Home > OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått starka säljsignaler”.

OMXS30 Analys v.30 ”OMXS30 har fått starka säljsignaler”.

OMXS30 fick förra veckan starka säljsignaler när ett antal stödnivåer, bland annat det viktiga stödet vid ca 1600, bröts under en relativt hög handelsaktivitet. Långsiktigt starka stödnivåer finns nu vid ca 1540-1550 och ca 1500. Den riktigt långsiktiga trenden är fortfarande uppåtriktad, men den kan komma att utmanas under de närmaste, säsongsmässigt så svaga, månaderna. Långsiktigt starka stödnivåer finns nu vid ca 1540-1550 och ca 1500. Kortsiktigt är dock OMXS30 översålt. Så en studs uppåt vore inte så överraskande. Tillfälliga uppåtriktade rekyler som sker under låg börshandel ser vi emellertid främst som intressanta säljtillfällen för den långsiktige placeraren. I dagsläget är det först om OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1600 och ca 1657 som starka köpsignaler erhålls.  

Stockholmsbörsen föll förra veckan ganska ordentligt under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 4,0 procent och slutade på 1581,37. I år har därmed indexets uppgång reducerats till +4,2 procent och +7,5 procent med hänsyn till utdelningar.

Under förra veckan fortsatte börsbolagens rapporter att strömma in. Bland OMXS30-bolagen blev det positiva rapportreaktioner för Alfa Laval, Boliden, Electrolux, Fingerprint, Swedish Match och Tele2.

Tyvärr dominerade de negativa rapportreaktionerna. ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Ericsson, Essity, Getinge, Kinnevik, Nordea, Sandvik, SCA, Skanska, SKF, SSAB, Handelsbanken, Telia och Volvo föll efter sina respektive rapporter. Även SEB fortsatt ned trots en starka rapport förrförra veckan.

Detta att börsen reagerar negativt på rapporterna, och särskilt när de varit ganska bra jämfört med förhandsprognoserna, är klart oroande. Detta bådar inte gott inför de kommande månadernas börsutveckling. För om inte börsen orkar gå upp på bra nyheter, hur ska det då gå om det kommer dåliga nyheter?

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förväntningarna på börsbolagens rapporter verkar dock ha varit att de ska ”överträffa förväntningarna”. Vilket givetvis är en smula motsägelsefullt, vilket vi också tog upp i vår OMXS30-analys den 10 juli.

Då skrev vi också att ”Det som komplicerar läget är, förutom osäkerheten om hur rapporterna i själva verket blir, dels US-dollarns nedgång och dels det faktum att många centralbanker indikerat att den tidigare så enormt expansiva penningpolitiken kan komma att bli mer dämpad”.

US-dollarn har också fortsatt ned de senaste veckorna. Och de tre senaste månaderna har US-dollarn gått ned med hela 9,5 procent gentemot vår svenska krona. Även om bolag som HM anses gynnas av en sjunkande US-dollar så brukar detta generellt sett inte vara bra börsbolagens vinstförmåga.

Så vad har då starkast påverkan på börsläget? Stigande vinster? Eller oro för kommande ränteuppgångar och en fortsatt svag US-dollar? Och för att strömmen av nytt riskvilligt kapital ifrån centralbankernas sedeltryckeri ska komma att torka upp och påverka börsläget negativt? Ja, just nu verkar i alla fall inte vinstökningarna ha övertaget.

Det verkar snarast finnas en viss oro för att börsuppgångarna redan diskonterat in vinstökningarna. Till exempel har OMXS30 inklusive utdelningar de senaste 12 månaderna gått upp med 18,8 procent.

Trots förra veckans nedgång så är dock den riktigt långa trenden för OMXS30 enlig vår definition, lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, fortsatt uppåtriktad. OMXS30 är också kvar i det långsiktiga mönster med både stigande bottnar och stigande toppar.

Men den långa trenden börjar nu utmanas av klart besvärande indexnedgångar som dessutom sker under en ökande handelsaktivitet.

OMXS30 fick förra veckan ett antal säljsignaler. Den starkaste säljsignalen var att OMXS30 stängde under det viktiga stödet vid ca 1600. I veckodiagrammet nedan kan man också konstatera att det dessutom skedde i samband med den högsta veckobörsomsättningen de senaste två åren.

Analys OMXS30

OMXS30 har nu långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1540-1550 och ca 1500. Det negativa handelsvolymsambandet indikerar att risken är stor att dessa stödnivåer kommer att testas de närmaste månaderna.

I dagsdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 även fick säljsignaler när stöden vid ca 1640, ca 1630, ca 1610, ca 1600 och ca 1585 bröts. Och detta alltså under relativt höga börsomsättningar. Tyvärr förstärker detta det långsiktiga signalvärdet av dessa säljsignaler.

Analys OMXS30

Vad som nu krävs för att vända börsscenariot till ett mer positivt läge är att OMXS30 får börsuppgångar och köpsignaler under minst samma handelsaktivitet som den under nedgången.

Så skulle OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1600 och ca 1657 under börsomsättningar på minst 23-35 miljarder per dag under uppgångsdagarna erhålls starka köpsignaler som tar ut förra veckans säljsignaler. Sker uppgångar däremot under klart lägre handelsaktivitet är de snarast att se som tillfälliga. Och som säljtillfällen för den långsiktige placeraren.

På nedsidan finns det kortsiktiga stödnivåer vid förra veckans lägsta nivå ca 1575, vid ca 1557 där 200-dagars medeltalskurvan på OMXS30 ligger och vid ca 1540-1550 området.

Även om vecko-stochastic i veckodiagrammet signalerar långsiktig nedgång så är det kortsiktigare stochastic i dagsdiagrammet i ett översålt läge. Därför kan OMXS30 nu ganska lätt få en lite rejälare kortsiktig uppåtrekyl.

Sker en sådan uppgång med en relativt låg handelsaktivitet betyder den inte så mycket i det långsiktiga perspektivet. Men för mer kortsiktigt inriktade aktörer kan den givetvis bli intressant.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 får kortsiktiga köpsignaler om det går över motstånden vid ca 1593, ca 1600-1602, ca 1610-1613, ca 1630 och ca 1640.

Agerar man kortsiktigt på dessa eventuella köpsignaler rekommenderar vi att man gör det med något lägre storlek på sina handelspositioner. Alltså handla med mindre pengar än vanligt för att ta mindre risk. För risken är nu stor att OMXS30 kommer att svänga betydligt mer än tidigare och att den långa trenden håller på att vika av nedåt. Stopp loss förslagsvis strax under närmast liggande stödnivå.

Skulle istället OMXS30 fortsätta ned under stödet vid ca 1575 erhålls nya säljsignaler. Då kan man sikta på nya nedgångar till först och främst ca 1557 och sedan ned till ca 1540-1550. Stopp loss förslagsvis strax över närmaste motståndsnivå

Agerar man främst med långsiktiga strategier tycker vi det är viktigt att uppmärksamma att OMXS30 fått långsiktigt viktiga säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet. Dessutom är säsongsmönstret negativt för börsen under de närmaste månaderna.

Som lök på laxen finns också det historiska mönstret med stora börsnedgångar någon gång under det andra halvåret för ”alla” år som slutar på -7. Varför det är så kanske inte är så lätt att förstå. Och någon gång ska väl detta mönster också brytas. Men det var så i alla fall år 1977, 1987, 1997 och 2007. Så viss risk finns tyvärr att även år 2017 ska läggas till denna serie.

Är man försiktigt lagd så rekommenderar vi alla fall en stopp loss för hela eller delar av även mer långsiktiga aktie- och indexpositioner. Är man villig att ta mer risk kan man försöka avvakta tillfälliga indexuppgångar innan man säljer.

Denna rekommendation gäller tills väldigt tydliga köpsignaler erhålls på OMXS30. I dagsläget skulle det till exempel kunna vara om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1600 eller över det vid ca 1657, under en relativt hög handelsaktivitet. Men innan något liknande sker ser det bäst ut att vara försiktig på börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto