Home > OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 fick förra veckan en kortsiktig köpsignal ifrån ett översålt läge. Nya intressanta köpsignaler erhålls om indexet även kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1639 och ca 1657. Skulle däremot OMXS30 parkera sig under stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1544 får indexet istället tydliga säljsignaler.

Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 fortfarande kvar i en stor konsolideringsformation med ett starkt motståndsområde vid ca 1700-1720 och stödområden kring ca 1378-1500.

Stockholmsbörsen hade förra veckan vikande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1605,42 vilket innebar en nedgång på 1,2 procent. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 14,0 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 17,8 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år gått upp med 15,4 procent.

Under förra veckan kom ett stort antal bolagsrapporter. Det var ömsom vin och ömsom vatten. Men mest vatten…

Bland OMXS30-bolagen blev det starkt negativa rapportreaktioner för Alfa Laval, Ericsson, Essity, Getinge, Handelsbanken, Nordea, Sandvik, Swedbank. Men även Boliden, Electrolux, SSAB, Swedish Match och Volvo gick ned efter sina respektive rapporter.

Däremot blev kursreaktionerna betydligt mer positiva efter rapporterna ifrån Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, SKF, Tele2 och Telia.

Ett ordkrig inför den amerikanska centralbanken Federal Reserves kommande möte den 30-31 juli påverkade också det internationella, och därmed också det svenska, börsklimatet. Donald Trump vill pressa Fed att sänka räntorna och stimulera ekonomin som annars, bland annat på grund av presidentens egen handelskonflikt med Kina, håller på att dämpas och därmed riskera Trumps återvalskampanj nästa år.

Att döma av de signaler som kommit ifrån den hårt pressade centralbanken ser han ut att lyckas med detta. Även om det sent under förra fredagen kom uttalande ifrån en Fedchef som i och för sig förespråkade en räntesänkning i juli, men bara med 25 punkter, och inte 50 punkter som många börjat ställa in sig på.

Så nu när konjunkturen enligt många bedömare ser ut att mattas av, ska det bli intressant att se om kavalleriet, det vill säga centralbankerna, återigen ska komma med penningpolitiska stimulanser och rädda oss ifrån en större börsnedgång.

Kanske centralbankerna till och med kommer att stimulera så mycket att börsen, trots vikande konjunktursignaler, istället sätter fart uppåt? Det ska därför bli mycket spännande att se vilka signaler allt detta kommer att resultera i för OMXS30 de närmaste månaderna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 ligger än så länge dock kvar, sett i ett flerårigt tidsperspektiv, i ett stort konsolideringsområde med stödområden vid ca 1378-1500 och motståndsnivåer kring ca 1700-1720. I ett något kortare tidsperspektiv ser läget emellertid något ljusare ut. För indexet har sedan i början av juni fått ett antal köpsignaler, etablerat sig över sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och handelsvolymmönstret i år ser är övervägande positivt ut. Även om den senast veckan nedgång dock skedde under lite väl hög börsaktivitet.

Analys OMXS30

Kan OMXS30, helst under en relativt hög handelsaktivitet, tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1657, ca 1700 och vid all time high ca 1720 får indexet nya mycket intressanta köpsignaler.

Skulle däremot OMXS30 bryta under stöden vid ca 1573, ca 1544 och ca 1494 får indexet istället säljsignaler i veckodiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan var nere och testade av stödnivån vid ca 1573 som denna gång höll. Sedan vände indexet upp och fick en kortsiktig köpsignal när det stängde över motståndet vid ca 1596. Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 också kan etablera sig över motstånden vid ca 1639, ca 1657, ca 1680 och ca 1700.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn visar på att indexet är i ett översålt läge vilket dessutom ökar möjligheten för nya uppgångar.

Skulle dock OMXS30 trots allt vända nedåt erhålls säljsignaler om stöden vid ca 1573, ca 1544-1547 och ca 1494-1497 bryts. Extra starka skulle sådana eventuella säljsignaler bli om handelsaktiviteten under nedgångsdagarna då skulle fortsätta att vara relativt hög.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick flera kortsiktigt intressanta köpsignaler. Kan den uppåtriktade trenden hålla i sig och indexet då också kan etablera sig över motstånden vid ca 1609, ca 1616 och ca 1620 erhålls nya kortsiktiga köpsignaler. Skulle däremot stöden vid ca 1596, 1591, ca 1584 och ca 1573 passeras får OMXS30 istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som det uppåtriktade trendlinjestödet i timdiagrammet, eller alternativ så länge som stödnivån vid ca 1596, håller. Flytta emellertid successivt upp din stopp loss nivå allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle dock stödnivån vid ca 1596 brytas kan man istället agera för nedgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax över motståndet vid ca 1599, alternativt strax över motståndet vid ca 1609 om din risktolerans så tillåter, som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar för uppgång ser läget ganska gynnsamt ut. Detta då OMXS30 tidigare fått köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och då handelsvolymmönstret ser övervägande positivt ut. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Men särskilt om köp kan göras vid nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser detta attraktivt ut.

Är man försiktig så använder man sig dock då av en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.