Home > OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 visar upp nya styrketecken…”

OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 visar upp nya styrketecken…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler då motstånden vid ca 1605 och 1615-1623 bröts under en relativt hög handelsaktivitet.

Indexet är i och för sig överköpt och slutet av juni kan ofta vara volatilt. Men om nyhetsflödet fortsätter att vara positivt siktar vi därför på nya uppgångar som kan komma att testa motståndsnivåer vid ca 1653, ca 1680 och kanske även de vid ca 1700 och ca 1720.

Skulle nyhetsflödet bli mer negativt kan dock det överköpta läget ganska lätt locka fram vinsthemtagningar. Intressanta kortsiktiga stödnivåer att bevaka finns då vid ca 1622, ca 1615 och ca 1605-1607. På lite längre sikt är emellertid nivåerna vid ca 1573 och ca 1544-1547 betydligt viktigare stödområden.  

Stockholmsbörsen hade förra veckan en tydligt stigande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick då upp till 1628,29 vilket innebar en uppgång på 2,4 procent. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 15,6 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 19,5 procent. Världsindexet Dow Jones Global Index har under samma period gått upp med 14,7 procent.

Börsklimatet stärktes förra veckan efter att både europeiska centralbanken ECB och den amerikanska centralbanken Federal Reserve signalerade om att de är beredda på att göra ytterligare lättnader i penningpolitiken. Samt på grund av fortsatt optimistiska tongångar kring handelssamtalen mellan USA och Kina. Samtidigt ökade emellertid spänningarna i Mellersta Östern efter att Iran skjutit ned en amerikansk drönare. Detta påverkade dock inte börserna i någon större utsträckning. Det var mest oljepriset som drogs upp på grund av detta.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 fortsätter att se i huvudsak positiv ut för OMXS30. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 mest och slår fram och tillbaka inom i en stor konsolideringsformation som har stödområden kring ca 1370-1500 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720. I ett något kortare tidsperspektiv har dock indexet de senaste veckorna fått flera köpsignaler. Senast när OMXS30 stängde över motståndsområdet vid ca 1615-1622.

Analys OMXS30

Nu ligger nästa tydliga motståndsområde vid ca 1680-1700 följt av det vid indexets all time high 1720.

På nedsidan finns nu intressanta stödområden vid ca 1615-1622 och ca 1593. Men det är först om eventuella nedgångarna börja ske under en relativt hög handelsaktivitet eller om stödområdena vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 passeras som lite tydligare säljsignaler skulle erhållas i veckodiagrammet.

Även i dagsdiagrammet fick OMXS30 förra veckan nya köpsignaler när motståndet vid ca 1615 bröts. Börsomsättningen vid genombrottet var dessutom relativt hög vilket gör denna köpsignal lite extra intressant. Vi siktar därför på fortsatta uppgångar och test av motståndsområdena vid ca 1653 och ca 1680-1700.

Stochasticindikatorn är dock på höga och överköpta nivåer. Så därför är börsen nu känslig för vinsthemtagningar. Vilket till exempel lätt skulle kunna ske om nyhetsflödet skulle bli lite mer negativt. Dessutom brukar slutet av juni ibland kunna bjuda på en klart volatil börsutveckling.

Analys OMXS30

OMXS30 har i dagsdiagrammet stödnivåer vid ca 1615 och ca 1593. Men lite tydligare säljsignaler erhålls här först om stödnivåerna vid ca 1573, ca 1544-1547 och 1494-1497 bryts under en relativt hög börsaktivitet.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått flera köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend. Om indexet går över motståndet vid ca 1633 erhålls en ny kortsiktig köpsignal. Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1622, ca 1615, 1605-1607 och ca 1597 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som ingen tydlig stödnivå har brutits. Förslagsvis kan man därför ha en stopp loss antingen strax under stödet vid ca 1623 eller under det vid ca 1615. Allt beroende på var och ens egen syn på lämplig risknivå. Flytta också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stöden vid ca 1622 och ca 1615 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 1573. Förslagsvis sätter man i så fall en stopp loss strax över 1625 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga aktörer ser läget stabilare ut då OMXS30 både fått köpsignaler och då också på nytt börjat visa upp ett positivt handelsvolymsamband. Möjligheten har nu ökat för ett test av de starka motståndsområdena vid ca 1700-1720. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1370-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto