Home > OMXS30 Analys v.27 ”OMXS30 har fått en kortsiktig köpsignal men den långsiktiga bilden pekar nedåt…”

OMXS30 Analys v.27 ”OMXS30 har fått en kortsiktig köpsignal men den långsiktiga bilden pekar nedåt…”

OMXS30 fick i slutet av förra veckan en kortsiktig köpsignal. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om indexet även orkar gå över motstånden vid ca 1565, ca 1582 och ca 1590-1593. Den mer långsiktiga bilden ser dock betydligt svagare ut. För OMXS30 har tidigare gått under långsiktigt viktiga stödnivåer och ligger tydligt under sin 200-dagars medeltalskurva. Dessutom varnar det envist negativa handelsvolymmönstret för långsiktig svaghet. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1550, ca 1542 och ca 1514 bryts. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460-1500 och motståndsområdet vid ca 1648 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan efter en relativt volatil utveckling till slut en något stigande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 0,6 procent och avslutade därmed veckan på 1558,88. I år ligger däremot utvecklingen för OMXS30 fortfarande på minus med -1,1 procent. Tar man emellertid även hänsyn till förfallna utdelningar kravlar sig indexet över nollstrecket och ligger då +2,4 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Börsen började förra veckan med stora nedgångar då oron kring konsekvenserna av en global handelskonflikt pressade det internationella börsklimatet. USA gick då också ut med att man kommer att begränsa kinesiska bolags möjligheter att investera i amerikanska teknikbolag. Inte blev det heller så mycket bättre av att EU-kommissionen sa att de överväger att införa skyddstullar mot stål som omdirigeras från den amerikanska marknaden.

Den amerikanske presidenten Donald Trump mjukade dock senare under veckan upp sitt förslag om kinesiska bolags investeringsrestriktioner vilket fick Stockholms och världens övriga börser på bättre humör. Men framför allt var det fredagens EU uppgörelse på migrationsområdet som lyfte upp det svenska och europeiska börsklimatet. I och med denna uppgörelse minskar nämligen risken för en tysk regeringskris vilket upplevdes som mycket positivt av börsaktörerna.

Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan klädjätten H&M ut med en delårsrapport. Rörelseresultatet var under förväntan, varulagret fortsatt för högt och vd Karl-Johan Persson sa dessutom att målet att förbättra resultatet i år har blivit svårare. Börskursen i H&M gick först ned men handlades senare under rapportdagen upp till plus 1,9 procent. Intressant ur ett teknisk analys perspektiv är att aktien gick upp trots att det kom dåliga nyheter. Kanske har ”alla” som kan tänkas vilja sälja, eller blanka, H&M redan gjort det?

Går vi över till den långsiktiga teknisk analysbilden över OMXS30 ser vi i veckodiagrammet att läget fortfarande ser ytterst tveksamt ut. Indexet har tidigare fått en långsiktig säljsignal, det ligger under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom har börjat på att luta svagt nedåt och handelsvolymmönstret fortsätter att vara övervägande negativt.

Analys OMXS30

För att bryta dessa långsiktiga negativa mönster behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. Då skulle en långsiktigt mycket intressant köpsignal erhållas. Men innan något liknande har skett betraktar vi alla uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg börsomsättning, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Området vid ca 1460-1500 är också viktigt att bevaka. Där ligger nämligen ett långsiktigt sett mycket intressanta stödområde. Större nedgångar borde ha goda förutsättningar att fastna och eventuellt bottna ut vid dessa nivåer. Men skulle OMXS30 med tiden etablera sig under detta stödområde, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls nya starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en säljsignal när stödet vid ca 1537-1543 bröts. Däremot så erhölls denna säljsignal under inte särskilt hög handelsaktivitet vilket försvagade dess signalvärde. Fredagens börsuppgång skickade sedan också upp OMXS30 över denna nivå igen. I och med det erhölls därefter istället en kortsiktig köpsignal.

Analys OMXS30

En ny kortsiktig köpsignal skulle erhållas om den nedåtriktade trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1565, bryts. Men sedan väntar det starka motståndsområdet vid ca 1590-1593 som kan bli klart utmanande för OMXS30 att etablera sig över. Kanske en överraskande stark rapportperiod senare i juli kan ordna till detta?

Men än så länge ser den sammantagna bilden för OMXS30 emellertid även i dagdiagrammet fortfarande ytterst tveksamt ut. Trenden lutar nedåt, indexet ligger under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och handelsvolymmönstret i dagsdiagrammet ser ännu mer negativt ut än det i veckodiagrammet.

Så risken ser än så länge ut att vara stor på nedsidan. Skulle stödnivån vid ca 1514 brytas erhålls nya säljsignaler. Stödnivåer finns sedan i dagsdiagrammet dels vid den jämna och därmed börspsykologiskt viktiga 1500-nivån och sedan vid ca 1482-1488.

Skulle dock en eventuell säljsignal under 1514 erhållas under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi ned till 1450-1460 nivåerna. För formationerna pekar i så fall på en sådan nedgångspotential och däromkring ligger också stödnivån i veckodiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 här fått kortsiktig köpsignaler när det gick över motståndsnivåerna vid ca 1542 och ca 1550. Nya köpsignaler erhålls här om indexet även skulle orka gå över den nedåtgående trendlinjemotståndet, som i skrivande stund ligger vid ca 1565, och motstånden vid ca 1582 och ca 1592.

Analys OMXS30

Skulle och andra sidan OMXS30 gå under stöden vid ca 1550, ca 1542 och ca 1514 erhålls säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

För den kortsiktige placeraren som redan ligger positionerade för uppgång kan det därför vara intressant att bevaka vad som händer vid motståndet vid ca 1565. Orkar OMXS30 gå över det kan man sedan sikta på uppgångar till motstånden vid ca 1582 och ca 1592.

Har man inte redan en uppgångsposition kanske man istället först vill avvakta en eventuell rekyl ned till stödområdet vid ca 1550. Där kan man då köpa för uppgång med en tajt stopp loss strax under 1550 eller strax under 1542. Allt efter var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta sedan också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 parkera sig under stödnivåerna vid ca 1550 och ca 1542 kan man istället agera för nedgång. Sikta för först och främst på en nedgång till ca 1522 och sedan ned till ca 1515. Stopp loss förslagsvis strax över 1550. Men flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investerare fortsätter vi att rekommendera stor försiktigt med större uppgångspositioner så länge som detta mönster med relativt låg handelsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna består. Är man försiktig så sälj gärna på alla eventuella uppgångar så länge som detta negativa handelsvolymmönster är intakt.

För den försiktige investeraren rekommenderar vi också att först invänta att mycket tydliga och starka köpsignaler under en relativt hög börshandel erhållits innan några nya större köp i index eller aktier görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto