Home > OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler”.

OMXS30 Analys v.3 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler”.

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler då indexet ifrån ett översålt läge gick över motstånden vid ca 1515. För att indexet även ska få nya långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock indexet etablera sig över motstånden vid ca 1554 under en relativt hög handelsaktivitet. Möjligheterna för detta med tiden ska ske ser goda ut. De långsiktiga trenderna är nämligen uppåtriktade och handelsvolymsambanden är positiva. Stödnivåer att bevaka finns vid ca 1500, ca 1491 och ca 1462.

Stockholmsbörsen visade förra veckan upp en oregelbunden tendens under en något ökad aktivitet med den under julveckorna. Storbolagsindexet OMXS30 gick också +/-0 under veckan och stängde på 1522,49. Hittills i år har därmed indexet gått upp med blygsamma +0,3 procent.

Nyhetsmässigt har det hittills i år ännu inte hunnit hända så mycket. Placerarna avvaktar också den kommande rapportsäsongen som i Sverige kommer igång på allvar först nästa vecka.

De för OMXS30 så indextunga bankaktierna började dock veckan med en nedgång på grund av sänkta rekommendationer. Men i slutet av veckan vände bankerna upp igen.

Än så länge har den rekyl på OMXS30 ifrån toppläget kring 1554 skett under relativt lugna former. Det ser därför hittills mest ut som en kraftsamlande återhämtningsfas i en längre uppåtriktad trend.

För den långa trenden på OMXS30 är enligt vår definition, lutningen på på 200-dagars medeltalskurvan, uppåtriktad. Indexet befinner sig också med god marginal över detta medeltal och handelsvolymsambanden är positiva. Dessutom visar OMXS30 i ett längre perspektiv upp ett tydligt mönster med successivt stigande bottnar och stigande toppar.

OMXS30 har i denna rekylfas fått ett antal kortsiktiga köp- och säljsignaler om vartannat. Senaste signalen är en köpsignal då indexet bröt en fallande kortsiktig trendlinje och samtidigt gick över motståndet vid ca 1515.

Analys OMXS30

Stochastic-indikatorn har också i samband med detta givit en köpindikation genom att ifrån ett översålt läge vända uppåt. Det gör att läget ser extra intressant ut.

Analys OMXS30

Men köpsignalen erhölls emellertid under en relativt låg börsomsättning på bara 13,9 miljarder. Detta gör att det långsiktiga signalvärdet av denna köpsignal trots allt är lite osäkert.

Om OMXS30 nu skulle följa upp den köpsignalen genom att även orka etablera sig över motstånden vid ca 1536 och ca 1554 börjar dock läget bli betydligt intressantare. Särskilt om handelsvolymen i samband med detta skulle krypa över 20 miljarder under uppgångsdagarna erhålls starka köpsignaler. I så fall siktar vi sedan på uppgångar upp till de motståndsområden som finns kring ca 1650.

På nedsidan finns stödnivåer vid ca 1515, ca 1500, ca 1491 och ca 1462. Säljsignaler erhålls om dessa nivåer skulle brytas. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi emellertid främst som potentiella köptillfällen för den lite mer långsiktige investeraren. I synnerhet så länge som OMX30 befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Säljsignalerna skulle dock bli betydligt allvarligare om de skedde under en relativt hög börsomsättning och speciellt om stödet vid ca 1392 skulle passeras.

Vårt huvudscenario är emellertid snarare att OMXS30 förr eller senare ska bryta upp över motståndet vid ca 1554och få köpsignaler. Och sedan i ett senare läge minst gå upp till 1650-området. Men det gäller nu att följa upp detta löpande och se om denna vår huvudtes bekräftas eller inte.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man framförallt kortsiktigt kan man nu sikta på uppgångar till först och främst motståndsnivåerna vid ca 1536 och ca 1541. Stopp loss förslag om OMXS30 på nytt skulle gå under stödet vid ca 1515 eller det vid ca 1500. Eller om indexet skulle stänga under dagen innans lägsta nivå. Allt efter var och ens egna riskpreferenser.

Är man främst inriktad på längre placeringshorisonter rekommenderar vi att man de närmaste månaderna ligger exponerad för fortsatta uppgångar på indexet. Använd gärna också nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsomsättning, som den vi haft den senaste tiden, för att om möjligt öka på aktie- och indexinnehaven.

Detta gäller så länge som de långa trenderna och handelsvolymsambanden är positiva. Ett annat stopp loss förslag för långsiktiga innehav är om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto