Home > OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 tvekar vid viktiga nivåer”.

OMXS30 Analys v.24 ”OMXS30 tvekar vid viktiga nivåer”.

OMXS30 ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan ca 1600 och ca 1657. Skulle indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1657 erhålls en stark köpsignal. Vi siktar då på en uppgång till ca 1700-1720. Erhålls istället en säljsignal under stödet vid ca 1600 siktar vi på en nedgång till ca 1540-1544. De långa trenderna är uppåtriktade. Men samtidigt varnar USD, långräntor, handelsvolymsamband, säsongsmönster och USA-börsen för nedgång.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling med en lätt dragning uppåt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 0,5 procent och slutade veckan på 1654,80. I år är därmed utvecklingen på indexet +9,1 procent. Och +12,5 procent inklusive avskilda utdelningar.

Börsen hade alltså en kursmässigt en ganska odramatisk vecka trots val i Storbritannien, utfrågning av förre FBI-chefen och ECB-möte i Bryssel. Inget verkar kunna rå på den svenska börsens styrka.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det finns dock vissa varningssignaler om att ett sämre börsklimat kan vara på gång. En del nedgångsdagar på börsen har den senaste månaden haft en relativt hög börsomsättning. Det är visar på att säljsidan på börsen börjat vakna till liv och att köpsidan kanske inte kommer att dominera på samma sätt som tidigare.

US-dollarn och långräntorna har också fått nedgångssignaler. Vilket signalerar en oro på finansmarknaden för en försämrad konjunktur. Även det annars så starkt uppåt trendande NASDAQ Composite Index börjar nu få signaler på att en nedåtriktad rekyl kan ha startats.

Men än så länge är den långsiktiga trenden för OMXS30 envist uppåtriktad. Vilket den varit sedan förra sommaren. Indexet visar nämligen upp ett långsiktigt mönster av stigande toppar och bottnar och dess 200-dagars medeltalskurva pekar också uppåt.

Mer kortsiktigt sett så befinner sig dock OMXS30 i en kraftsamlande konsolideringsfas. Viktiga stödnivåer finns kring ca 1600 och motstånd finns vid ca 1657.

Analys OMXS30

OMXS30 får nya intressanta köpsignaler om indexet under en ökande handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på väl över 20-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna, etablerar sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på en uppgång till i första hand ca 1700-1720.

Om OMXS30 istället etablerar under stödnivån vid ca 1600 får indexet säljsignaler. Särskilt om en eventuell nedgång sker under hög börsomsättning blir säljsignalen viktig. I så fall siktar vi på en nedgång till minst ner till stödområdet kring ca 1540-1544. I andra hand ned till ca 1500.

Erhålls köp- eller säljsignaler under en relativt låg handelsaktivitet blir emellertid kurspotentialerna mer osäkra. Dessutom ökar då risken för falska signaler.

Stochastic-indikatorn börjar komma upp till överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men risken ökar då för nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Det kortsiktiga säsongsmönstret pekar också på en viss nedgångsrisk fram till midsommar ungefär. Efter midsommar brukar sedan börsen ha en stark period. För att senare nå en topp någon gång i juli eller i augusti. Men detta är bara ett typiskt säsongsmönster. Det stämmer inte in exakt varje år.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ser vi också att OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1640, ca 1636 och ca 1624-1626 bryts. Erhålls en sådan säljsignal kan man sikta på en kortsiktig nedgång först och främst ned till nästa stödnivå.

Är man kortsiktigt inriktad kan man annars i dagsläget se området mellan stödet vid ca 1640 och motstånden vid ca 1650-1657 som ett tradingintervall. Alltså köp vid stödet, sälj vid motståndet. Stopp loss på denna strategi om OMXS30 etablerar sig utanför tradingintervallet.

Är man mer långsiktigt inriktad tycker vi det kan vara bra beakta att även om de långsiktiga trenderna fortfarande pekar uppåt har risknivån höjts markant den senaste tiden.

Handelsvolymsambanden, säsongsmönstret, dollarn, långräntorna och NASDAQ Composite Index har börjat varna för problem. Är man försiktig av sig kanske man därför gradvis vill börja sälja av index- och aktieinnehav vid uppgångar.

Men om OMXS30 skulle börja bryta ned under stigande börsomsättningar gäller det nog för den försiktige placeraren att mer bestämt sälja även långsiktiga innehav.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1657 under en relativt hög handelsaktivitet slår denna köpsignal ut de tidigare varningssignalerna. I så fall siktar vi på en uppgång till i första hand ca 1700-1720 på OMXS30.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto