. Precis som alla köpsignaler ur upp- och nedvända huvudskuldraformationer på SP500, Amazon, DAX och diverse OMXS30-bolag också indikerar.

Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan eftersläntrarna Swedish Match och Securitas med delårsrapporter som för tobaksbolaget fick en positiv börsreaktion medan säkerhetsbolaget fick en mer negativ kursreaktion.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt positiv ut även efter förra veckans nedgångar. Detta då indexet tidigare i år fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler, handelsvolymmönstret fortsätter att vara positivt och då OMXS30 har etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom har börjat att luta uppåt. Mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar har också brutits. Sammantaget gör detta att vi kan definiera den långsiktiga trenden som uppåtriktad.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet ligger i och för sig på höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt. För OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

OMXS30 får nya starka köpsignaler om indexet under en relativt hög börsaktivitet kan etablera sig över de starka motstånden vid ca 1700 och ca 1720.

Skulle däremot OMXS30 under en ökande handelsaktivitet tydligt parkera sig under stödnivåerna vid ca 1592-1598 och 1544-1547 får indexet istället säljsignaler. Som lägst var OMXS30 på 1593,47 förra veckan, men stängde alltså på 1603,37.

Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet fortsätter vi också att betrakta först och främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige placeraren.

I dagsdiagrammet fick dock OMXS30 förra veckan nya kortsiktiga säljsignaler när stöden vid ca 1648, ca 1622-1624 bröts. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1592-1598 och ca 1544-1547 passeras. Nu visar dock stochasticindikatorn i dagsdiagrammet att indexet har blivit tydligt översålt i detta tidsperspektiv.

Analys OMXS30

Så blir nyhetsläget lite mer positivt så finns det därmed goda förutsättningar för att både stödet vid ca 1592-1598 ska hålla och att OMXS30 ska kunna göra en studs uppåt ifrån dessa nivåer.

Kan OMXS30 då gå över motståndet vid ca 1622-1624 erhålls i så fall en köpsignal. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1648-1654, ca 1678-1680 och ca 1700 bryts. Särskilt intressanta blir eventuella köpsignaler om de erhålls under en ökande börsaktivitet, med gärna börsomsättningar på väl över 20 miljarder under uppgångsdagarna. I så fall ställer in siktet på ett test av motståndsområdet vid indexets all time high på 1720.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått kortsiktiga säljsignaler och ligger i en nedåtriktad trend. Skulle indexet gå under stödet vid ca 1593 erhålls en ny säljsignal. Skulle däremot OMXS30 bryta den nedåtriktade trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1603 och även gå över motståndet vid ca 1614-1616 erhålls istället kortsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls sedan i timdiagrammet om även motstånden vid ca 1624-1627, ca 1634 och ca 1653-1654 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som den nedåtriktade trendlinjen, som i timdiagrammet förnärvarande ligger vid ca 1603, eller motståndet vid ca 1614-1616 håller. Flytta sedan din stopp loss ganska tajt med nedåt allt eftersom indexet går ned. Och ta också gärna mindre handelspositioner än vanligt och bevaka stopp loss nivån noggrant. För OMXS30 är översålt, handelsvolymmönstret är positivt och de mer långsiktiga trenderna fortsätter antagligen att vara uppåtriktade. Allt detta ökar risken i alla eventuella nedgångspositioner.

Skulle däremot motstånden vid ca 1603 och ca 1614-1616 brytas kan man istället agera för uppgång. Förslagsvis sätter man i så fall en stopp loss strax under 1593 som sedan raskt flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga aktörer det fortsatt intressant ut att framför allt ha positioner för uppgång. Detta då OMXS30 tidigare fått flera starka köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt och trenderna pekar uppåt. Förslagsvis köper man för uppgång särskilt vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Som till exempel den vi hade förra veckan.

Av försiktighetsskäl föreslår vi emellertid en stopp loss för dessa placeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.