Home > OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler och den kortsiktiga trenden pekar nu också uppåt. Däremot så är de långsiktiga trenderna och handelsvolymsambanden fortfarande mer negativa. Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 även kan etablera sig över motstånden vid ca 1497, ca 1544 och ca 1593. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet blir dessa köpsignaler också av stort långsiktigt intresse. Om däremot OMXS30 på nytt vänder nedåt och etablerar sig under stödnivåerna vid ca 1435 och ca 1378 får indexet istället nya säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande tendens under en något ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 2,1 procent och avslutade veckan på 1465,43. Årets uppgång har därmed utökats till 4,0 procent.

Börsen påverkades förra veckan av ett mer positivt internationellt börsklimat sprunget ur förhandlingsmöten och en ökad optimism kring handelskonflikten mellan USA och Kina och även gällande mindre oro för det internationella ränteläget.

Däremot mottogs på börsen det som verkar vara en lösning på den svenska regeringsbildningen mest med en axelryckning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Nu blir istället den kommande rapportperioden, som för Sveriges del drar igång på allvar nästa vecka, väldigt viktig för börsklimatet. Ska bolagen bekräfta placerarnas tillväxtoro eller ska analytikernas relativt sett mer optimistiska framtidsbild få dominera bolagens prognoser?

Lite intressant var det därför att amerikanska General Motors under fredagen kom med en omvänd vinstvarning och höjd vinstprognos för 2019. Dock blev den positiva signaleffekten på detta kortvarig men det ökar i alla fall hoppet om att allt kanske inte är nattsvart gällande konjunkturen.

Positivt är också att börsen kunnat gå upp så många dagar i rad utan någon större nedgångsrekyl. Det kan vara ett tecken på att de stora uttagen ur aktiefonder kan ha lugnat ned sig.

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden emellertid alltjämt osäker och tveksam ut. För indexet visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar, ligger under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt och handelsvolymsambanden är också fortsatt övervägande negativa.

Analys OMXS30

OMXS30 har dock visat tecken på liv genom att rekylera upp ifrån ett översålt läge under en något ökande handelsaktivitet. Detta är ännu inte tillräckligt för att bryta de långsiktiga negativa mönstren men fortsätter dessa tendenser så vore det klart positivt.

I veckodiagrammet får nämligen OMXS30 långsiktigt intressanta köpsignaler först om motståndsnivåerna vid ca 1497, ca 1544 och ca 1593 skulle kunna brytas under en relativt hög börsaktivitet.

Skulle istället OMXS30 vända ned och etablera sig under stödnivån vid ca 1378 erhålls istället en ny långsiktigt intressant säljsignal. I ett längre tidsperspektiv sett finns det sedan starka stödområden först vid ca 1250-1300.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en kortsiktig köpsignal när det bröt över motståndet vid ca 1435. Genombrottet skedde tyvärr inte under någon historiskt sett särskilt hög handelsaktivitet, endast 13,6 miljarder den dagen i börsomsättning, så det långsiktiga signalvärdet av denna köpsignal är tämligen begränsat. Men kortsiktigt sett är den intressant.

Nya köpsignaler erhålls även här om motstånden vid ca 1497 och ca 1544 passeras. Skulle börshandeln då vara relativt stor, gärna minst 20-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna, blir dessa eventuella köpsignaler viktiga också i det mer långsiktiga tidsperspektivet.

Analys OMXS30

Intressant är också att den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, nu har börjat bli uppåtriktad. Det är första gången på tre månader som detta har skett.

Stochasticindikatorn visar dock på att OMXS30 kortsiktigt sett är överköpt. Detta är emellertid ingen stark säljsignal i sig självt. Men det ökar känsligheten för mindre nedåtriktade rekyler inom den uppåtriktade trenden.

Är trenden uppåt stark så orsakar dock vinsthemtagningar på grund av ett mer negativt nyhetsflöde mest bara en stillastående konsolideringsrörelse. Så det ska bli intressant att studera hur stora eventuella nedåtriktade rekyler kommer att bli.

Skulle rekyler pressa ned OMXS30 under stödnivåerna vid ca 1435 och ca 1378 erhålls däremot nya säljsignaler.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 under förra veckans uppgång fick flera köpsignaler och trenden även här pekar uppåt. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1479-1482 och ca 1497 bryts. Skulle däremot OMXS30 på nytt vända nedåt får indexet säljsignaler om stöden vid ca 1455 och ca 1432 passeras.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1455 håller. Alternativt kan man vänta på att motståndet vid ca 1479-1482 passeras innan man tar position för uppgång. Flytta sedan också upp stopp lossen, som alltså förslagsvis initialt sätts till strax under 1455, allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1455 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1432 och sedan ned till stödnivåerna vid ca 1420 och ca 1410. Förslagsvis börjar man i så fall med en stopp loss strax över ca 1460 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget mer osäkert ut. I och för sig, har man ett tidsperspektiv på minst 5-10 år så är det i princip alltid ett köpläge på börsen. Men har man tidsperspektivet på kanske upp till 1-2 år och vill vara försiktig så vill man nog ta hänsyn till att OMXS30 fortfarande visar upp ett mönster av sjunkande toppar och bottnar, indexets viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor pekar nedåt och att handelsvolymsambanden övervägande är negativa.

Är man försiktig så avvaktar man därför till dess att OMXS30 fått en tydliga reversal eller någon annan slags stark köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet innan nya aktie- och indexinvesteringar görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto