Home > OMXS30 Analys v.25 ”OMXS30 visar upp nya svaghetstecken…”

OMXS30 Analys v.25 ”OMXS30 visar upp nya svaghetstecken…”

OMXS30 visade förra veckan upp nya svaghetstecken då indexet efter kortsiktig uppåtriktad rekyl istället vände ned och under en ökande handelsaktivitet sedan fick nya kortsiktiga säljsignaler. Det kortsiktiga säsongsmönstret indikerar också svaghet inför midsommarhelgen. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1560 och ca 1537-1543 bryts. Skulle istället OMXS30 orka över motstånden vid ca 1577 och ca 1592-1593 erhålls kortsiktiga köpsignaler. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460-1500 och motståndsområdet vid ca 1648 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en lätt stigande tendens under en något ökande börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 0,9 procent och avslutade veckan på 1570,43. I år ligger utvecklingen för OMXS30 dock på minus med -0,4 procent. Tar man emellertid även hänsyn till förfallna utdelningar ligger utvecklingen på +3,2 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Veckan startade med uppgångar stimulerade av toppmötet mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och den nordkoreanske diktatorn Kim Jong Un äntligen blev av. Även om det rent avtalsmässigt inte resulterade i några nya konkreta och förpliktande åtgärder bedömdes det som ett stort framsteg att de två ledarna möttes och kunde ha en dialog under en positiv atmosfär.

Senare under veckan kom den amerikanska centralbanken Federal Reserve med räntebesked där de som väntat höjde sin styrränta med 25 punkter och signalerade om två ytterligare räntehöjningar senare i år.

Även den europeiska centralbanken ECB kom under veckan med räntebesked men där var det inte tal om att höja några styrräntor. ECB såg inte heller några spridningsrisker från Italien och att läget där var mindre volatilt än för några veckor sedan. Allt detta fick sedan till följd att de europeiska marknadsräntorna gick ned och att euron försvagades gentemot den amerikanska dollarn.

Mot slutet av veckan påverkade en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina börshumöret negativt då Donald Trump bekräftade att USA kommer att införa ytterligare importtullar på kinesiska varor. Kina kontrade då föga förvånande med att de omedelbart kommer att svara med tullar av motsvarande dignitet.

Det är på så sätt handelskrig startas där ingen är vinnare utan alla är förlorare. Och särskilt då mindre exportberoende länder som Sverige…

Går vi sedan över till den inhemska arenan var det under veckan bland OMXS30-bolagen särskilt stor aktivitet i H&M-aktien. Först gick aktien upp under förnyade uppköpsrykten. Men dessa dementerades sedan bestämt av huvudägaren Stefan Persson och när sedan även klädbolaget kom med försäljningssiffror som var sämre än väntat föll aktien snabbt tillbaka igen.

OMXS30 visar i veckodiagrammet upp en hel del långsiktiga svaghetstecken och säljsignaler vilket gör att den långsiktiga diagrambilden för indexet fortfarande tyvärr ser övervägande negativt ut.

Analys OMXS30

OMXS30 har här en säljsignal som senaste signal och verkar också ha svårt att etablera sig över sin viktiga 40-veckors medeltalskurva. Handelsvolymmönstret är dessutom fortsatt övervägande negativt.

Visserligen har vi två höga gröna volymstaplar, den gröna färgen på volymstapeln visar att det var en uppgångsvecka, sedan i slutet av april. Men handelsaktiviteten var då extra hög under nedgångsdagarna dessa veckor, vilket gör att detta snarast förstärker det negativa handelsvolymmönstret.

För att bryta dessa negativa långsiktiga mönster behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. I så fall skulle en långsiktigt mycket intressant köpsignal erhållas. Men innan något liknande sker betraktar vi alla uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg börsomsättning, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Vid ca 1460-1500 området finns det långsiktigt intressanta stödområden. Men om dessa vid ett senare tillfälle skulle brytas under en ökande handelsaktivitet erhålls starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan ifrån ett översålt läge gjorde en uppåtriktad rekyl som testade det viktiga motståndsområdet vid ca 1592-1593 underifrån.

Analys OMXS30

Om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1592-1593, där även indexets 200-dagars medeltalskurva ligger, erhålls en kortsiktigt mycket intressant köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då med en börsomsättning på minst 25-30 miljarder under uppgångsdagarna.

I så fall siktar vi sedan på ett test av det starka motståndsområdet vid ca 1635-1648.

Skulle emellertid OMXS30 inte orka med det, vilket tyvärr ligger i farans riktning, och istället etablerar sig under stödområdet vid ca 1537-1543 erhålls nya säljsignaler.

Som indexformationen just nu ser ut skulle det i så fall också bli en säljsignal ur en huvudskuldraformation. (Formationens vänsterskuldra bildades i slutet av april, huvudet ligger i mitten av maj och nu håller vi på med högerskuldran. Volymkriterierna stämmer också än så länge tyvärr väldigt väl.)

Detta är en klassisk topp- och säljformation som man ofta kan se innan ett index eller värdepapper börjar gå ned. OMXS30 har som bekant redan tidigare, i det lilla formatet i timdiagrammet, fått säljsignaler ur en sådan formation.

Ännu har dock OMXS30 inte fått någon sådan säljsignal i dagsdiagrammet. Formationen slås där också sönder om motståndet vid ca 1635 passeras. Men skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablera sig under 1537-1543 stödet indikerar denna formation en nedgångspotential till minst ca 1450-1460. Det vill säga ned till den nedre delen av det starka stödområdet vi såg i veckodiagrammet.

Innan OMXS30 eventuellt går ned så långt finns det i och för sig också ett stödområde i dagsdiagrammet vid ca 1482-1488. Där borde indexet i alla fall tillfälligtvis kunna stanna upp vid en större nedgångsrörelse.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 här fått en kortsiktig säljsignal när det gick under stödnivån vid ca 1577.

Analys OMXS30

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1559 och ca 1543 bryts.

Det kortsiktiga säsongsmönstret är nu klart negativt denna vecka. För börsen brukar kunna få en tillfällig nedgång som bottnar ut alldeles vid midsommarhelgen. Därefter brukar börsen komma in i en starkare fas som toppar av någon gång i perioden mellan mitten av juli till slutet av augusti.

Men skulle detta säsongsmönster trots allt brytas och OMXS30 får ny energi att etablera sig över motstånden vid ca 1577 och ca 1592-1593 erhålls istället kortsiktiga köpsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktiga placerare kan det därför nu vara intressant att agera för nedgång. Sikta på ett test av stödområdet vid ca 1560 i första hand. Och på stödområdet vid ca 1537-1543 i andra hand. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går över 1580. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle OMXS30 parkera sig över motståndet vid ca 1577 kan det också vara intressant att agera för uppgång. I så fall kan man först och främst sikta på en uppgång till ca 1590-1593. Skulle även denna motståndsnivå passeras kan man sedan sikta på ett test av motståndsnivån vid ca 1617. Stopp loss förslagsvis om indexet går under 1575. Flytta sedan också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Agerar man mer långsiktigt fortsätter vi att rekommendera stor försiktigt med större uppgångspositioner så länge som handelsaktiviteten är lägre under uppgångsdagarna än under nedgångdagarna. Sälj gärna på alla eventuella uppgångar så länge som detta negativa handelsvolymmönster består.

Innan nya långsiktigt inriktade investeringar görs rekommenderar vi också den försiktiga placeraren att avvakta tills mycket tydliga köpsignaler under en markant ökande handelsaktivitet först erhållits.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto