Home > OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 – rapportperioden avgör om indexet ska bryta ut förbi viktiga nivåer…”

OMXS30 Analys v.29 ”OMXS30 – rapportperioden avgör om indexet ska bryta ut förbi viktiga nivåer…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler. Däremot så måste indexet även etablera sig över motstånden vid ca 1560 och ca 1590-1593, helst under en relativt hög handelsaktivitet, för att även lite tydligare köpsignaler ska erhållas. På nedsidan finns det kortsiktiga stödnivåer vid ca 1545 och ca 1536 att bevaka. Rapportperioden som startar på allvar denna vecka blir givetvis avgörande för åt vilket håll börsen ska gå. Hittills ser tyvärr den långsiktiga bilden högst tveksam ut med långsiktigt viktiga säljsignaler, negativt handelsvolymsamband och fallande medeltalskurvor. Kanske kan bolagsrapporterna få fart på de långsiktiga investerarnas intresse av att köpa aktier? Eller kommer deras oro och köpstrejk att fortsätta? Det återstår att se. På lång sikt erhålls starka köpsignaler om motståndsområdet vid ca 1648 passeras och starka säljsignaler om stödområdet vid ca 1460 bryts.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande tendens under en mycket låg handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,8 procent och avslutade veckan på 1550,88. Trots det ligger indexutvecklingen i år fortfarande på minus med -1,7 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger emellertid årets utveckling på +1,9 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Förra veckans börshandel präglades av en avvaktande hållning inför denna veckas rapportflod kombinerat med fortsatt oro för ett utökat handelskrig. Handelskonflikten är främst mellan USA och Kina men den riskerar att få följdeffekter på övriga världen.

Sedan finns det och andra sidan en del bedömare som anser att ”även om tullarna eskalerar borde företagen kunna jobba runt det”, det vill säga företagen är så pass mer flexibla numera att de kan anpassa sin produktion på ett helt annat sätt än förr i tiden. Men och andra sidan om konsumentpriserna höjs på grund av tullar får slutkonsumenten mindre pengar att handla för och skyddas inhemsk lågproduktivverksamhet av tullar blir näringslivet mindre effektivt. Så höjda tullar är väl trots allt ungefär som att kissa i byxan. Först blir det varmt men sedan blir det kallt…

Denna vecka blir det dock rimligtvis bolagsrapporterna som kommer att stå i rampljuset. Generellt sett är förväntan att företagen går mycket bra och att vinsterna är på höga nivåer. Det som blir väldigt spännande är emellertid vad företagen vågar säga om framtiden mot bakgrund av eventuella handelskrig, osäkerhet kring Brexit och de kommande åtstramningarna ifrån centralbankerna.

Kommer företagen kunna stilla oron bland de långsiktiga investerarna som av kursdiagrammen att döma varit väldigt passiva och snarast främst varit på säljsidan det senaste året? Svenska aktiefonder har också haft stora nettoutflöden de senaste månaderna. Och vad skulle företagsledarna egentligen kunna säga för att locka tillbaka de långsiktiga aktörerna som stora nettoköpare av svenska aktier?

Eller kommer kanske de stora institutionella placerarna främst betrakta rapportperioden som ett utmärkt säljtillfälle av konjunkturkänsliga aktier då det oftast är lite extra bra likviditet på börsen under rapportdagarna?

Svaret på dessa frågor, eller snarare effekten av svaren, kommer vi kunna se i kursdiagrammen. För där kommer det avslöjas, genom hur handelsvolymmönstret utvecklas, om de långsiktiga aktörerna börjar bli stora nettoköpare av aktier eller om de kommer att fortsätta att sälja av aktier så fort det går upp.

För OMXS30 ser den långa trenden också fortfarande väldigt tveksam och osäker ut. OMXS30 har tidigare i år fått en långsiktig säljsignal, indexet ligger under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom har börjat att luta nedåt och det långsiktiga handelsvolymmönstret är övervägande negativt.

Analys OMXS30

För att bryta dessa långsiktigt negativa mönster behöver OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. I så fall skulle en långsiktigt mycket intressant köpsignal skapas. Men innan någon köpsignal har erhållits betraktar vi alla uppgångar, särskilt om de sker under en fortsatt relativt låg börshandel, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Området kring ca 1460-1500 är också viktigt att bevaka. Där ligger nämligen ett antal långsiktigt sett mycket intressanta stödnivåer. Förhoppningsvis kommer eventuella nedgångar stanna av och bottna ut någonstans i detta område. Men skulle OMXS30 etablera sig under detta starka stödområde, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls nya långsiktigt intressanta säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I dagsdiagrammet ser vi att den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. I och för sig så bröt indexet över det nedåtriktade trendlinjemotståndet förra veckan, men trender kan som bekant ofta bara byta lutningsgrad för att sedan fortsätta gå åt samma håll som förut.

Men skulle även motståndet vid ca 1560 brytas erhålls dock en tydlig kortsiktig köpsignal. I så fall siktar vi sedan på ett test av den viktiga motståndsnivån vid ca 1590-1593 där även indexets 200-dagars medeltalskurva ligger.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 gå under stödområdena vid ca 1512-1514 och ca 1482-1488 erhålls istället nya säljsignaler.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick ett antal kortsiktiga köpsignaler. Ännu fler köpsignaler skulle erhållas om även motstånden vid ca 1554 och ca 1560 passerades.

Analys OMXS30

Om OMXS30 istället går under stöden vid ca 1545 och ca 1536 erhålls kortsiktiga säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

För den kortsiktige aktören som på grund av förra veckans kortsiktiga köpsignaler redan ligger placerad för uppgång kan det därför vara viktigt att bevaka att stödnivån vid ca 1545 håller. Har man inte redan köpt för uppgång kan man överväga att göra det om motstånden vid ca 1554 eller ca 1560 bryts. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går under stödet vid ca 1545. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1545 kan man istället agera för nedgång. Sikta för först och främst på en nedgång till ca 1536 och sedan ned till ca 1522. Stopp loss förslagsvis strax över 1554. Men flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

I och med att många OMXS30-bolag presenterar sina delårsrapporter denna vecka måste man vara beredd på att även OMXS30 plötsligt kan göra snabba stora rörelser åt oväntade håll. En del kortsiktiga traders tycker att den ökande volatiliteten ger extra bra tradingmöjligheter medan andra tycker att det inte alls passar deras tradingstil. Men oavsett vilket blir stopp loss bevakning och riskhantering extra viktigt den närmaste tiden.

För långsiktiga investerare fortsätter vi att rekommendera stor försiktigt med stora positioner för uppgång så länge som mönstret med relativt låg handelsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna består. Är man försiktig så sälj gärna på alla eventuella uppgångar så länge som detta negativa handelsvolymmönster fortsätter att dominera börsläget.

Innan nya större köp i index eller aktier görs rekommenderar vi också den försiktige investeraren att först invänta att mycket tydliga och starka köpsignaler under en relativt hög börsaktivitet erhållits.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.