Home > OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 har fått kortsiktiga svaghetssignaler. Ska rapportperioden kunna vända på detta?…”

OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 har fått kortsiktiga svaghetssignaler. Ska rapportperioden kunna vända på detta?…”

OMXS30 har den senaste tiden visat upp en del kortsiktiga svaghetssignaler ifrån ett tidigare överköpt läge. Nya säljsignaler erhålls om indexet parkerar sig under stödnivåerna vid ca 1596 och ca 1573.

Den långsiktiga bilden ser dock fortfarande övervägande positiv ut. Detta då indexet tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler och då handelsvolymmönstret fortsätter att vara positivt.

Så skulle den kommande rapportperioden inte bli en besvikelse finns det därför goda förutsättningar för att OMXS30 ska kunna vända uppåt. Indexet får köpsignaler om det kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1657, ca 1680 och ca 1700.

Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock OMXS30 än så länge bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och ett starkt motståndsområde vid ca 1700-1720.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en avvaktande och oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned -0,6 procent och slutade veckan på 1625,62. Årets uppgång ligger därmed på 15,4 procent och på 19,3 procent om man även tar hänsyn till förfallna utdelningar. Utvecklingen för världsindexet Dow Jones Global Index har under samma period varit 16,1 procent.

Under förra veckan kom den amerikanske Federal Reserve chefen Jerome Powell med mestadels duvaktiga besked vid en utfrågning i representanthuset. Fed verkar vara väl förberedd på att agera om den utdragna handelskonflikten med Kina skulle dämpa den ekonomiska utvecklingen i USA. Den amerikanska börsen svarade positivt på dessa signaler. S&P500 index fortsatte därefter upp till ett nytt all time high och stängde veckan en bit över den psykologiskt viktiga 3000-nivån.

Annars var den svenska börsen förra veckan i ett avvaktande läge inför rapportperioden som drar igång på allvar denna vecka. Men SEB ”tjuvstartade” dock redan förra fredagen med en rapport som fick en starkt positiv rapportreaktion. SEB-aktien steg då 4,9 procent och drog även med sig de andra storbankerna uppåt.

Men även om den största oron kring bankernas rapporter verkar ha släppt så väntar nu besked ifrån många andra spännande bolagsrapporter. Förväntningarna verkar emellertid ha dragits ned något inför rapporterna. Frågan är också hur mycket företagsledningarna vågar guida angående resten av året. Osäkerheten kring de olika handelskonflikterna och inför ett eventuellt hårt Brexit kan göra att prognoserna inför resten av året blir tämligen svävande.

Det positiva är dock just det att förväntningarna är nedställda. Det blir nämligen lättare att överraska positivt då. Positivt är det också att marknaden stärkts i sin uppfattning att centralbankerna kommer att öka sina penningpolitiska stimulanser om konjunkturen ser ut att vika.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 fortsätter att se i huvudsak positivt ut.

I ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 än så länge bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödnivåer kring ca 1378-1500 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720.

I det något kortare tidsperspektivet har emellertid indexet den senaste månaden fått ett antal köpsignaler. Dessutom har OMXS30 parkerat sig över sin 40-veckors medeltalkurva och handelsvolymmönstret är övervägande positivt.

Analys OMXS30

Nya långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls i veckodiagrammet om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1700-1720.

Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 passeras får indexet här istället säljsignaler.

I dagsdiagrammet har dock OMXS30 börjat visa upp kortsiktiga svaghetstecken. Indexet har nämligen fått kortsiktigt intressanta säljsignaler när stödnivåerna vid ca 1636 och ca 1620 bröts. Även stochasticindikatorn fick i samband med det en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge.

Analys OMXS30

Nedgångarna har emellertid skett under ganska låg handelsaktivitet vilket gör att de än så länge mest har ett kortsiktigt signalvärde.

OMXS30 har sedan början av maj till mitten av juni också skapat en kursformation, en så kallad upp- och nedvänd huvudskuldraformation, som indikerar en kursrörelse upp till ca 1700-1720. Den nuvarande nedgången äventyrar än så länge inte denna ”prognos”. Men skulle nya säljsignaler erhålls genom att även stödnivåerna vid ca 1596 och ca 1573 passeras, särskilt om detta skulle ske under en jämförelsevis hög börsaktivitet, blir dock läget annorlunda.

En bekräftelse på det mer optimistiska scenariot vore om OMXS30 skulle orka vända upp och få köpsignaler genom att under en ökad handelsaktivitet tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1636 och ca 1657.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått kortsiktiga svaghetssignaler och då också ligger i en tydligt nedåtriktad trend. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1620, ca 1609, ca 1605 och ca 1596 bryts. Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1629, ca 1636-1637, ca 1647-1647 och ca 1657 får indexet istället köpsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 1629, eller alternativt den nedåtriktade trendlinjen i timdiagrammet, inte brutits. Flytta också successivt ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motstånden vid ca 1629 och ca 1636-1637 passeras kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdena vid ca 1646 och ca 1657. Förslagsvis sätter man i så fall en stopp loss strax under stödet vid ca 1620 som sedan flyttas med uppåt.

För mer långsiktiga aktörer ser läget bra ut för placeringar för uppgång. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Men i och med det positiva handelsvolymmönstret och att indexet verkar ha etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor ser det gynnsamt ut att göra långsiktiga köp för uppgång. Särskilt om detta kan göras vid nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto