Home > OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 – Trenderna pekar nedåt. Kan rapportperioden rädda indexutvecklingen?…”

OMXS30 Analys v.28 ”OMXS30 – Trenderna pekar nedåt. Kan rapportperioden rädda indexutvecklingen?…”

OMXS30 fortsätter att trenda nedåt under sommarlåg aktivitet. Snart kommer rapportperioden dock igång och då får vi se åt vilket håll pendeln slår. Än så länge pekar emellertid de långsiktiga signalerna och volymmönstren nedåt för OMXS30. Skulle dock OMXS30 orka etablera sig över motstånden vid ca 1560 och ca 1590-1593 under en ökande handelsaktivitet erhålls kortsiktigt intressanta köpsignaler. Om OMXS30 går under stödnivåerna vid ca 1512-1514 och ca 1482-1488 erhålls istället nya säljsignaler. På längre sikt är emellertid motståndsområdet vid ca 1648 och stödområdet vid ca 1460 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en nedåtgående utveckling under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 föll -2,2 procent och slutade veckan på 1524,17. Årets nedgång ligger därefter på -3,4 procent, men tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +0,2 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Börshumöret fortsatte förra veckan att pressas ner av oro för att den amerikanske presidenten Donald Trump ska ”utlösa ett förödande globalt handelskrig” som Europakommissionen uttryckt sig i ett brev till USA:s handelsdepartement.

Senare under veckan kom det dock uppgifter om en stark tysk orderingång i industrin och även uppgifter om att USA kan dra tillbaka hotet om högre importtullar på europeiska bilar. Detta i kombination med en positiv amerikansk jobbrapporten under fredagen gjorde att börsläget stabiliserades något under andra halvan av börsveckan trots den trista inramningen av oro inför ett kommande handelskrig.

Börsaktiviteten är annars också väldigt avvaktande inför den kommande rapportperioden som för de svenska storbolagens del sätter igång i början av nästa vecka.

För börsen intressant rapportinformation börjar dock komma redan denna vecka ifrån amerikanska storbolags delårsrapporter och inte minst ifrån våra svenska storbolags eventuella vinstvarningar som dyker upp innan rapporterna.

Än så länge har det inte varit så mycket vinstvarningar. OMXS30-bolaget Assa Abloy kom dock förra veckan med en negativ vinstvarning vilket resulterade i en kursnedgång på 6,1 procent. Låsbolaget aviserade om en nedskrivning på 6 miljarder kronor till följd av en försvagad marknad i Kina. Men annars har vinstvarningar lyst med sin frånvaro.

De flesta börsbolag borde också ha en ganska god snurr på sina verksamheter då i princip alla konjunktur- och industriaktivitetsindex ligger på höga nivåer.

Det som dock kommer att bli mycket intressant i rapportperioden är vad företagen vågar säga om framtiden. Kommer de signalera full fart framåt eller kommer de flagga för en mer försiktig utveckling till följd av alla hot om handelsrestriktioner, problem med Brexit och kommande åtstramningar ifrån centralbankernas sida?

Än så länge verkar det som att analytikerkåren ser relativt ljust på läget medan de långsiktiga investerarna är betydligt mer skeptiska och avvaktande inför den kommande utvecklingen. Så det ska bli mycket intressant att höra till vilket läger företagen själva väljer att tillhöra. Är glaset halvfullt eller är det halvtomt?

Den långa trenden för OMXS30 ser emellertid fortfarande tveksam och svag ut. Indexets långsiktiga handelsvolymmönster är negativt, 40-veckors medeltalskurvan har börjat luta nedåt och ligger dessutom väl över själva indexet och inte minst så är den senaste långsiktiga signalen i OMXS30 en säljsignal.

Analys OMXS30

I ca 1460-1500 området finns också flera viktiga stödnivåer att bevaka. Skulle rapportperioden bli svag, eller kanske oron inför ett internationellt handelskrig bli ännu allvarligare, kommer förhoppningsvis nedgångarna kunna stanna av kring detta område.

I och för sig pekar huvudskuldraformationen i dagsdiagrammet på en nedgång till ca 1450 men lite felmarginal får man nog ha i dessa sammanhang.  Men skulle OMXS30 på ett tydligt sätt etablera sig under detta stödområde, särskilt om detta då skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls nya starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

För att bryta dessa långsiktiga negativa tendenser, handelsvolymmönster och trender behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndsområdet vid ca 1648. I så fall erhålls starka och långsiktigt intressanta köpsignaler. Kanske kan en radikal omsvängning i handelspolitiken eller en väldigt stark rapportperiod resultera i detta? Det återstår att se.

Men innan OMXS30 har fått köpsignaler av denna kaliber betraktar vi alla eventuella indexuppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 kortsiktigt sett har fått säljsignaler och även ligger i en tydlig nedåtriktad trend. Handelsvolymsambanden fortsätter här också att vara envist negativa.

Analys OMXS30

För att bryta den nedåtriktade trenden behöver OMXS30 både gå över motståndet vid ca 1537-1543 och det vid ca 1560. I så fall erhålls en kortsiktig köpsignal. I så fall siktar vi på ett test av den starka motståndsnivån vid ca 1590-1593 där även indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva ligger.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1512-1514 och ca 1482-1488 får indexet nya säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 ligger i nedåtriktade trender. Här får dock indexet kortsiktiga köp- och säljsignaler om vartannat.

Analys OMXS30

Senaste signalen är också en liten köpsignal när indexet gick över motståndet vid ca 1521. Här möter emellertid OMXS30 på ett motstånd redan vid ca 1526 som kan vara lite svårt att passera. Görs detta får indexet sedan nya kortsiktiga köpsignaler om även motstånden vid ca 1535-1536, ca 1542 och ca 1550 passeras.

Viker istället OMXS30 ned under stödnivåerna vid ca 1521 och ca 1512 får indexet nya säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1521 håller. Ha förslagsvis en stopp loss strax under ca 1520 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt. Alternativt om kan man också avvakta att motståndet vid ca 1526 först bryts innan man vågar agera för uppgång. Trenden pekar ju faktiskt än så länge nedåt.

Skulle stödet vid ca 1521 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödområdet vid ca 1512-1514 och i andra hand ned till stödområdet vid ca 1482-1488. Förslagsvis då en stopp loss initialt strax över 1526 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet går nedåt.

Långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi som liksom tidigare att agera med stor försiktighet så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret med jämförelsevis låg börshandel under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna fortsätter. Vill man vara extra försiktig säljer man också av index- och aktieinnehav under eventuella börsuppgångar som sker under en fortsatt relativt låg börsaktivitet.

Förslagsvis avvaktar man sedan att starka och väldigt tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits innan några nya större köp för uppgång görs på börsen.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.