Home > OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 visar upp svaghet men nu blir det kortsiktiga säsongsmönstret mer positivt…”

OMXS30 Analys v.26 ”OMXS30 visar upp svaghet men nu blir det kortsiktiga säsongsmönstret mer positivt…”

OMXS30 fick förra veckan nya kortsiktiga säljsignaler. Men det kortsiktiga säsongsmönstret nu veckorna efter midsommar är betydligt mer positivt än veckorna innan midsommar. Så kanske kan OMXS30 trots allt finna kraft att erhålla kortsiktiga köpsignaler genom att etablera sig över motståndsområdet vid ca 1592-1593? På längre sikt skulle det emellertid vara betydligt mer positivt om även motståndsnivån vid ca 1648 bröts. Och då helst också under en relativt hög börshandel. De långsiktiga trenderna och det negativa handelsvolymsambandet signalerar dock fortsatt långsiktig svaghet. Så efter en eventuell kortsiktig sommaruppgång finns risken kvar för nya nedgångar lite senare i år. Skulle däremot OMXS30 redan nu bryta under stöden vid ca 1537-1543 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460-1500 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade under förra av midsommarhelgen förkortade handelsvecka en nedåtriktad tendens under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med -1,3 procent och slutade veckan på 1549,55. Årets nedgång ligger därmed på -1,7 procent, men tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +1,8 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Förra veckan tyngdes av oron för ett utökat handelskrig mellan USA och Kina. Inte blev det heller så mycket bättre av den tyska biljätten Daimler vinstvarnade och då skyllde på just denna handelskonflikt. Vissa bedömare såg dock detta mest som ett svepskäl. Men och andra sidan skulle det i så fall kanske vara en ännu värre signal beträffande konjunkturläget om Daimler såg en fallande efterfrågan oavsett handelskrig eller inte.

Till saken beträffande börsnedgången hör också att börsen har ett kortsiktigt negativt säsongsmönster som brukar bottna ut alldeles här dagarna kring midsommarhelgen. Och sedan brukar börsen gå upp under några veckor. Vi får se om det kan bli så i år också.

Varför det brukar vara så här kan man bara spekulera i. Men många aktörer väljer troligen att gå ur sina kortsiktiga tradingpositioner inför sommarledigheterna och dessutom närmar sig halvårsskiftet vilket kan påverka agerandet hos en del institutionella placerare. Och inte minst så väljer nog många börsaktörer att avvakta halvårsrapporterna som börjar dyka upp i mitten av juli innan de gör några nya större köp i sina portföljer.

Får det traditionella kortsiktiga säsongsmönstret verka ut helt fritt, och därmed sagt opåverkat ifrån negativa vinstvarningar och diverse utspel om handelskrig ifrån Donald Trump, så skulle därför börsen snart börja en kortsiktig uppgång. Som i så fall skulle kunna nå sin topp någon gång under perioden mitten av juli till slutet av augusti.

De mer långsiktiga trenderna och inte minst handelsvolymmönstren ser dock ytterst tveksamma ut för OMXS30. I veckodiagrammet ser vi att indexet fått långsiktiga säljsignaler och att det negativa handelsvolymmönstret fortsätter att varna för långsiktig svaghet. OMXS30 ligger också under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva vilket förstärker det negativa intrycket.

Analys OMXS30

Vid ca 1460-1500 finns det långsiktigt mycket intressanta stödområden. Skulle OMXS30 etablera sig under dessa erhålls nya starka säljsignaler.

Vad krävs då för att bryta dessa negativa trender och handelsvolymmönster? Jo, att OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndsområdet vid ca 1648. I så fall erhålls starka och långsiktigt intressanta köpsignaler. Kanske kan en väldigt stark rapportperiod åstadkomma allt detta?

Men innan köpsignaler av denna karaktär erhållits betraktar vi alla indexuppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi även här att OMXS30 fått en del säljsignaler. Men också att indexet nu ligger i ett konsolideringsområde mellan ett stödområde kring ca 1537-1543 och ett motståndsområde vid ca 1592-1593.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet tydligt etablera sig över 1593, och därmed också över indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 1592, erhålls en kortsiktigt mycket intressant köpsignal. Näst tydliga motståndsområde ligger sedan vid ca 1635-1648.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Om däremot OMXS30 etablerar sig under stödområdet vid ca 1537-1543 erhålls istället en säljsignal. Nästa tydliga stödområde ligger sedan vid ca 1482-1488. Den formation som då bildats i OMXS30 indikerar dock att indexet då riskerar att gå ned till minst ca 1450-1460. Det vill säga ned till den nedre delen av det långsiktiga stödområdet i veckodiagrammet ovan.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 på ännu kortare sikt även här fått säljsignal och ligger i ett kortsiktigt konsolideringsområde. Köpsignal erhålls här om OMXS30 kan bryta över motstånden vid ca 1582 och ca 1592. Säljsignal erhålls om stödet vid ca 1542 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis se området mellan stödet vid ca 1542 och motståndet vid ca 1577-1582 som ett tradingintervall. Köp vi stödet och sälj vid motståndet. Viktigt då att placera en stopp loss strax utanför tradingintervallet gränser.

För etablerar sig OMXS30 över 1582 kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till ca 1592-1593. Bryts sedan även detta motstånd kan man sedan sikta på området vid ca 1612-1617. Stopp loss förslagsvis först strax under 1575. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som indexet rör sig uppåt.

Bryts stödområdet vid ca 1537-1542 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödområdet kring ca 1482-1500. Börja förslagsvis med en stopp loss om OMXS30 går över 1545. Flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi som tidigare att agera med försiktighet så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret med jämförelsevis låg börsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna håller i sig. Vill man vara försiktig säljer man också av index- och aktieinnehav under eventuella börsuppgångar som sker under en fortsatt relativt låg börshandel.

Avvakta sedan helst att tydliga och långsiktigt starka köpsignaler under en relativt hög börsaktivitet först erhållits innan några nya större köp för uppgång görs på börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto