Home > OMXS30 Analys v.27 ”OMXS30 vid viktig stödnivå”.

OMXS30 Analys v.27 ”OMXS30 vid viktig stödnivå”.

OMXS30 ligger vid en mycket viktig stödnivå vid ca 1600. Etablerar sig indexet under denna stödnivå, särskilt om detta skulle ske under ökande handelsaktivitet, erhålls starka säljsignaler. Viktiga stödnivåer finns sedan först vid ca 1540-1550. OMXS30 är dock översålt, den långa trenden är uppåtriktad och säsongsmönstret är positivt för de närmaste veckorna. Så möjligheterna är goda för att detta stöd ska hålla. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om indexet går över motstånden vid ca 1612-1620. Långsiktigt sett är emellertid motståndet vid ca 1657 betydligt viktigare.

Stockholmsbörsen föll förra veckan under en något stigande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 2,6 procent och stängde veckan på 1602,53. Årets uppgång på OMXS30 har därmed reducerats till +5,6 procent. Och inkluderat avskilda utdelningar till +8,9 procent.

Det var inte bara svenska OMXS30 som gick ned förra veckan. Det var snarast en allmän oro på de internationella finansmarknaderna efter hökaktiga uttalanden ifrån flera stora centralbanker. Riskerna ser ut att ha ökat för att den extremt stimulerande penningpolitiken kan vara på väg mot sitt slut.

Då kan centralbankernas sedelpressar med tiden komma att snurra betydligt lugnare och räntorna börja leta sig upp emot lite mer normala nivåer. I så fall måste företagens vinster börja öka betydligt för att värderingarna på många lite väl högt värderade börsaktier ska kunna försvaras.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

En riskfaktor som vi i tidigare analyser tagit upp ett flertal gånger är också den svaga US-dollarn. Generellt sett så gillar alla aktiemarknader en stark US-dollar. De flesta länder har nämligen exportprodukter som gynnas av en stigande dollar. Och USA själva har så liten import och export relativt sin enorma ekonomi så de störs inte så mycket av en stark US-dollar.

Men de senaste månaderna har US-dollarn mest fått säljsignaler och har i skrivande stund fallit ned till 8,43 SEK. Som jämförelse var US-dollarn i december i förra året uppe på drygt 9,40 SEK. Vilket var den högsta nivån på 15 år.

US-dollarns svaghet kan ses mot bakgrund av president Trumps ökande politiska problem att få igenom sina stimulativa reformer med skattesänkningar med mera och en svagare än förväntad USA-konjunktur.

En OMXS30-aktie som däremot anses gynnas av en svagare US-dollar är HM. Aktien var också en av de få aktierna som gick upp förra veckan. Vilket i och för sig också hade en hel del att göra med att de förra veckan redovisade bättre rörelsemarginaler än väntat och även gjorde positiva uttalanden om sin e-handelsverksamhet.

Trots veckans svaghet så är den långa trenden för OMXS30 fortfarande uppåtriktad. Dess 200-dagars medeltalskurva, som befinner sig vid ca 1542, pekar fortfarande uppåt och indexet visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av stigande bottnar och toppar. Men mer kortsiktigt sett har OMXS30 fastnat i ett konsolideringsintervall mellan ca 1600 och ca 1657.

Analys OMXS30

I veckodiagrammet ovan ser vi också att OMXS30 nu ligger strax över den viktig stödnivå vid ca 1600. Etablerar sig OMXS30 under 1600, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsomsättning på minst 20-25 miljarder per dag under nedgångsdagarna, så erhålls starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till minst stödnivåerna kring ca 1540-1550.

Men ännu har inga tydliga säljsignaler i detta långsiktiga perspektiv givits. Snarare så ligger OMXS30 nu vid ett stöd som den långsiktige placeraren kan tycka erbjuda ett fint köpläge. Lite svaghet kan dock spåras även i detta perspektiv då den långa uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet bröts förra veckan. Så den försiktige aktören ska nog helst vara nogrann med att använda sig av stopp om stödet vid ca 1600 bryts.

För att få nya långsiktigt intressanta köpsignaler bör OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1657. Erhålls detta siktar vi sedan på en uppgång till först och främst de gamla toppnivåerna vid ca 1720.

Erhålls emellertid köp- eller säljsignaler under en relativt låg börsomsättning, på till exempel klart under 20 miljarder per dag, blir signalvärdet av dessa mer osäkert och risken för falska signaler ökar då också markant.

I dagsdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 förra veckan, inom konsolideringsintervallet mellan ca 1600 och ca 1657, fått ett antal kortsiktiga säljsignaler bland annat då stödnivåerna vid ca 1626 och ca 1616 bröts.

 

Analys OMXS30

Där ser vi också att indexet brutit den långa uppåtgående trendlinjen (streckade linjen) som vi satte ut i veckodiagrammet ovan. Säljsignalerna kom under en inte så särskilt låg handelsaktivitet. Vilket gör att vi nu ökar vaksamheten på nya eventuella svaghetssignaler.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan (röda kurvan), har också börjat luta tydligt nedåt.

Men OMXS30 ligger nu vid det viktiga stödet vid ca 1600, stochastic-indikatorn visar på att börsen är översåld och börsen är nu de närmaste veckorna inne i en säsongmässigt stark period. Så det finns trots allt goda möjligheter för att indexet ska kunna stabiliseras kring ca 1600 och vända uppåt.

Men när man agerar på börsen efter teknisk analys är det viktigt att inte bara ställa upp scenarios. Utan att framföra allt att agera först när man fått bekräftande signaler på att dessa hypoteser verkligen ser att kunna infrias. Får man istället signaler på att scenariot inte håller måste man ändra sig. Då får man helt enkelt prestigelöst ställa en ny hypotes och agerar därefter.

Går vi därefter över till det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 har motståndsnivåer vid ca 1612 och ca 1620.

Analys OMXS30

Så för att få en bekräftelse på att stödet vid ca 1600 verkar att kunna hålla vill vi helst se en reversal- eller någon annan typ av köpsignal. Och sedan att indexet etablerar sig över motstånden vid ca 1612 och ca 1620.

Skulle detta också ske under en relativt hög handelsaktivitet får vi mycket intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi sedan på kortsiktiga uppgångar till först och främst motstånden vid ca 1630, ca 1645 och ca 1657. Sedan ökar också möjligheten betydligt för ett utbrott över den viktiga nivån vid ca 1657.

Hur ska man då agera i detta läget? Den kortsiktigt inriktade placeraren, som vaket agerat på förra veckans säljsignaler, kan förslagsvis ta hem vinst på eventuella kvarvarande nedgångspositioner vid stödet ca 1600. Alternativt kan man i alla fall flytta ned sina stoppar relativt tajt för sådana positioner.

Etablerar sig dock OMXS30 under 1600 kan man på nytt agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på nedgångar till stödet vid ca 1585. Och i andra hand på stödområdet vid ca 1540-1550. Sätt dock helst tajta stoppar. För OMXS30 är översålt och en motreaktion uppåt kan bli både snabb och kraftfull.

Om OMXS30 bryter över motstånden vid ca 1612 och ca 1620 kan den kortsiktige aktören sedan sikta på uppgångar till först och främst ca 1630. Sedan till ca 1645 och därefter till ca 1657. Sätt gärna även då tajta stoppar. Till exempel strax under närmaste stödnivå.

För mer långsiktigt inriktade placerare kan det vara viktigt att observera att, även om OMXS30 nu ligger vid ett viktigt stöd vid ca 1600 och att de långsiktiga trenderna pekar uppåt, har risknivån ökat betydligt den senaste månaden. Handelsvolymsambanden, US-dollar och många aktier och internationella aktieindex har nämligen börjat ge svaghetssignaler.

Vill man vara försiktig kan det därför vara läge att sälja delar av sina innehav vid uppgångar. Särskilt om dessa uppgångar skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Om däremot OMXS30 under en ökande börsaktivitet etablerar sig under stödet vid ca 1600 erhålls en viktig säljsignal. I så fall bör nog den långsiktige placeraren överväga att stoppa ut hela eller i alla fall delar av även mer långsiktiga innehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto