Home > OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått en köpsignal…”

OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått en köpsignal…”

OMXS30 fick förra veckan en köpsignal. Även om handelsaktiviteten ökat sedan slutet av december är dock börsaktiviteten inte så hög relativt de högsta nivåerna förra året. Detta förtar något det långsiktiga signalvärdet av denna köpsignal. Det är nog troligtvis också först när bolagsrapporterna i slutet av januari börjar strömma in som börshandeln kommer att ta fart på allvar. Men den långa trenden pekar uppåt och även i övrigt ser det gynnsamt ut för en stigande börs. OMXS30 får nya intressanta köpsignaler om indexet under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1640, ca 1682 och ca 1720. Säljsignaler erhålls istället om indexet mot förmodan går under stöden vid ca 1610, ca 1560-1573. 

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan upp under en ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1628,40 efter en uppgång på 1,1 procent. I år har därmed OMXS30 hittills gått upp med +3,3 procent. En synnerligen bra start på börsåret 2018 alltså.

Börsaktiviteten har så smått börjat vakna till liv under inledningen av det nya börsåret efter december månads mer återhållsamma aktivitetsnivå. Men läget är dock fortfarande ganska avvaktande inför rapportperioden som för Sveriges del kommer igång på allvar i slutet av januari. Nästa vecka börjar emellertid en del rapporter komma in ifrån USA vilket brukar kunna påverka börshumöret även i Sverige.

Förra veckans stora nyhet bland OMXS30-bolagen var att Tele2 köper Com Hem. Sammangåendet bedöms affärsmässigt logisk med stora positiva synergieffekter. Aktiemarknaden tyckte dock att budet var för generöst och satte under veckan ned OMXS30-bolaget Tele2:s aktie med 6,6 procent.

De i OMXS30 så indextunga bankaktierna hade emellertid en bra vecka då det kommit fram uppgifter om att bostadsmarknaden kan ha börjat att stabiliseras.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

En börsnegativ faktor har emellertid varit att den amerikanska dollarn fortsatt att gå ned. Dollarn stängde veckan på 8,05 kr. Att jämföra med decembers högsta notering på 8,52 kr. Nedgången har kommit dels som en reaktion på att dollarn var något överspekulerad inför förra månadens höjning av den amerikanska centralbankens styrränta och att kongressen skulle rösta igenom den konjunkturstimulerande skattereformen.

Samtidigt har den europeiska centralbanken ECB och den svenska Riksbanken skickat ut signaler som tolkats åtstramande. Vilket då stärkt euron och den svenska kronan gentemot dollarn. Nedgången på dollarn fick också förra veckan lite extra fart när det kommit fram uppgifter, som i och för sig sedan dementerades, om att Kina hotat dra ned på köpen av amerikanska statsobligationer.

Den långa trenden för OMXS30 fortsätter dock att vara uppåtriktad. I veckodiagrammet ser vi också att indexet förra veckan fick en köpsignal när OMXS30 både bröt en nedåtriktad motståndslinje och även etablerade sig över sin 40-veckors medeltalskurva. Handelsaktiviteten var inte exceptionellt hög, vilket kan sätta vissa frågetecken kring signalens långsiktiga hållbarhet. Men börsomsättningen var i alla fall något ökande jämfört med den de senaste veckorna.

Analys OMXS30

OMXS30 har också kvar sitt långsiktiga mönster med successivt stigande bottnar och toppar vilket är positivt. Stochastic i veckodiagrammet visar också på att indexet i ett längre perspektiv snarast är översålt än överköpt. Vilket också är positivt för den kommande utvecklingen.

OMXS30 får nya köpsignaler i detta längre tidsperspektiv om det, helst under en relativt hög börshandel, kan etablera sig över sommarens högsta nivåer kring ca 1682 och över sitt all time high ifrån april år 2015 på 1720. Vi får se om den kommande rapportperioden blir tillräckligt bra för att orsaka den typen av kraftiga uppgångar.

Förutsättningarna för detta ser dock ganska bra ut. För den internationella konjunkturen är stark, vi är inne i en säsongsmässigt positiv börsperiod till och med maj och de ledande USA-börserna ligger i tydliga uppåtriktade trender.

Skulle emellertid OMXS30 mot förmodan bryta under stöden vid ca 1573 och ca 1518 erhålls säljsignaler. Det vore överraskande, men ibland händer det oväntade saker på börsen.

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 förra veckan fått köpsignaler. Nästa intressanta nivå är motståndet vid ca 1640. Kan indexet etablera sig över 1640, och sedan även gärna över motståndet vid ca 1682, får OMXS30 nya köpsignaler i dagsdiagrammet.

Analys OMXS30

Vid ca 1608-1610 ligger dock en stödnivå samt indexets 200-dagarsmedeltalskurva. Så nedåtriktade rekyler får gärna hålla sig över detta stödområde. För annars erhålls kortsiktiga säljsignaler vilket skulle komplicera analysläget. Nästa viktiga stödområde ligger sedan i intervallet ca 1560-1573.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet ligger på höga nivåer. Så i detta något kortare tidsperspektiv är OMXS30 överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 efter att ha fått ett antal köpsignaler nu kommit in i en kraftsamlande konsolideringsfas. Indexet får här en ny kortsiktig köpsignal om motståndet vid ca 1635 passeras. OMXS30 får istället en kortsiktig säljsignal om indexet går under stödet vid ca 1621.

Analys OMXS30

Agerar man främst med kortsiktiga tidsperspektiv kan man förslagsvis köpa OMXS30 för uppgång antingen i närheten av stödnivån vid ca 1621 eller vid ett brott av motståndsnivån vid ca 1635. Sikta sedan på en uppgång först och främst upp till närmast liggande motståndsnivå. Köper man vid ca 1621 siktar man alltså på ca 1635. Går OMXS30 över 1635 kan man sedan sikta på 1640 och därefter på ca 1680.

Stopp loss förslagsvis strax under närmaste liggande stödnivå. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som positionen visar större och större vinst.

Är man mer långsiktigt inriktad så är det intressant att notera att börsläget börjar se relativt bra ut. Den tidigare svaghetstendensen i november och december ser nu ut att vara avklarad. Den långa trenden för OMXS30 pekar också uppåt, indexet har fått köpsignaler och säsongsmönstret är positivt de närmaste månaderna. En tydlig varningssignal skulle dock erhållas om stödområdet vid ca 1560-1573 skulle underskridas. Men så länge detta inte har skett ser det långsiktiga läget klart positiv ut för OMXS30.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto