Home > OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 laddar för utbrott”.

OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 laddar för utbrott”.

OMXS30 ligger och laddar för ett utbrott ur en konsolideringsfas. Ska rapportperioden ge bränsle för ett tydligt utbrott? Förra veckan fick indexet kortsiktiga köpsignaler när det under låg aktivitet gick över 1630. Men riktigt starka köpsignaler erhålls först om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på uppgångar till de gamla toppnivåerna vid ca 1720. Om däremot OMXS30 istället under hög aktivitet bryter under stödet vid ca 1600 erhålls viktiga säljsignaler. Sedan ligger nästa starka stödområde först vid ca 1540-1550.

Stockholmsbörsen steg förra veckan under fortsatt relativt låga börsomsättningar. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade upp 1,8 procent och stängde veckan på 1646,8. Årets uppgång på OMXS30 ligger därmed på +8,5 procent. Och inkluderat avskilda utdelningar är uppgången +11,9 procent.

Förra veckan smög rapportperioden igång. Men denna vecka tar den fart ordentligt. Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan emellertid Skanska med en vinstvarning. Som drog ned aktien med 6 procent. Däremot kom SEB med en stark rapport. Reaktionen blev dock inte så starkt positiv som man borde kunnat ha förvänta sig. Det är ett litet svaghetstecken för hela börsklimatet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vad vi nu vill se är att börsen tar emot bra rapporter på ett klart positivt sätt. Annars är det en tydlig varning för att den underliggande styrkan i börsens uppåtriktade trend har försvagats.

Detta skulle då kunna bero på att flera stora centralbanker flaggat upp för att de håller på att dämpa sina extremt expansiva penningpolitiska stimulansprogram. Det är dom som de senaste åren försett finansmarknaderna med överskottskapital. Och som då, bland annat, pressat upp aktiebörserna världen över trots skakig konjunktur, Brexit, terrorism, politisk oro med mera.

För man kan se det som att OMXS30 nu står och väger. Ska börsbolagens vinsttillväxt vara den viktigaste faktorn? I så fall kan börserna fortsätta uppåt. Eller är det mer betydelsefullt att centralbankerna håller på att dra ner på sina stimulanser? I så fall finns det risk att börsuppgången stannar av, positiva nyheter inte riktigt ger någon större effekt och att börsen förr eller senare börjar vika av nedåt.

Analys OMXS30

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är emellertid fortsatt uppåtriktad. Det har den varit sedan oktober 2016. Indexet visar också upp ett långsiktigt mönster med både stigande bottnar och stigande toppar.

Handelsvolymsambanden har dock de senaste månaderna visat upp mer tveksamma tendenser. Börsomsättningen vid en del nedgångsdagar har nämligen varit väl så stor som den under uppgångsdagarna. Detta sänder varningssignaler om att trendstyrkan kan hålla på att mojna.

Skulle denna tendens fortsätta är det klart allvarligt. Eventuella säljsignaler blir då extra viktiga att bevaka även för mer långsiktiga placerare.

På mer kort sikt befinner sig dock OMXS30 i en konsolideringsfas mellan stödet vid ca 1600 och motståndet vid ca 1657.

Långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls också först om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med minst börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, etablerar sig över motståndet vid ca 1657. I så fall siktar vi på en uppgång till först och främst de gamla toppnivåerna vid ca 1720.

Om OMXS30 istället etablerar sig under stödet vid ca 1600 får det starka säljsignaler. I så fall siktar vi på ett test av stödnivåerna vid ca 1540-1550. Skulle även dessa stödnivåer brytas finns det sedan viktiga stödnivåer vid ca 1500.

Köp- eller säljsignaler som sker under en relativt låg handelsaktivitet får dock ett lägre signalvärde. En uppgång över 1657 kan då till exempel fastna efter bara en uppgång på typ 1-2 procent. Och en säljsignal under 1600 under relativt låg handel kanske då bara når ned till stödnivån vid ca 1585.

Inom intervallet 1600 till 1657 hoppar nu OMXS30 sedan drygt två månader fram och tillbaka. Förra veckan fick till exempel också indexet en kortsiktig köpsignal när det gick över motståndet vid ca 1630.

Detta skedde dock under en relativt låg handelsaktivitet vilket gör att det i det längre perspektivet inte ger så mycket ledtrådar åt vilket håll OMXS30 kommer att bryta ut ur den större formationen.

Stochastic-indikatorn börjar nu också komma upp i höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men det ökar risken för rekyler nedåt. Särskilt om indexet närmar sig starka motståndsområden som det vid ca 1657.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ser vi dock att nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om motståndet vid ca 1551 bryts. I så fall siktar vi på ett test av motståndet vid ca 1657. Kortsiktiga säljsignaler erhålls istället om stöden vid ca 1640, ca 1630 och ca 1610 bryts.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför bevaka stödet vid ca 1640 och motståndet vid ca 1651. Köper man vid en eventuell köpsignal över 1651 kan man i första hand sikta på motståndet vid ca 1657. Bryts även det, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, kan man sedan sikta på uppgångar till ca 1700-1720. Stopp loss förslagsvis strax under dagen innans lägsta nivå.

Erhålls istället en säljsignal under stödet vid ca 1640 kan man sikta på nedgångar till stöden vid ca 1630, ca 1610 och ca 1600-1602. Stopp loss förslagsvis strax över dagen innans högsta nivå.

För mer långsiktigt inriktade placerare fortsätter vi att betona att risknivån har höjts den senaste tiden. Den långa trenden är visserligen tydligt uppåtriktad. Men handelsvolymsambanden ser mer tveksamma ut, US-dollarn är svag, långräntorna går upp och vi är nu inne på det andra halvåret som historiskt och statistiskt sett ofta har bjudit på många negativa överraskningar.

Så vill man vara försiktig så säljer man av delar av sina långsiktiga innehav vid uppgångar. Särskilt om dessa skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Och ha gärna en stopp loss om OMXS30 under höga börsomsättningar skulle etablera sig under stödet vid 1600.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto