Home > OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 hittade stöd och stabiliserade sig strax över sin MA200…”

OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 hittade stöd och stabiliserade sig strax över sin MA200…”

OMXS30 gick förra veckan ned till strax över området för sin viktiga 200-dagars medeltalskurva. Indexet blev i samband med det kortsiktigt översålt och påbörjade därefter en stabilisering. De långsiktiga trenderna och handelsvolymsambanden ser dock fortsatt gynnsamma ut. Därför betraktar vi liksom tidigare alla nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet först och främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige investeraren. Skulle dock OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet tydligt etablera sig under stödnivån vid ca 1544-1546 erhålls dock starka säljsignaler. Om OMXS30 däremot går över motstånden vid ca 1622-1624, 1648-1653, ca 1680 får indexet istället nya köpsignaler. Extra starka köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1700 och ca 1720 passeras under en relativt hög börsaktivitet.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med marginella 0,2 procent och avslutade veckan på 1606,86. Årets uppgång har ligger därefter på 14,1 procent. Tar man även hänsyn till förfallna utdelningar är årets utveckling 17,9 procent. Vilket är klart bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index vars uppgång hittills i år ligger på 11,1 procent.

Förra veckan rörde sig börsen upp och ned mest beroende på vilka rykten och nyheter som kom fram beträffande handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Stundtals kom det positiva nyheter och vid andra tillfällen överraskades börserna, vilket kan tyckas vara lite märkligt, av kinesiska motåtgärder och ovilja till förhandling. Positivt var dock att den amerikanske presidenten Donald Trump verkar vara på väg att skjuta upp tullarna för europeisk bilimport med upp till sex månader.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortfarande positiv ut. Indexet har i och för sig gjort en nedåtriktad rekyl och då också som hastigast varit under stödområdet vid ca 1592-1598. Men indexet var aldrig under den mycket viktiga stödnivån vid ca 1544 eller under sina 40-veckors eller 200-dagars medeltalskurvor. Dessutom studsade OMXS30 sedan snabbt upp och stängde veckan över 1592-1598 området samtidigt som handelsvolymsambanden har fortsatt att vara positiva.

Analys OMXS30

Nedgången gjorde dock att stochasticindikatorn i veckodiagrammet gick ned ifrån ett tidigare överköpt läge och då gav ifrån sig en säljindikation. Men för att OMXS30 ska få en lite tydligare säljsignal i själva indexdiagrammet måste indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig under stödet vid ca 1544.

Innan något liknande skett så ser vi emellertid nedgångar som sker under en relativt låg börshandel främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Skulle däremot OMXS30, helst under en relativt hög handelsaktivitet, på ett tydligt sätt etablera sig över motstånden vid ca 1700 och ca 1720 erhålls istället mycket starka köpsignaler på indexet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 har fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Men också att indexet förra veckan bröt sig ut ur den fallande trendkanalen och nu börjar se ut som att den istället vill börja gå uppåt. En köpsignal som skulle bekräfta detta erhålls om indexet under en ökande börsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1622-1624. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1648-1653, ca 1680 och ca 1700 passeras.

Analys OMXS30

Stochastic som i dagsdiagrammet är översålt och på väg att få en köpindikation stärker ett sådant scenario.

Skulle dock OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1573, nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 1566 och stödområdet vid ca 1544-1546 erhålls istället säljsignaler. Särskilt viktiga att beakta skulle dessa eventuella säljsignaler alltså vara om de inträffade i samband med en relativt hög handelsaktivitet.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 börjat en mer sidogående rörelse. Man kan betrakta brottet av den nedgående trendlinjen som en köpsignal. Lite tydligare köpsignaler ur den potentiella bottenformation som bildats erhålls dock om även motstånden vid ca 1615 och ca 1624-1627 passeras. Däremot erhålls här kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1591 och ca 1573-1575 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång om motstånden vid ca 1615 och ca 1624-1627 bryts. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under 1610 som sedan successivt flyttas med upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1591 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång ned till stödområdet vid ca 1573-1575. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 1598 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar för uppgång ser förutsättningarna fortsatt bra ut. För OMXS30 har i år fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler, handelsvolymerna visar upp ett positivt mönster och indexet har även etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Särskilt vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsaktivitet tycker vi det är extra intressant för den långsiktige placeraren att handla för uppgång på. Som till exempel den nedgång vi haft de senaste veckorna.

Vi föreslår emellertid av försiktighetsskäl en stopp loss för sådana investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1544 och därmed också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto