Home > OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 har fått säljsignaler”.

OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 har fått säljsignaler”.

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler när bland annat stöden vid ca 1645 och ca 1638 bröts. Indexet har dock nu rekylerat uppåt och den långa trenden är fortfarande uppåtriktad. Men vid nedgången steg handelsaktiviteten vilket skickar ut en kraftfull varning om att risken ökat att den långa trenden kan komma att utmanas på allvar. Skulle OMXS30 emellertid bryta över motståndet vid ca 1657 under en relativt hög börsomsättning erhålls nya starka köpsignaler. Men skulle börsen istället börja gå ned under fortsatt hög handel erhålls viktiga säljsignaler om stöden vid ca 1600-1604, ca 1585 och ca 1544 bryts.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en både ökande handelsaktivitet och volatilitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned 1,1 procent och stängde veckan på 1629,21. I år har därmed indexet gått upp med 7,4 procent. Och med 10,7 procent om man även räknar med avskilda utdelningar.

Vad som skapade oron på världens finansmarknader var president Trumps snabbt ökande politiska problem. Det rapporteras att han försökt förmå den sparkade FBI-chefen James Comey att lägga ned undersökningen av förre nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn och att han läckt topphemlig information till den ryska utrikesministern. Dessutom fortsätter utredningen kring kopplingar mellan hans presidentkampanj och Ryssland.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Allt detta gör att presidenten riskerar att få stora svårigheter att få igenom sina program med skattesänkningar, infrastruktursatsningar och annat. Det gillar inte börsen. Kursuppgången sedan i november har, rätt eller fel, till stor del tillskrivits honom och hans skattesänkningsprogram. Det kan till och med bli så att man försöker avsätta honom. Vilket emellertid idagsläget verkar ganska avlägset. Men det påminner lite grann om Watergatekrisen på 70-talet. Har Trump spelat in samtalen med James Comey? Och kommer han i så fall tvingas att redovisa dom?

Men Trump är ju mästare på media. Det skulle inte förvåna om han snart kommer med nya utspel för att försöka få dessa skandaler att blekna och glömmas bort. Fortsättning lär följa…

Men hur som helst med detta. OMXS30 fick i alla fall säljsignaler när stöden ca 1645 , ca 1638 och ca 1622 bröts. Indexet var sedan nere och testade av stödet vid ca 1603-1604 vilket dock höll.

Även stochastic-indikatorn gav en säljindikation ifrån ett överköpt läge.

Dessa säljsignaler är dock framförallt av kortsiktigt intresse. Den långa trenden är alltjämt intakt. OMXS30 ligger också fortfarande kvar en bra bit över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom är stigande. Till och med den kortare 20-dagars medeltalskurvan är fortfarande uppåtlutad.

Däremot ligger OMXS30 nu under 20-dagars medeltalskurvan vilket är störande för den som vill anlägga en positiv syn på börsläget.

Ytterliggare en försvårande omständighet är att börsomsättningen var väldigt hög den dagen OMXS30 var nere och testade stödet vid ca 1603-1604. Det är inte bra. Alltså att säljtrycket ökar vid nedgången och köpsidan verkar ha mist sitt övertag. Det är tyvärr en indikation på att nedgångarna med tiden riskerar att fortsätta.

Analys OMXS30

Om man istället har rosa glasögon på sig och försöker tolka in allt åt det positiva hållet kan man argumentera för att det var en så kallad wash-out försäljning. I det här sammanhanget kan man beskriva det som en desperat utförsäljning av rädda placerare som sålde ut allt de kortsiktigt kan tänkas att sälja. Detta sker då i slutet av en nedgång. För efter det finns det då inte så mycket potentiella säljare kvar. Och börsen har efter det i princip bara ett håll att gå. Nämligen uppåt.

Vilken tolkning som är rätt låter vi tillsvidare vara osagt. Men läget har nu blivit betydligt mer komplicerat än tidigare och risknivån har därför ökat. Så ”be careful out there”.

Man kan också se denna nedgång under hög handelsaktivitet som att: ”En gång är ingen gång. Men två gånger är en gong-gong.”

Så vad vi nu inte vill se är fler nedgångsdagar med en relativt hög börsomsättning, typ över 20 miljarder per dag. Eller att OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1603-1604.

Sen är också 1600 en jämn och börspsykologiskt viktig nivå. Det bli ofta så att jämna indexnivåer på välbevakade börsindex blir extra viktiga beslutspunkter för många placerare. Så snarare kan man betrakta stödområdet kring 1600-1604 som extra viktigt att bevaka.

Vad krävs då för att ta bort den osäkerhet som säljsignalerna och den påföljande börsnedgången med den höga börsaktiviteten orsakade? Det krävs att börsen börjar gå upp med samma typ av höga börsaktivitet. Gärna då med minst 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna. Eller att OMXS30 får nya starka köpsignaler genom att etablera sig över motståndet vid ca 1657.

Skulle däremot OMXS30 gå upp under en relativt låg börshandel, utan att bryta över 1657 motståndet, kan den försiktige placeraren förslagvis välja att sälja av delar av sina aktie- och indexinnehav. Blir handelsvolymsambanden på nytt mer entydigt positiva eller om OMXS30 etablerar sig över 1657 kan man sedan gradvis öka engagmanget igen.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1600-1604, särskilt om det skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls nya starka säljsignaler. OMXS30 har sedan i och för sig långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1585, där den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet nedan ligger, och vid ca 1544. Men den riskaverte placeraren borde i så fall i alla fall överväga att dra ner sin riskexponering betydligt.

Analys OMXS30

Försiktiga placerare kan också luta sig åt det gamla börsordspråket ”Sell in may and stay away”. Den historiska börsmedelavkastningen mellan maj och oktober är nämligen enligt en mängd av studier väldigt låg. Perioden mellan november och april är desto bättre. Men detta är bara ett medelvärde mätt under ett stort antal år. Enskilda år kan perioden maj-oktober vara väldigt lönsam. Men det är i klar minoritet av fallen.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan däremot agera efter de köpsignaler som erhölls når OMXS30 gick över motstånden vid ca 1622 och ca 1629. Sikta på en uppgång till motståndet vid ca 1638-1640 i första hand och upp till motståndsområdet vid ca 1655-1657 i andra hand.

Handla dock gärna med lite mindre handelspostioner än vanligt. För handelsvolymsambanden har de senaste dagarna svängt om till mer negativa samband vilket ökat risken för kommande nedgångar. Sätt förslagvis en stopp loss strax under stödet vid ca 1629 eller under det vid ca 1622.

Skulle OMXS30 gå under stödet vid ca 1622 kan man istället satsa på en nedgång till först och främst stödområdet vid ca 1600-1604. Stopp loss förslagsvis om indexet på nytt går över 1622-1624.

Agerar man med långsiktiga strategier kan det nu vara dags att bli lite försiktig. De långa trenderna pekar visserligen fortfarande uppåt men handelsvolymsambanden har blivit mer osäkra. Vill man ta låg risk kan det därför vara läge att sälja av delar av innehaven. Särskilt om detta kan ske vid uppgångar.

Skulle OMXS30 på nytt börja gå ned under en relativt hög handelsaktivitet rekommenderar vi att man lite mer bestämt säljer även långsiktiga innehav. Är man mer riskbenägen kan man dock avvakta försäljningar så länge som den stödnivåerna vid ca 1585 eller ca 1544 håller.

Skulle emellertid OMXS30 börja gå upp under större handelsaktivitet än under den senaste nedgången så blir handelsvolymsambanden positiva igen. Risknivån kan då nedgraderas. Särskilt om motståndet på OMXS30 vid ca 1657 bryts under stigande handelsaktivitet kan man agera som att det på nytt finna goda möjligheter att nå upp till de gamla topparna kring ca 1720.

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto