Home > OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 är översålt men trender och säsongsmönster pekar nedåt…”

OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 är översålt men trender och säsongsmönster pekar nedåt…”

OMXS30 befinner sig kortsiktigt sett i ett översålt läge. Skulle nyhetsflödet bli lite mer positivt borde därför OMXS30 kunna göra en kortsiktig studs uppåt och då kanske kunna nå upp till motståndsområdet vid ca 1590-1593. Men tyvärr börjar börstrenderna på att peka mer och mer nedåt samtidigt som börsen nu är inne i säsongsmässigt svag period inför midsommarhelgen. Det långsiktiga negativa handelsvolymmönstret består tyvärr också vilket varnar för fortsatt svaghet i det längre tidsperspektivet. Skulle OMXS30 gå under stödområdet vid ca 1537-1542 erhålls kortsiktiga säljsignaler. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460-1500 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en nedåtriktad utveckling under fortsatt relativt hög börsaktivitet under nedgångsdagarna. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned -0,9 procent och slutade veckan på 1555,87. Årets nedgång har därmed utökats till -1,3 procent. Inkluderar man emellertid även förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +2,2 procent.

Under veckan beslöt EU-kommissionen att föreslå strafftullar på USA-varor som motåtgärd mot USA:s importtullar. Första omgången tullar på varor värda 2,8 miljarder euro väntas införas i juli. Senare kommer tullar införas för varor värda ytterligare 3,6 miljarder euro.

Sedan återstår att se om USA kommer svara med ny utökade tullar som motåtgärd till EU:s motåtgärder. Handelskrig brukar nämligen ha sin egen förödande logik som ingen är långsiktig vinnare på.

Annars var börsen i Sverige liksom i övriga världen förra veckan väldigt avvaktande inför G7-mötet som hölls i helgen där handelsavtal skulle diskuterades, vilket som bekant tyvärr slutade med en fördjupad politisk konflikt mellan Donald Trump och ”de vuxna i rummet”, och mötet mellan president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong Un som ska hållas denna vecka.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det ser också ut i OMXS30-diagrammen som att de långsiktiga investerarna håller på med en köpstrejk. Handelsvolymsambanden fortsätter nämligen att vara negativa och börsen vill inte ta någon riktig fart uppåt. Snarast ser det ut som att den långa trenden håller på att tippa över åt det negativa hållet.

De europeiska placerarna ser i och för sig att företagen tjänar en massa pengar och att räntorna är fortsatt låga. Aktievärderingarna mot bakgrund till detta kan nog tyckas vara helt rimliga. Men det verkar som att investerarna oroas över konjunkturen nu kanske håller på att toppa av. Särskilt med tanke på den oförutsägbare amerikanske presidentens alla utspel om tullar och handelskrig.

De amerikanska placerarna verkar å sin sida vara oroade för hur detta med Brexit sköts, för det politiska och finansiella läget i Italien, för fallande konjunkturindikatorer i Europa och för en allt svagare euro. Samtidigt har de en stark USA-börs som bara verkar fortsätta att gå uppåt. Så varför då köpa europeiska aktier?

I veckodiagrammet ser vi att OMXS30 för några veckor sedan fick en nya långsiktigt intressanta säljsignaler då indexet bland annat gick under stödnivån vid ca 1600 och även parkerade sig under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva.

Analys OMXS30

Stochastic i veckodiagrammet gav då också ifrån sig en långsiktig säljindikation då det vände ned ifrån höga och överköpta nivåer.

OMXS30 har nu långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1460-1500. Skulle indexet etablera sig under dessa med ett fortsatt negativt handelsvolymmönster erhålls nya starka säljsignaler. Nedsidan ser i så fall ut att vara betydande.

För att bryta de nuvarande negativa mönstren behöver OMXS30 under en ökande handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1635-1648.

Innan något liknande skett betraktar vi dock alla uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige placeraren.

I dagsdiagrammet ser vi emellertid dels att stochasticindikatorn i detta kortsiktigare tidsperspektiv visar på att OMXS30 snarast är översålt. Och dels att indexet befinner sig strax över kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1537-1542. Så länge dessa stödnivåer håller ser möjligheterna ganska goda ut för att ett mer positivt nyhetsflöde skulle kunna få OMXS30 att studsa upp och testa motståndsnivåerna vid ca 1590-1593.

Analys OMXS30

Mot det står i och för sig att den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, pekar nedåt, att handelsvolymsambandet är envist negativt och att börsen nu säsongsmässigt är inne i en svag period till och med midsommarhelgen.

För, förutom att hela perioden mellan maj och oktober rent statiskt sett och mätt som ett långsiktigt medelvärde är en dålig börsperiod, så brukar börsens mer kortsiktiga säsongsmönster vara negativt mellan början av juni till ganska exakt midsommar. Sedan brukar juli kunna bjuda på en börsuppgång som toppar av slutet av juli eller i början av augusti.

Därav det gamla börsordspråket ”köp till sillen (vid midsommar) och sälj till kräftorna (som man brukade äta vid kräftpremiären i början av augusti)”.

Dessa mönster brukar dock bara stämma som oftast, och enskilda år kan de slå helt fel. Särskilt fel brukar det bli de år som media uppmärksammar att dessa mönster stämmer. Och de år det skrivs i tongivande media, typ DI, att de inte stämmer brukar de i sin tur stämma ganska bra. Så det ska bli intressant att se vad det skrivs om i år angående ”att köpa till sillen…”.

Skulle trots det kortsiktigt översålda läget OMXS30 fortsätta ned och etablera sig under stödområdet vid ca 1537-1542 erhålls nya säljsignaler. I så fall siktar vi på ett viktigt test av stödnivåerna vid ca 1482-1488.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet får OMXS30 kortsiktiga köpsignaler redan om motståndsnivåerna vid ca 1562 och ca 1577 passeras. En säljsignal erhålls emellertid här om istället stödet vid ca 1542 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 1562 på OMXS30 passeras. Sikta först och främst på en uppgång till ca 1575-1577. Och i andra hand till motståndsnivåerna kring ca 1590-1593. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under 1560 som sedan flyttas uppåt. till strax under närmaste lite viktigare stödnivå, allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödnivåerna vid ca 1537-1542 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på nedgångar till stödområdena kring ca 1482-1500. Sätt förslagsvis en stopp loss om OMXS30 går över 1550. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi liksom tidigare att agera med stor försiktighet så länge som det långsiktiga mönstret med relativt låg börshandel under uppgångsdagarna jämfört med handelsaktiviteten under nedgångsdagarna består. Sälj gärna av OMXS30 och aktier under börsuppgångar som sker under en relativt låg börsomsättning.

Avvakta sedan helst att starka och långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög börsaktivitet först erhållits innan några nya större köp för uppgång görs på börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto