Home > OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 har fått nya starka säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.23 ”OMXS30 har fått nya starka säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan nya starka säljsignaler i och med att de viktiga stödnivåerna vid ca 1544-1559 bröts under en relativt hög handelsaktivitet. Indexet har då även med god marginal parkerat sig under sin 200-dagarsmedeltalskurva. Vilket ytterligare förstärker det negativa intrycket.

För att OMXS30 ska bryta de nuvarande negativa mönstren behöver indexet under jämförelsevis hög börsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1544-1564.

Nya säljsignaler erhålls dock om stödnivåerna vid ca 1497-1505, ca 1473 och ca 1451 passeras. Säsongsmässigt har vi nu också kommit in en svag period som brukar bottna ut kring midsommar.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en kraftigt fallande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med hela 3,9 procent och stängde veckan på 1510,46. Årets uppgång har därmed reducerats till 7,2 procent. Tar man även hänsyn till förfallna utdelningar ligger emellertid utveckling 10,8 procent. Vilket är bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index vars uppgång i år ligger på 8,0 procent.

Förra veckans börs påverkades starkt av en ökad oro kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Och inte minst av att den amerikanske presidenten Donald Trumps överraskat världens börser genom att på Twitter meddela att USA ska införa importtullar på 5 procent på alla varor från Mexiko. Detta gäller till dess att Mexico stoppar inflödet av illegala immigranter till USA. Dessa tullar ska dessutom gradvis höjas till som högst 25 procent. Särskilt aktier i fordonstillverkare och underleverantörer med verksamhet i Mexico, som till exempel OMXS30-bolaget Autoliv, föll kraftigt på grund av de här nyheterna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser nu betydligt mer tveksam ut än tidigare i och med att indexet gått under det långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 1544. Eftersom handelsaktiviteten då var relativt hög, under fredagen var omsättningen 26,8 miljarder trots att det var en klämdag, blir detta en extra stark säljsignal. Inte blir det heller så mycket bättre av att indexet i och med detta också etablerat sig under både sin 40-veckors som sin 200-dagars medeltalskurva.

Analys OMXS30

Man kan se detta som ett utbrott ur en huvudskuldraformation. Storleken på denna formation indikerar då en nedgångspotential till ca 1415 på OMXS30. Detta är dock bara en grov indikation. Det är inte alltid som denna typ av nedgångspotential uppnås.

Men lite illavarslande är det att handelsvolymen var så stor vid utbrottet. Detta i kombination med den osäkerhet som en intensivt twittrande amerikansk president med bristfällig impulskontroll skapar…

Handelsvolymmönstret i veckodiagrammet ser i och för sig fortfarande ganska positivt ut. Men förra veckan var det lägre börsaktivitet på grund av att det var helgstängt i USA under måndagen, i Sverige halva onsdagen och hela torsdagen.

Även stochastic har i veckodiagrammet fått en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge.

För att bryta denna negativa bild och istället få köpsignaler behöver nu OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1544. Gärna då också parkera sig över sina 40-veckors och 200 dagars medeltalskurvor som i skrivande stund ligger vid ca 1558 respektive ca 1564.

Säsongsmönstret är nu också i huvudsak negativt till ungefär midsommarhelgen. Därefter brukar börsen vara starkare över rapportperioden i juli.

Även i dagsdiagrammet fick OMXS30 förra veckan nya säljsignaler, att läggas till de tidigare kortsiktiga säljsignaler indexet fått här den senaste månaden, när stöden vid ca 1559 och ca 1544-1547 bröts under relativt stor handel. Nya säljsignaler erhålls i dagsdiagrammet om även stöden vid ca 1497-1505, ca 1473, ca 1451 och ca 1435 passeras.

Analys OMXS30

Stochastic är i dagdiagrammet på låga och översålda nivåer.

Men för att OMXS30 ska få köpsignaler i själva dagdiagrammet behöver indexet under en relativt hög handelsaktivitet bryta sin nedåtriktade trend och tydligt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1544-1547.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått ett flertal säljsignaler och ligger i en nedåtriktad trend. Skulle indexet gå under stödet vid ca 1505 erhålls en ny kortsiktig säljsignal. Skulle däremot OMXS30 bryta motståndet vid ca 1513 får indexet en kortsiktig köpsignal. I så fall väntar nästa test av marknadens styrka vid motståndsnivåerna vid ca 1555-1559, ca 1573, ca 1582 och ca 1615.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som ingen köpsignal erhållits motsvarande den som OMXS30 får om motståndet vid ca 1513 bryts. Flytta också ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motstånden vid ca 1513 brytas kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 1555-1559. Förslagsvis sätter man i så fall en stopp loss strax under 1505 som sedan raskt flyttas med uppåt allt eftersom OMXS30 rör sig uppåt.

För mer långsiktiga aktörer ser läget betydligt sämre ut än tidigare. Detta då den viktiga stödnivån vid ca 1544 brutits under en relativt hög handelsaktivitet. Är man försiktig gör man i och med detta en stop loss försäljning även av mer långsiktiga innehav. Risken, eller kanske möjligheten, ser nämligen hög ut för att man ska kunna köpa tillbaka dessa positioner på betydligt lägre nivåer lite senare i år.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto