Home > OMXS30 Analys v.22 ”OMXS30 är översålt och har viktiga stödområden kring sitt MA200 och ca 1544…”

OMXS30 Analys v.22 ”OMXS30 är översålt och har viktiga stödområden kring sitt MA200 och ca 1544…”

OMXS30 fortsatte förra veckan nedåt i sin kortsiktiga trends riktning. Indexet är kortsiktigt sett översålt och har vid ca 1544-1559 ett intressant stödområde där bland annat dess viktiga 200-dagars medeltalskurva befinner sig. Handelsvolymmönstret och de längre trendmönstren är också positiva. Så vi fortsätter därför att betrakta alla nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet, som de under de senaste veckorna, främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

Skulle dock OMXS30 under en jämförelsevis hög börshandel etablera sig under stödet vid ca 1544 erhålls däremot en betydligt starkare säljsignal än de senaste veckornas kortsiktiga säljsignaler. Om OMXS30, trots den senaste tidens håglöshet, skulle orka gå över motstånden vid ca 1615-1623 får indexet istället köpsignaler.

Långsiktigt riktigt starka köpsignaler erhålls emellertid först om OMXS30 under hög börsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1700-1720.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en tydligt nedåtriktad tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde förra veckan på 1571,52 vilket innebar en nedgång på 2,2 procent. I år har därmed indexets uppgång fallit tillbaka till 11,6 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger dock årets utveckling på 15,3 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 10,0 procent.

Stockholmsbörsens humör präglades under förra veckan av global oro kring handelskonflikten mellan USA och Kina, där i och för sig klagomålen och restriktionerna mot kinesiska Huawei gynnade Ericsonaktiens utveckling, och Irankonflikten.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett i fortfarande i huvudsak i ett positivt läge trots de senaste veckornas nedgång. Säsongsmässigt sett brukar det också vara en ganska trist period mellan i början av maj till dagarna kring midsommar. Sedan brukar börsen vakna till liv under rapportperioden i juli. Vi får se om börsen visar upp ett liknande mönster i år.

Det är inte alla år börsen följer de typiska säsongsmönstren som ”köp till sillen (vid midsommar) och sälj till kräftorna (i början av augusti)”. Något ironiskt brukar de olika säsongsmönstren fungera bra om de inte uppmärksammats så mycket i media (läs DI…). De år det skrivs mycket om dom brukar dom istället inte stämma alls. Vilket i och för sig är helt enligt ett annat börsordspråk ”köp på ryktet och sälj på nyheten”.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har i veckodiagrammet fått en säljindikation. Däremot så har än så länge den långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 1544 inte brutits och indexet finner vid de nuvarande nivåerna även stöd ifrån sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Handelsvolymmönstret fortsätter också att visa upp ett positivt mönster där handelsaktiviteten oftast är klart större under uppgångsfaserna än under nedgångarna. Vid de senaste veckornas nedgångar har till exempel handelsaktiviteten varit klart lägre än under de tidigare uppgångarna.

Skulle däremot OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet etablera sig under stödnivåerna vid ca 1544-1547 får indexet långsiktigt intressanta säljsignaler. Däremot dessa nedgångar som skett under en relativt låg börshandel ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Om OMXS30 istället under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle etablera sig över motstånden vid ca 1700 och ca 1720 erhålls mycket starka köpsignaler. Vilket i dagsläget milt sagt känns ganska avlägset. Men börsklimatet kan som bekant ändra sig snabbt…

I dagsdiagrammet däremot har OMXS30 den senaste tiden ett antal säljsignaler och den kortsiktiga trenden lutar nedåt. Nya säljsignaler erhålls här om stöden vid ca 1559 och ca 1544-1547 bryts. Skulle däremot indexet under en ökande handelsaktivitet orka etablera sig över motstånden vid ca 1615-1623 får OMXS30 istället kortsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

I detta kortsiktigare tidsperspektiv stochasticindikatorn också nere på låga och översålda nivåer. Vilket ger ökade möjligheter för en rejäl studs uppåt om nyhetsläget skulle bli lite mer positivt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått kortsiktiga säljsignaler och ligger i en nedåtriktad trend. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1569 och ca 1559 bryts. Skulle emellertid OMXS30 gå över motstånden vid ca 1579-1583, ca 1615 och 1623-1627 får indexet istället kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång om stöden vid ca 1569 och ca 1559 bryts. Sätt då förslagsvis en stopp loss initialt strax över 1580 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig ned.

Skulle däremot OMXS30 bryta över motstånden vid ca 1579-1583 kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under ca 1565 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortsatt gynnsamt ut för uppgångspositioner. Särskilt strategin att köpa vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är intressant för den långsiktige investeraren. För OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler och handelsvolymmönstret är positivt.

Vi föreslår dock av försiktighetsskäl en stopp loss för denna typ av investeringar om OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1544 och därmed också tydligt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto