Home > OMXS30 Analys v.22 ”OMXS30 har fått säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.22 ”OMXS30 har fått säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan ett antal säljsignaler. Indexet toppade först av alldeles vid ett starkt motståndsområde vid ca 1635. Nedgången som sedan följde skedde i och för sig under en relativt låg handelsaktivitet men det gjorde uppgången dessförinnan också. Så det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret är tyvärr fortfarande intakt. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1593 och ca 1603 passeras. Men mer långsiktigt sett måste dock OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1635-1648 för att bryta de negativa signalerna och mönstren som indexet nu visat upp. Sker inte detta är risken stor att OMXS30 förr eller senare kommer att testa av de viktiga stödområdena som finns vid ca 1460-1500. 

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en nedåtriktad utveckling under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned -2,1 procent och stängde veckan på 1586,98. Årets utveckling har därmed reducerats till +0,6 procent. Inkluderar man också förfallna utdelningar blev veckans nedgång marginellt mindre med -2,0 procent, men för helåret är utfallet då det klart bättre +4,3 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsen startade veckan med en uppgång efter att det helgen innan nåtts framsteg i förhandlingarna kring en handelsuppgörelse mellan USA och Kina. Handelskriget verkade nu vara ”satt on hold” som USA:s finansminister Steven Mnuchin uttryckte sig. Men resten av veckan var det tyvärr mest nedåt på börsen.

I Sydeuropa var det politisk oro i Spanien och Italien som spökade. Där steg räntorna och börserna föll. I Turkiet rasade valutan dramatiskt vilket också skapade viss oro. I södra Europa var det under förra veckan därför banksektorn som sattes under press vilket också smittade av sig på de svenska bankaktierna.

Svag makrostatistik från Europa drog också ned börshumöret under veckan och inte blev det så mycket bättre av att ett ECB-protokoll indikerade att tillväxten i Euroområdet ser ut att komma att bromsas in ytterligare.

Som lök på laxen kom också besked från den amerikanske presidenten Donald Trump att han tills vidare ställer in mötet med Nordkorea. Vilket fick börserna att backa ytterligare.

För OMXS30 innebar allt detta att indexet först gick och mer eller mindre exakt slog i vår uppåtriktade trendmotståndslinje, den streckade linjen i veckodiagrammet nedan, underifrån. Därefter vände börsen nedåt. I och med det fick OMXS30 ett antal säljsignaler. Detta sänder också en varning om att uppgången sedan botten i april kanske bara är en uppåtriktad rekyl inom en mycket större nedåtriktad trend.

Analys OMXS30

En säljsignal erhölls då OMXS30 på nytt gick under stödet vid ca 1600-nivån och även marginellt under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva. Dessutom var indexet uppe på en högre nivå än veckan tidigare men stängde under veckans innans lägsta nivå. OMXS30 fick då en så kallade key reversal säljsignal. Denna säljsignal bekräftas sedan om OMXS30 även denna vecka stänger under 1593.

Handelsvolymmönstret fortsätter också att vara övervägande negativt. Vilket indikerar att de långsiktiga och kapitalstarka placerarna inte är några större nettoköpare av aktier. Vilket givetvis inte är bra för den långsiktiga uthålligheten på uppgångarna.

Däremot var handelsvolymen under förra veckans nedgång inte särskilt hög. Detta inger en viss osäkerhet om hur starka förra veckans säljsignaler egentligen var. Men är man riskavert så bör man ta förra veckans säljsignaler på allvar.

Stochastic är i veckodiagrammet uppe på höga och ganska överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt, men det erbjuder inte heller någon dämpande faktor om börsen nu skulle börja falla kraftigt.

För att bryta dessa långsiktigt negativa signaler och mönster behöver OMXS30 tydligt etablera sig över den streckade trendlinjen. Och då helst också under en relativt hög handelsaktivitet stänga över motståndsområdet vid ca 1648. Innan något liknande skett är tyvärr risken stor för att indexet förr eller senare ska ned och testa av stödområdena kring ca 1460-1500.

I det kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i dagsdiagrammet att OMXS30 även här slog i den streckade motståndslinjen ganska exakt för att sedan vända nedåt och få säljsignaler när stödnivåerna vid ca 1617 och ca 1590-1593 bröts.

Analys OMXS30

Handelsaktiviteten var dock låg under nedgången vilket ökar osäkerheten i sälsignalernas styrka. Men uppgången dessförinnan skedde också under en relativt låg handelsaktivitet vilket dock är viktigare i analysen. För att långsiktigt kunna lita på uppgångar måste nämligen uppgångarna ske under en relativt hög börsaktivitet. Medan börsen kan falla ”under sin egen tyngd”.

Stochastic i dagsdiagrammet har också givit ifrån sig en säljindikation när det vänt nedåt ifrån höga och överköpta nivåer. Dessutom visade stochastic på så kallad negativ divergens i förhållande till själva indexet utveckling. Detta då stochastickurvorna inte orkade göra nya högre toppar när OMXS30-indexet gjorde det. Vilket också är ett tydligt tecken på att kraften i uppgången har ebbat ut.

För att bryta dessa negativa signaler behöver även i dagsdiagrammet OMXS30 etablera sig över den streckade uppåtriktade motståndslinjen. Och då helst också under en ökande handelsaktivet bryta över motståndet vid ca 1648.

OMXS30 har i dagsdiagrammet nu ett intressant stödområde vid ca 1537-1543 och sedan vid ca 1482-1488.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fick en tydlig säljsignal när stödet vid ca 1617-1618 bröts. Då bröt indexet också ut ur en huvudskuldra formation som är en klassisk toppformation. Nya säljsignaler erhölls sedan när även stödnivåerna vid 1593 bröts.

Analys OMXS30

Stödnivåer finns i timdiagrammet nu vid ca 1585 och ca 1543.

För att få kortsiktiga köpsignaler behöver OMXS30 etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1593, ca 1603, ca 1613, ca 1617 och ca 1635.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödnivåerna vid ca 1585 och därefter ned till de vid ca 1543. Sätt dock förslagsvis en stopp loss antingen strax över 1595 eller vid ca 1604. Allt beroende på var och ens riskprofil. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle motståndsnivåerna vid ca 1593 eller vid ca 1603 brytas kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motståndsområdena vid ca 1613-1618. Sätt förslagsvis ganska tajta stoppar, exempelvis strax under 1593 eller under 1600. Flytta sedan också upp stopp losserna ganska raskt allt eftersom indexet rör sig uppåt. Risken är nämligen ganska stor att den långa huvudtrenden är nedåtriktad.

Mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom tidigare att agera med stor försiktighet så länge som uppgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet. Sälj gärna på uppgångarna.

Särskilt nu när OMXS30 visat på ny svaghet genom att på nytt etablera sig under stödnivåerna vid ca 1590-1600 gäller det att vara försiktig. Även om den senaste nedgången inte skedde under en ökande börsaktivitet är det mer långsiktiga handelsvolymmönstret klart negativt.

Har man till exempel satt en stopp loss även för mer långsiktiga placeringar om dessa stödnivåer bryts så är det därför nu dags att sälja. Om man inte redan gjort det efter förra veckans säljsignaler.

Avvakta sedan helst att starka och långsiktigt intressanta köpsignaler under en ökande handelsaktivitet först erhållits innan nya köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto