Home > OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 är kortsiktigt sett översålt, men den långsiktiga bilden oroar…”

OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 är kortsiktigt sett översålt, men den långsiktiga bilden oroar…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler men gick också ned till kortsiktigt intressanta stödområden. Därför skulle nu indexet ifrån detta kortsiktigt översålda läge ganska lätt kunna studsa upp till motståndsområdet kring ca 1590-1593. För att OMXS30 ska få några mer långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler måste dock indexet under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över det starka motståndsområdet kring ca 1635-1648. Innan något liknande skett dominerar emellertid i det långsiktiga tidsperspektivet ett antal negativa signaler och mönster. För OMXS30 har tyvärr fått ett antal långsiktiga säljsignaler, ligger under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och handelsvolymmönstret är envist negativt. Kortsiktigt sett finns ett intressant stödområde vid ca 1537-1545, men på längre sikt är stödområdet vid ca 1460-1500 betydligt viktigare.

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en fallande tendens under en något ökande börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 föll med -2,0 procent och avslutade veckan på 1569,51. I år ligger därmed utvecklingen för OMXS30 åter på minus med -0,5 procent, men med hänsyn till förfallna utdelningar ligger den på +3,1 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det internationella börsklimatet påverkades i början av förra veckan negativt av fortsatt osäkerhet kring det politiska läget i Italien. Går det att bilda en regering eller kommer det bli ett nyval? Mot slutet av veckan stod det emellertid klart att den italienska Femstjärne-rörelsen och Lega kommit överens om att bilda en koalitionsregering. I och med att det akuta nyvalshotet då försvann föll sedan de italienska statspappersräntorna snabbt tillbaka och det europeiska börsklimatet förbättrades därmed påtagligt.

Även en stark jobbrapport ifrån USA under fredagen stärkte det internationella börssentimentet och bidrog även det till en stark veckoavslutning för Stockholmsbörsen.

Vilket kunde behövas då börsen tidigare under veckan påverkats negativt av att USA meddelat att de från och med den 1 juni ska införa stål- och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko. EU svarade direkt med strafftullar mot ”politiskstrategiska” varor ifrån USA, gärna då alltså varor som tillverkas i delstater som är viktiga för den amerikanske presidenten Donald Trump.

Sedan blev också börsens konjunkturkänsliga aktier under veckan lite extra nedpressad av beskeden att SKF avser att dra ned på sin produktion riktad mot industrisektorn. Detta ökade oron för att konjunkturen befinner sig på en topp och snart kommer att vända nedåt.

Den långsiktiga diagrambilden fortsätter därmed att luta åt det negativa hållet. I slutet av maj fick OMXS30 en ny långsiktigt intressant säljsignal då indexet bröt under både stödet vid ca 1600 i veckodiagrammet och under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva.

Dessförinnan hade OMXS30 också under en relativt låg handelsaktivitet gått upp och slagit i underifrån den viktiga uppåtgående trendlinjen, som är streckat i veckodiagrammet nedan, som indexet det senaste året studsat emot ett antal gånger både ovanifrån och underifrån.

Analys OMXS30

Dessutom så bekräftade OMXS30 denna vecka den key reversal säljsignal som indexet skapade veckan dessförinnan. Detta genom att OMXS30 förra veckan stängde under veckan innans lägsta nivå på 1593.

Inte blir det så mycket bättre av att indexets handelsvolymmönster fortsätter att vara envist negativt och att stochastic i veckodiagrammet nu givit en säljindikation ifrån höga och överköpta nivåer.

För att bryta dessa negativa långsiktiga mönster behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1635-1648. I så fall erhålls långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande skett betraktar vi alla uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg börsomsättning, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

I detta längre tidsperspektiv ser det också ut som att OMXS30 förr eller senare (minst) ska gå ned till stödområdet vid ca 1460-1500.

I det mer kortsiktiga tidsperspektivet ser det dock ljusare ut. I dagsdiagrammet ser vi till exempel att stochasticindikatorn här snarast är översålt och att OMXS30 varit nere i närheten av stödområdet kring ca 1537-1543 som i detta första test hittills har hållit.

Analys OMXS30

Så här ser snarast indexet vilja gå upp och då kanske testa av motståndsområdet vid ca 1590-1593. Men tyvärr ser det dock än så länge ut som att det i så fall mest skulle vara tillfällig uppåtriktad rekyl inom en längre nedåtriktad trend.

För OMXS30 fick förra veckan nämligen nya säljsignaler när denna viktiga 1590-1593 nivå bröts, indexet ligger under sin viktiga 200-dagarsmedeltalskurva och dessutom var handelsaktiviteten väldigt hög under nedgången förra torsdagen. Börsomsättningen denna nedgångsdag var då högre än någon enskild uppgångsdag under de senaste sex och ett halvt åren(!).

Skulle OMXS30 orka etablera sig över motståndsnivån vid ca 1590-1593, särskilt om detta kunde sker under ökande handelsaktivitet, erhålls emellertid intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av det viktiga motståndsområdet kring ca 1635-1648.

Om OMXS30 istället, trots det kortsiktigt översålda läget, skulle stänga under stödområdet vid ca 1537-1543 erhålls nya säljsignaler. I dagsdiagrammet finns det sedan ett intressant stödområde kring ca 1482-1488.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 under förra veckan först fick nya kortsiktiga säljsignaler. Men att indexet därefter efter en nedgång till som lägst 1544,93 vände uppåt och då istället fick kortsiktiga köpsignaler.

Analys OMXS30

OMXS30 får här nya kortsiktiga köpsignaler om motståndet vid ca 1577 bryts. Skulle däremot indexet gå under stöden vid ca 1565 och ca 1545 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktiga placerare kan det därför nu vara intressant att agera för uppgång. Sikta på ett test av motståndsområdet vid ca 1590-1593. Var dock gärna lite försiktiga med att ta stora handelspositioner och bevaka stopp losserna lite extra noggrant. För det är stor risk att eventuella uppgångar bara är tillfälliga rekyler inom en längre nedåtriktad trend. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går under 1565. Flytta också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 gå under 1565 kan man istället satsa på nedgång. Sikta i så fall först och främst på nedgångar till ca 1537-1545. Och i andra hand ned till ca 1482-1500. Stopp loss förslagsvis om indexet går över 1574. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Agerar man med långsiktiga tidsramar rekommenderar vi liksom tidigare att agera med mycket stor försiktigt så länge som uppgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet. Sälj gärna på eventuella uppgångar så länge som detta negativa handelsvolymmönster består.

Innan nya långsiktigt inriktade investeringar görs rekommenderar vi den försiktiga placeraren att helst avvakta att först mycket tydliga och långsiktigt starka köpsignaler under en ökande handelsaktivitet erhållits.

Är man mer riskbenägen kan man också bevaka om det kommer några stora, närmast panikartade nedgångar, de kommande månaderna, särskilt om de skulle komma under oktober månad, och då efter det stegvis börja köpa in sig på börsen igen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto