Home > OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått kortsiktig köpsignal men ligger nu under ett starkt motståndsområde…”

OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått kortsiktig köpsignal men ligger nu under ett starkt motståndsområde…”

OMXS30 fick förra veckan en köpsignal och gick sedan upp till det starka motståndsområdet vid ca 1590-1593. Kan indexet etablera sig över detta område, särskilt om detta kan ske under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en ny intressant köpsignal. Skulle OMXS30 däremot gå under stödet vid ca 1560 erhålls istället en säljsignal. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460 och motståndsområdet vid ca 1648 betydligt viktigare att bevaka. För övrigt ser den mer långsiktiga bilden fortfarande högst tveksam ut med negativa handelsvolymsamband, fallande medeltalskurvor och en del andra svaghetssignaler.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en uppåtgående utveckling under en relativt hög börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 steg 1,8 procent och slutade veckan på 1579,40. Årets utveckling har därmed återigen gått på plus med +0,2 procent. Tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +3,8 procent.

Veckan dominerades som väntat av den strida ström av bolagsrapporter som kastade enskilda aktier både upp och ned. Den generella tendensen verkar dock än så länge vara att bolagen överträffar analytikernas resultatförväntningar och att bolagsledningarna inte ser några konkreta effekter av handelskriget. Vilket också bidrog att OMXS30 drog sig uppåt större delen av förra veckan.

Bland OMXS30-bolagen fick under veckan ABB, Alfa Laval, Electrolux, Ericsson, Essity, Getinge, Investor, Nordea, SEB, SKF, Swedish Match, Tele2 och Volvo positiva kursreaktioner efter sina rapporter. Däremot så fick börskurserna i Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, Boliden, Kinnevik, Sandvik, Skanska, SSAB, SHB, Swedbank och Telia negativa rapportreaktioner.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Däremot kom ett störningsmoment i slutet av börsveckan ifrån USA:s president Donald Trump som hotade Kina med att införa importtullar på varor med ett värde på ytterligare drygt 500 miljarder dollar. De flesta ser nog dessa utspel mest som en aggressiv förhandlingstaktik ifrån Trumps sida. Men risken är att bara osäkerheten kring vilka villkor som kommer att gälla kommer att dra ned den globala ekonomiska aktiviteten.

Börsomsättningen steg så klart denna rapportvecka jämfört med veckorna innan. Däremot var omsättningen inte högre än förra veckan motsvarande vecka förra sommaren. Dessutom var veckans högsta dagsomsättning under fredagen då OMXS30 gick svagt nedåt.

Så tyvärr består än så länge den långsiktiga tendensen med generellt sett ett klart negativt handelsvolymmönster. Vilket i sin tur indikerar att de långsiktiga investerarna inte är några större nettoköpare av aktier.

Den långa trenden för OMXS30 ser fortfarande negativ ut med successivt lägre toppar och en svagt fallande trendriktning. Det långsiktiga handelsvolymmönstret är negativt och den senaste långsiktiga signalen i OMXS30 är en säljsignal. Lite spännande är dock att OMXS30 nu rekylerat upp till nivån för sin nedåtriktade 40-veckors medeltalskurva. Ska indexet orka etablera sig över denna viktiga medeltalskurva eller inte?

Analys OMXS30

Kan OMXS30 etablera sig över den och även över motståndet vid ca 1600 kanske indexet även kan gå upp och testa av den viktiga motståndsnivån vid ca 1648. Då blir det i det långsiktiga perspektivet ännu mer spännande. För skulle OMXS30 under en relativt hör handelsaktivitet etablera sig över 1648 bryter nämligen indexet de hittills så negativa mönstren och får därmed en långsiktigt mycket intressant köpsignal.

Men innan OMXS30 har fått någon typ av liknande långsiktig köpsignal betraktar vi alla eventuella indexuppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg börsaktivitet, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Skulle OMXS30 nu, eller kanske snarast vid ett senare tillfälle, gå ned till området kring ca 1460-1500 finns där ett antal viktiga stödnivåer att bevaka. Kring dessa nivåer kommer förhoppningsvis eventuella nedgångar att klinga av och bottna ut. Men skulle OMXS30 trots allt etablera sig under den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger kring ca 1460 erhålls en ny långsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området. För närvarande känns ett sådant scenario väldigt avlägset. Men saker och ting kan ändra sig snabbt.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en köpsignal när motståndet vid ca 1560 bröts. Den korta trenden vände i och med detta uppåt och indexet gick sedan upp till ganska exakt nivån för sin 200-dagars medeltalskurva. Denna nivå är en viktig beslutspunkt för många placerare vilket givetvis gör den extra intressant att bevaka.

Analys OMXS30

200-dagars medeltalskurvan ligger i skrivande stund på 1588,07 och strax ovanför har OMXS30 också ett viktigt motståndsområde vid ca 1590-1593. Kan indexet etablera sig över dessa motståndsområden, och då helst under en stigande handelsaktivitet, erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till motståndsområdena vid ca 1635 och ca 1648. Skulle dock en sådan köpsignal erhållas under en relativt låg handelsaktivitet kanske indexet bara orkar upp till den börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1600.

Skulle emellertid OMXS30 inte orka bryta upp över dessa starka motståndsnivåer utan istället vända ned under stödnivåerna vid ca 1560, ca 1512-1514 och ca 1482-1488 erhålls nya säljsignaler.

Stochastic ligger i dagsdiagrammet också på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl om till exempel nyhetsflödet skulle bli mer negativt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fått en kortsiktig säljsignal. Skulle trots det indexet finna ny kraft och gå över motstånden vid ca 1582 och ca 1590 får indexet köpsignaler i timdiagrammet. Men den kortsiktiga svagheten skulle bekräftas om indexet får nya säljsignaler genom att även gå under stöden vid ca 1569 och ca 1560.

Analys OMXS30

Agerar man kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motståndet vid ca 1582 eller, allt efter var och ens syn på risk, det vid ca 1590 håller. Sätt alltså förslagsvis en stopp loss om någon av dessa motstånd bryts. Sikta först och främst på en nedgång till stödet vid ca 1560 och sedan ned till de vid ca 1554 och ca 1545. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle motstånden vid ca 1582 och kanske särskilt om det vid ca 1590 bryts kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till ca 1600 och sedan till ca 1635-1648 området. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 1580 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet gör detsamma.

Mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi som liksom tidigare att agera försiktigt så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret består. För den som vill vara extra försiktig så gäller det även sälja av eventuellt kvarvarande uppgångspositioner under börsuppgångar som sker under en fortsatt relativt låg börsaktivitet.

För den försiktige investeraren rekommenderar vi också att invänta att tydliga och starka köpsignaler under en relativt hög börshandel först erhållits innan några nya större köp uppgång görs på börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto