Home > OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 i vänteläge inför rapportperioden…”

OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 i vänteläge inför rapportperioden…”

OMXS30 ligger kortsiktigt sett fortfarande kvar i en uppåtriktad trend. Även om en del nervösa kursrörelser kan urskiljas i detta överköpta läge i väntan på den kommande rapportperioden.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig under stödnivåerna kring ca 1620, ca 1596 och ca 1573. Skulle däremot motståndsnivåerna vid ca 1657, ca 1680 och ca 1700 passeras erhålls istället kortsiktiga köpsignaler.

I ett längre tidsperspektiv är dock stödnivåerna kring ca 1544-1547 och ca 1494 betydligt intressantare att bevaka. Och skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet kunna parkera sig över motståndet vid ca 1720 erhålls en långsiktigt sett mycket stark köpsignal. För detta skulle i så fall innebära ett utbrott ur en drygt 4 år gamla konsolideringsformation.

Stockholmsbörsen hade förra veckan till en början en stigande tendens men avslutade veckan svagt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde dock veckan på 1634,94 vilket innebar en veckouppgång på 0,8 procent. Hittills i år har därmed indexet avancerat med 16,1 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 19,9 procent. Världsindexet Dow Jones Global Index har under samma period gått upp med 16,0 procent.

Förra veckans börs började positivt efter G20-mötet där mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas dito Xi Jinping resulterade en lättnad kring handelskonflikten mellan USA och Kina. En hel del av detta var dock redan diskonterat i kurserna och börsaktörerna börjar nu också fokusera mer och mer på den kommande rapportperioden som snart drar igång.

I fredags kom en jobbrapport ifrån USA som något dämpade marknadens förhoppningar om en snar räntesänkning i USA.

I Sverige var det då emellertid vinstvarningen ifrån Hexagon som drog ned börshumöret ganska rejält. Hexagon meddelade nämligen att utvecklingen i Kina har varit mycket svagare än väntat i juni vilket fick dess aktie att gå ned med 10,9 procent under fredagen. Även övriga aktier i verkstadssektorn påverkades klart negativt av denna vinstvarning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett i fortfarande i huvudsak i ett positivt läge. Indexet har den senaste månaden fått flera köpsignaler i veckodiagrammet, etablerat sig väl över sin 40-veckors medeltalskurva och handelsvolymmönstret är övervägande positivt. Dock befinner sig OMXS30 i ett flerårigt tidsperspektiv fortfarande kvar inom den stora konsolideringsformationen med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1680-1720.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet kunna etablera sig över motstånden vid ca 1680-1700 och indexets all time high vid ca 1720 får indexet mycket intressanta köpsignaler.

Om däremot OMXS30 skulle parkera sig under stöden vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 får indexet istället säljsignaler. Extra starka skulle i så fall dessa vara om de erhölls under en ökad börsaktivitet. I så fall skulle vi då sikta på nedgångar till de starka stödnivåerna vid ca 1378-1400. Men detta ligger än så länge inte i vår huvudhypotes. Snarare ser börsen nu ut att vilja gå upp och testa av motståndsnivåerna i intervallet 1680-1720.

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått ett antal köpsignaler den senaste tiden. Stochasticindikatorn ligger emellertid fortfarande kvar på höga och överköpta nivåer och indexet gjorde också förra veckan en snabb släng nedåt i dagsdiagrammet. Men ingen säljsignal erhölls här då och indexet kan också fortsätta vara överköpt en längre tid om trenden är stark. Och den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, pekar fortfarande uppåt.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls i dagsdiagrammet om OMXS30, helst under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet, kan etablera sig över motstånden vid ca 1657, ca 1680 och ca 1700.

OMXS30 har också sedan början av maj till mitten av juni skapat en kursformation, en så kallad upp- och nedvänd huvudskuldraformation som indikerar en kursrörelse upp till ca 1700-1720, som i så fall skulle infrias.

Skulle däremot indexet bryta under stöden vid ca 1620 och ca 1596 erhålls kortsiktiga säljsignaler. Men det är först om även stödnivån vid ca 1573 passeras under en relativt hög börsaktivitet som denna upp- och nedvänd huvudskuldraformation mer tydligt skulle falsifieras.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har OMXS30 fått kortsiktiga säljsignaler när stöden vid ca 1647-1650 och ca 1635 bröts. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1620, ca 1603-1605, ca 1596 och ca 1573 bryts. Kan däremot OMXS30 finna kraft att etablera sig över motstånden vid ca 1635 och 1657 får indexet istället kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motståndet vid ca 1635 inte har brutits. Flytta sedan successivt ned denna stopp loss, förslagsvis till strax över närmaste lite tydligare motståndsnivå, allt eftersom OMXS30 rör sig nedåt.

Alternativt så avvaktar man att stödnivån vid ca 1620 bryts innan man agerar för nedgång.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1635 och ca 1657 kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax under ca 1630 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortsatt gynnsamt ut. För OMXS30 har fått flera intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymmönstret ser positivt ut. Men sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Den kommande rapportperioden kan dock skapa en del tvära kast i utvecklingen. Nedgångar som sker under en jämförelsevis låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren. Vill man vara försiktig så kan man emellertid förslagsvis använda sig av en stopp loss för sådana investeringar om stödnivåerna vid ca 1544-1547 alternativt den vid ca 1494 bryts under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.