Home > OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 i osäkert läge”.

OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 i osäkert läge”.

OMXS30 befinner sig i ett osäkert läge. Långsiktigt sett ligger indexet fortfarande i en uppåtriktad trend. Men mer kortsiktigt sett befinner sig indexet sedan två månaderna i en konsolideringsfas. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1600 och motstånd vid ca 1657. Etablerar sig OMXS30 under en ökande handelsaktivitet över 1657 erhålls starka köpsignaler. Men om indexet under hög aktivitet bryter under 1600 under erhålls istället kraftiga säljsignaler. Börsen brukar kunna vara stark under juli och bolagsrapporterna ser ut att kunna bli bra. Men samtidigt inger handelsvolymsambanden, US-dollarns och långräntornas utveckling en ökande osäkerhet.

Stockholmsbörsen gick förra veckan svagt uppåt under låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 rörde sig uppåt med marginella 0,2 procent och slutade på 1617,00. I år har därmed indexet gått upp +6,6 procent och +9,9 procent medräknat utdelningar.

Börsaktiviteten var förra veckan låg då många börsaktörer har tagit sommarledigt. Dessutom råder en avvaktande hållning inför sommarens rapportperiod som drar igång i mitten av juli.

Det råder dock en övervägande optimism inför rapporterna. De verkar som att många analytiker förväntar sig att de blir ”bättre än förväntat”. Vilket väl kan ses som något av en motsägelse. Men man kan då också fråga sig varför man inte köper mer aktier nu när till exempel många OMXS30-aktier kommit ned en bit ifrån sina årshögsta nivåer.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det som komplicerar läget är, förutom osäkerheten om hur rapporterna i själva verket blir, dels US-dollarns nedgång och dels det faktum att många centralbanker indikerat att den tidigare så enormt expansiva penningpolitiken kan komma att bli mer dämpad.

Det är pengafloden ifrån centralbankernas sedeltryckeri som stabiliserat och även tryckt upp de flesta internationella aktiemarknader de senaste åren. Det har också gjort att negativa nyheter inte kunnat påverka börserna mer än bara tillfälligtvis. Sinar denna källa av ständigt nytryckta pengar som ska placeras riskerar aktiemarknaderna att bli betydligt mer känsliga för negativa nyheter.

Långräntorna har också börjat röra sig uppåt. Fortsätter denna trend kommer troligen många placerare börja överväga obligationsinvesteringar istället för aktieplaceringar.

Men än så länge är dock den riktigt långa trenden för OMXS30 fortsatt uppåtriktad. 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 1547, pekar uppåt och OMXS30 visar också upp ett långsiktigt mönster av stigande bottnar och toppar.

Analys OMXS30

Däremot har handelsvolymmönstret de senaste månaderna börjat visa upp ett mer osäkert mönster. Handelsvolymen under vissa nedgångsdagar har nämligen varit väl så stor som den under uppgångsdagarna. Detta är ett varningstecken som gör att vi ökar uppmärksamheten på eventuella säljsignaler.

I det lite mer kortsiktiga perspektivet befinner sig emellertid OMXS30 i en något tålamodskrävande konsolideringsfas. Man kan se det som att börsen står och samlar kraft inför ett utbrott. Antingen uppåt vilket också skulle vara i den långa trendens riktning. Eller nedåt vilket skulle vara något helt nytt jämfört med det senaste årets börsbeteende.

Etablerar sig OMXS30 under en ökande handelsaktivitet över motståndet vid ca 1657 erhålls starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till de gamla topparna vid ca 1720.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1600 under stor börsomsättning erhålls starka säljsignaler. Stödnivåer finns då redan vid ca 1585. Men risken är betydande att i så fall även dessa bryts. Och att indexet sedan minst går ner och testar stödområdet kring ca 1540-1550.

Köp- och säljsignaler som erhålls under en relativt låg börsomsättning, typ klart under 20 miljarder i börsomsättning, får dock klart lägre signalvärde. I så fall blir ofta indexrörelsen betydligt mer blygsam. Dessutom ökar då risken för falska signaler.

Stochastic-indikatorn fick dock en köpindikation förra veckan. Stochastic gick då upp ifrån ett lågt och översålt läge i samband med den största dagsuppgången på OMXS30 på två månader. Indexet gick förra måndagen nämligen upp med 1,6 procent. Men uppgången skede under en mycket blygsam börsomsättning på bara 12,9 miljarder. Vilket alltså förtar signalvärdet av rörelsen.

Analys OMXS30

Inom konsolideringsområdet mellan ca 1600 och ca 1657, som den kortsiktige aktören kan se som ett tradingintervall, kan OMXS30 också få mer kortsiktigt intressanta köp- och säljsignaler.

Om OMXS30 bryter över motståndet vid ca 1622, ca 1630 och ca 1645 erhålls kortsiktiga köpsignaler. Agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv kan man då köpa för uppgång efter respektive köpsignal. Sikta sedan på uppgångar till först och främst närmast liggande motståndsnivå. Stopp loss förslagsvis strax under dagen innans lägsta nivå.

Skulle OMXS30 istället gå under stöden vid ca 1610, ca 1602 och ca 1600 erhålls säljsignaler. I så fall kan man agera för nedgång. Förslagsvis med en stopp strax över närmast liggande motståndsnivå.

Är man mer långsiktigt inriktad så kan man så länge som stödnivån vid ca 1600 på OMXS30 håller agera som att den långa trenden är uppåtriktad. Om indexet under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1657 bekräftas detta och man kan då sikta på minst 1720-området.

Skulle däremot stödet vid ca 1600 brytas under en ökande börsomsättning erhålls en stark säljsignal. I så fall rekommenderas att man överväger en stopp loss även på mer långsiktiga innehav.

Men vill man ta lägre risk så rekommenderar vi att man redan dessförinnan säljer av delar av sina innehav vid eventuella uppgångar. Särskilt om dessa uppgångar sker under en relativt låg handelsaktivitet. För risknivån har höjts på aktiemarknaden.

Handelsvolymsambanden, US-dollarn och många aktier och internationella aktieindex visar nämligen på svaghet. Och kommer bolagsvinsterna öka tillräckligt för att kompensera för att långräntorna höjs? År som slutar på -7 har dessutom också en otrevlig ovana att bjuda på rejäla nedgångar under sina andra halvår.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto