Home > OMXS30 Analys v.25 ”OMXS30 bottnar snart ut?”.

OMXS30 Analys v.25 ”OMXS30 bottnar snart ut?”.

OMXS30 får starka köpsignaler om det under en stigande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på en uppgång till minst ca 1700-1720. Denna vecka brukar dock vara en säsongsmässigt svag vecka. Så risken är stor att indexet de närmaste dagarna ligger kvar i konsolideringsområdet mellan den viktiga stödnivån vid ca 1600 och motståndet vid ca 1657. Eller kanske till och med bryter ned? Vi får se. OMXS30 får i alla fall tydliga säljsignaler om stödet vid ca 1600 bryts. USD, långräntor och handelsvolymsambanden varnar för svaghet. Däremot så är de mer långsiktiga trenderna starkt uppåtriktade vilket talar för att OMXS30 förr eller senare har goda möjligheter att bryta ut uppåt. Dessutom blir säsongsmönstret starkare redan nästa vecka.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en något ökad volatilitet jämfört med veckan dessförinnan. Storbolagsindexet OMXS30 föll med 1,1 procent och stängde veckan på 1635,94. Indexet har därmed i år gått upp med +7,8 procent och inkluderat avskilda utdelningar med +11,2 procent.

Under veckan höjde som förväntat den amerikanska centralbanken Federal Reserve sin styrränta med 25 punkter och flaggade upp för ytterligare en höjning senare i år. Fed-chefen Janet Yellen sade också att en minskning av centalbankens balansräkning kan komma att bli aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. Kanske kan detta med tiden komma att hejda det nuvarande dollarfallet som annars riskerar att lägga sordin på börshumöret.

Ett annat sänke för börsklimatet har varit indextungviktaren H&M som trots stora aktieköp ifrån familjen Persson bara fortsätter att gå ned.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

På långsikt är dock trenden för OMXS30 tydligt uppåtriktad. Det kan man se på det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre både toppar och bottnar. Och på att indexets 200-dagars medeltalskurva envist pekar uppåt.

Analys OMXS30

I det lite mer kortsiktiga perspektivet så ligger emellertid OMXS30 kvar i konsolideringsfasen mellan det viktiga stödområdet vid ca 1600 och motståndet vid ca 1657. Indexet gjorde i mitten av förra veckan ett försök att bryta över motståndet. Som högst var OMXS30 då uppe på 1657,2. Men hade sedan tyvärr inte kraft att hålla sig kvar på dessa nivåer.

Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle lyckas etablera sig över 1657, särskilt om detta kan ske med en relativt hög handelsaktivitet med börsomsättningar väl över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, erhålls starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till området vid ca 1700-1720.

Denna vecka har vi dock inte så stora förväntningar om att detta ska ske. För säsongsmässigt brukar börsen nu ha en något svagare period med en lågpunkt oftast kring själva midsommarhelgen. Sedan brukar däremot börsklimatet snabbt kunna bli bättre. Börsen brukar då gå upp och nå en topp i juli eller augusti. Vi får se om börsen i år kommer att följa detta vanliga säsongsmönster. För även om detta händer ganska ofta, så sker det inte varje år.

Om däremot OMXS30 stänger under förra veckans lägsta nivå vid ca 1616 erhålls en säljsignal. I så fall siktar vi även på ett test av den viktiga stödnivån vid ca 1600-1604. Skulle indexet även etablera sig under denna stödnivå, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, erhålls en betydligt starkare säljsignal. Stödnivåer finns sedan vid ca 1585, men troligtvis blir då stödnivån vid ca 1540-1544 nästa viktiga anhalt.

Stochastic-indikatorn är i ett neutralt läge och skvallrar inte om vilket håll utbrottet kommer att ske.

Det som emellertid talar för ett utbrott uppåt är den långa trendens riktning. Ska man tvunget chansa på något så brukar det vara bäst att satsa i den långa trendens riktning.

Vad som talar för ett utbrott nedåt är vissa tveksamheter i handelsvolymsambanden och US-dollarns och långräntans svaghet den senaste månaden.

Men det bästa är helt enkelt att avvakta åt vilket håll utbrottet sker. Sker det över 1657 eller under 1600?

Sedan är det också viktigt att uppmärksamma om dessa utbrott sker under en ökande handelsaktivitet eller inte. Är handeln relativt hög vid utbrottet blir också signalvärdet högt. Men sker de under en relativt låg börsomsättning blir kurspotentialen betydligt mer osäker än annars. Och risken för falska signaler ökar då också avsevärt.

Analys OMXS30

För den kortsiktigt inriktade placeraren kan man i timdiagrammet ovan se att det även finns stödnivåer vid ca 1630, ca 1626 och ca 1616 och en motståndsnivå vid ca 1638 att agera på.

Då kan man till exempel köpa om motståndet vid ca 1638 passeras. Sikta i så fall på en uppgång till i första hand motståndet vid ca 1657. Stopp loss förslagsvis om stödet vid ca 1630 bryts. För går OMXS30 under stödet vid ca 1630 kan man sedan sikta på en nedgång till stödet vid ca 1626, därefter ned till det vid ca 1616 och sedan till stödnivåerna kring ca 1600-1604.

För mer långsiktigt inriktade investeringsstrategier kan man gärna uppmärksamma att, även om de långsiktiga trenderna pekar uppåt, har risknivån ökat betydligt den senaste månaden. Handelsvolymsamband, US-dollar och långräntor har nämligen börjat ge svaghetssignaler.

Är man försiktig säljer man därför av delar av sina innehav vid uppgångar. Skulle OMXS30 börja gå ned under relativt hög handelsaktivitet, särskilt om då stödet vid ca 1600 bryts, kan den försiktige placeraren överväga att stoppa ut även mer långsiktiga innehav.

Om däremot OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1657 under en klart ökande handelsaktivitet tar denna köpsignal ut de tidigare varningssignalerna. Vi siktar i så fall på en uppgång till i första hand ca 1700-1720 på OMXS30.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto