Home > OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 startar snart ett sommarrally?”.

OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 startar snart ett sommarrally?”.

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett i en uppåtgående trend. Men kortsiktigt sett i en kraftsamlande konsolideringsfas. Säsongmässigt kommer dock börsen nu i en stark fas. Vilket gör att möjligheterna ser goda ut för att OMXS30 ska bryta ut uppåt och starta ett sedvanligt sommarrally. Köpsignaler erhålls om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på ett test av motståndet vid OMXS30 gamla toppnotering 1720. Säljsignaler erhålls emellertid om indexet mot förmodan bryter under stödet vid ca 1600.

Stockholmsbörsen rörde sig svagt uppåt under den förra, av midsommarfirandet förkortade, handelsveckan. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 drog sig då upp 0,6 procent och slutade på 1645,36. I år ligger därmed utvecklingen på +8,5 procent. Och +11,8 procent inklusive avskilda utdelningar.

Veckan var relativt nyhetsfattig och de flesta OMXS30-aktier rörde sig också oregelbundet. Men bland dessa drog sig dock Alfa Laval, Astra Zeneca, Atlas Copco, Electrolux och Volvo något uppåt. Medan Getinge och särskilt bankerna istället föll tillbaka.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Långsiktigt sett ligger OMXS30 kvar i sin starka uppåtriktade trend. I veckodiagrammet nedan kan man se det långsiktiga mönstret med stigande både toppar och bottnar.

Analys OMXS30

Däremot befinner sig nu OMXS30 mer kortsiktigt sett sedan i mitten av maj i en konsolideringsfas och laddar för ett utbrott. Viktiga stödnivåer finns där vid ca 1600 och motstånd vid ca 1657.

OMXS30 får en stark köpsignal om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på en uppgång till först och främst motståndsnivån vid ca 1720.

Förra veckan gjorde OMXS30 ett försök till utbrott uppåt. Som högst var då OMXS30 intraday uppe på 1658,9. Men lyckades sedan tyvärr inte stänga över 1657. Istället svängde indexet ned till som lägst 1631,3.

Förra veckan var också slutet på en säsongsmässigt svag period som brukar sluta vid midsommar. Sedan brukar börsen inleda en uppgång som vanligtvis når sin topp i slutet av juli eller i augusti. Vi får nu se om detta var avstampen för det sedvanliga sommarrallyt. För det stämmer inte alla år. Men ganska ofta.

En annan intressant sak är att börsen höll sig ganska stabil under den annars så svaga perioden ifrån månadsskiftet maj/juni till midsommar. Man kan se det som ett styrketecken att börsen inte gick ner då utan istället bara stod still.

Andra styrketecken är att börsen, än så länge i alla fall, stått emot de varningstecken om en försämrad USA-konjunktur som den svaga US-dollarn och de sjunkande långräntorna skickat.

Om börsen nu kommer att vända upp ska det därför bli intressant att se om råvaror, långräntor och US-dollarn också vänder upp. I så fall lär börsuppgången ledas av konjunkturkänsliga bolag som industri- och råvarubolag och troligtvis också av bankerna. Annars lär en börsuppgång snarast ledas av läkemedels-, fastighets-, teknik- och spelbolag.

Skulle däremot OMXS30, mot förmodan, under relativt stor handel etablera sig under stödet vid ca 1600 erhålls en kraftig säljsignal. I så fall siktar vi på en nedgång till först och främst det viktiga stödområdet vid ca 1540-1550.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet ovan ser vi att det ovanför 1600 också finns intressanta stödnivåer vid ca 1626 och ca 1616. Den långa uppåtgående trendlinjen ligger också snart vid stödet vid ca 1626. En annan intressant stödnivå att bevaka är den stigande 200-dagars medeltalskurvan som i skrivande stund ligger vid ca 1537,1. Den stiger dock brant och kommer snart ansluta till stödnivåerna vid ca 1540-1550.

Stochastic-indikatorn fortsätter att ligga i ett neutralt område. Och ger därför fortfarande inga ledtrådar om åt vilket håll ett utbrott ska komma.

Men som vi i tidigare analyser betonat så är sannolikheten störst att ett utbrott sker i den långa trendens riktning. Det vill säga uppåt. Dessutom jobbar nu säsongsmönstret med oss. Så statistiskt sett så är möjligheterna goda för att OMXS30 de närmaste veckorna ska få nya köpsignaler genom ett utbrott över motståndet vid ca 1657.

Det viktiga blir då att observera om detta kommer att ske under en ökande börshandel. För att eventuella köpsignaler ska vara något att lita på bör börsomsättningen under uppgångsdagarna nämligen vara klart högre än den varit under de tidigare nedgångsdagarna. För annars ökar risken för att uppgången blir tämligen blygsam. Eller till och med för att köpsignalen var falsk.

I det ännu mer kortsiktiga timdiagrammet nedan ser vi att för den kortsiktigt inriktade aktören finns en intressant potentiell köpsignal att bevaka om motståndet vid ca 1645 bryts. I så fall kan man sikta på en uppgång och ett test av motståndet vid ca 1657. Stopp loss förslagsvis om stödet vid ca 1638-1640 bryts.

Analys OMXS30

För om OMXS30 går under stödet vid ca 1638 kan den kortsiktige placeraren istället sikta på nedgångar till först och främst stödområdet vid ca 1630. Sedan ned till de vid ca 1626 och ca 1616.

Mer långsiktigt inriktade investerare kan så länge som stödnivåerna vid ca 1600 håller sikta på nya uppgångar under sommaren. Däremot har risknivån höjts den senaste månaden då indexet haft ett antal nedgångsdagar under relativt hög handelsaktivitet. Och då både US-dollarn och långräntorna gått ned vilket signalerar försämrade konjunkturutsikter. Skulle OMXS30 under en relativt stor handel etablera sig över motståndet vid ca 1657 tar dock denna köpsignal ut dessa varningssignaler.

År som slutar på -7 har emellertid en olustig vana att erbjuda plötsliga och ganska kraftiga börsfall under sina andra halvår. Typ de som börsen hade år 1987, 1997 och 2007. Vi får hoppas att detta otrevliga mönster bryts i år.

Sammantaget finns det dock anledning för den försiktige placeraren att så smått börja ta det säkra före det osäkra. Hen kanske därför vill sälja av delar av sina aktie- och indexinnehav vid uppgångar. Särskilt om dessa sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto