Home > OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 studsar upp ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 studsar upp ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 studsade förra veckan upp ifrån ett översålt läge tack vare ett mer positivt nyhetsflöde än under tidigare veckor. Uppgången skedde dock under en relativt låg handelsaktivitet. Vilket gör de köpsignaler som då erhölls något osäkra.

Skulle emellertid OMXS30 under en jämförelsevis hög börsaktivitet även orka etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1573, ca 1593 och ca 1615-1622 erhålls betydligt starkare köpsignaler.

Säsongsmässigt sett är dock perioden fram till midsommarhelgen oftast svag. OMXS30 ser därför ut att vara lättpåverkat om nyhetsläget på nytt skulle bli negativt.

OMXS30 får kortsiktigt intressanta säljsignaler om stöden vid ca 1555-1558 bryts. Mer långsiktigt sett är dock stöden vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 mycket viktigare.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en tydligt uppåtriktad tendens under relativt låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde förra veckan på 1566,14 vilket gav en uppgång på 3,7 procent. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 11,2 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 14,9 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 11,7 procent.

Förra veckans starka börs kom dels som en reaktion på det tidigare kortsiktigt översålda läget och dels på grund av ett bättre nyhetsflöde kring handelskonflikterna mellan USA-Kina och USA-Mexiko. USA valde att skjuta på införandet av tullar på vissa kinesiska varor och gav signaler om att det fanns goda möjligheter att tullarna mot Mexiko inte skulle införas. Det senare bekräftades också under lördagen.

Under fredagen kom också en svag amerikansk jobbrapport som ökar sannolikheten för räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Både Fed och europeiska ECB har tidigare också flaggat för att de ska agera om det skulle bli försämrade konjunkturutsikter. Vilket givetvis är lugnande för finansmarknaderna.

Börsen var troligtvis också stabilare förra veckan då den vanligtvis annars så envist twittrande amerikanske presidenten Donald Trump var på resa. Först statsbesök i Storbritannien och därefter högtidhållandet av invasionen vid Normandie. Och då inte hade tid att twittra lika mycket som vanligt…

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden nu lite omväxlande osäker till positiv ut. Förra veckan visade indexet på styrka när det på nytt gick över den viktiga nivån kring ca 1544-1547. Dock var handelsaktiviteten inte särskilt hög under uppgångsdagarna. Vilket tyvärr förtar styrkan i den köpsignal som då erhölls.

Visserligen ligger nu OMXS30 också alldeles över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som i skrivande stund ligger på 1556 respektive 1563. Men indexet gör det med för liten marginal för att detta ska se tillräckligt betryggande ut. Säsongmässigt brukar också börsen ha en stark period i början av juni. För att sedan råka ut för kortsiktig svaghet som brukar bottna ut kring midsommarhelgen.

Analys OMXS30

Därför skulle köpsignalerna se betydligt starkare ut om OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet även kunde etablera sig motstånden vid ca 1593 och ca 1615-1622.

Som det ser ut nu skulle ett mer negativt nyhetsflöde utan svårighet kunna pressa ned OMXS30 under stödet vid ca 1544-1547 igen. I så fall ligger nästa intressanta stödområde vid ca 1494-1497. Skulle denna stödnivå brytas under hög handelsaktivitet erhålls en stark säljsignal.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan var nere vid stödområdet ca 1497-1505 som vi tidigare skrivit om. Indexet försökte även etablera sig under detta, var nere på 1494 som lägst, men vände därefter tvärt uppåt. Köpsignaler erhölls sedan i dagsdiagrammet när den nedåtriktade trendlinjen samt motståndsområdet vid ca 1544-1547 bröts.

Analys OMXS30

Uppgångarna kom ifrån ett översålt läge och stochastic gav i samband med detta också ifrån sig en köpindikation.

Köpsignalerna erhölls dock under en betydligt lägre handelsaktivitet än de tidigare nedgångarna. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, lutar också fortfarande nedåt.

Därför skulle vi gärna se att OMXS30, tydligt och under en jämförelsevis hög börsaktivitet, även kunde etablera sig över motståndsområdet vid ca 1573, där händelsevis även 20-dagars medeltalskurvan i skrivande stund ligger, och motståndet vid ca 1615. I så fall blir köpsignalerna betydligt starkare än de är i nuläget.

Skulle däremot OMX30 vända ned under stödområdena vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 erhålls istället nya säljsignaler. Särskilt viktiga att beakta blir dessa om handelsaktiviteten då är högre än under de tidigare uppgångsfaserna.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick ett antal kortsiktiga köpsignaler. Bland annat när motstånden vid ca 1505, ca 1513 och ca 1518 bröts. Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 1573 och ca 1583 passeras.  Däremot erhålls kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1555-1558 och ca 1547 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet håller. Flytta förslagsvis alltså upp denna stopp loss till strax under trendlinjen, eller strax under ett horisontellt stödområde som till exempel det vid ca 1555-1558, allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle dock stödområdet vid ca 1555-1558 brytas kan man istället agera för nedgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax över motståndet vid ca 1573. Som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar för uppgång ser läget mer osäkert ut än tidigare. Detta då OMXS30 tidigare bröt stödnivån vid ca 1544 under en relativt hög handelsaktivitet och nu gått över densamma under en betydligt lägre börshandel. Risken finns därför att indexet ännu inte bottnat ut. Skulle dock OMXS30 under jämförelsevis hög aktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1593 och ca 1615-1622 ser läget betydligt starkare ut.

Sedan kan man i och för sig, om man har ett flerårigt tidsperspektiv i sina placeringar, också bara se området mellan stöden vid ca 1370-1400 och motstånden vid ca 1700-1720 som en stor och långsiktig konsolidering. Då köper man förslagsvis vid stora nedgångar till de lägre nivåerna i detta intervall. Och säljer av delar av sina innehav i de övre.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto