Home > OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 har fått nya kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 har fått nya kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan nya kortsiktiga köpsignaler när motstånden vid ca 1590-1590 passerades. Tyvärr skedde uppgången under en relativt låg börsaktivitet så det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler är tyvärr inte så högt. Nya kortsiktigt intressanta motståndsnivåer finns vid ca 1620 och ca 1635. Stödnivåer finns vid ca 1605 och ca 1590-1593. På längre sikt erhålls emellertid starka köpsignaler först om motståndsområdet vid ca 1648 passeras under en relativt hög handelsaktivitet och starka säljsignaler om stödområdet vid ca 1460 bryts.

 

Stockholmsbörsen steg förra veckan under en relativt låg handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick för tredje veckan i rad upp med +1,8 procent och avslutade veckan på 1612,76. I år har därmed indexet gått upp med +2,3 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger dock årets uppgång på +6,0 procent.

Veckan präglades mest av semesterledigheter, sommarhetta och skogsbränder. På börsen har storbolagens rapportflod ebbat ut men bland OMXS30-bolagen kom i alla fall Astra Zeneca, SCA och Securitas med rapporter som börsen reagerade positivt på medan rapporten ifrån Autoliv fick ett mer neutralt mottagande.

På räntefronten meddelade ECB-chefen Mario Draghi att den europeiska centralbanken som väntat höll sina räntor oförändrade.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

På handelskonfliktsfronten hände det desto mer. Efter ett möte mellan USA:s president Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Washington beslöts att USA inte kommer att införa importtullar på personbilar från EU. Dessutom väntas förhandlingar fortsätta om att avskaffa tullar på industrivaror och att ta bort andra handelshinder mellan EU och USA.

Särskilt Autoliv och SKF med tydliga fordonskopplingar i sina verksamheter gick upp på dessa besked.

En intressant fråga är nu om handelskrigen på allvar nu håller på att mattas av? Kanske kommer USA:s president Donald Trumps vanliga förhandlingstaktik lyckas denna gång också? För det verkar som att hans taktik är att först försöka skrämma motståndaren och dämpa förväntningarna genom att gå ut extremt hårt i förhandlingen i kombination med att vara en förolämpande buse, för att sedan kunna svänga om 180 grader i både åsikter och beteende. Eller kommer Trumps nyckfullhet lite senare bara resultera i nya handelskonflikter?

Uppgången ske än så länge under en relativt låg handelsaktivitet. Kommer de mer långsiktiga investerarna komma tillbaka som nettoköpare av aktier eller kommer de fortsätta med sin köpstrejk? Kommer deras oro för att konjunkturen håller på att toppa minska nu när det verkar vara som att risken för ett förödande handelskrig har minskat. Eller kommer de att fortsätta med sin köpstrejk?

Än så länge syns inga tydliga tecken på att de långsiktiga investerarna blivit några större nettoköpare av aktier. Men kanske kommer börsens handelsvolymsamband svänga om till ett mer positivt mönster när semesterperioden (och hettan) tagit slut? Det återstår att se.

En störande faktor skulle också kunna bli om teknikbolagen på de amerikanska börserna med de så kallade FAANG-bolagen i spetsen, som varit de ledande aktierna i det senaste årets internationella börsuppgång, nu skulle börja svaja till på lite mer allvar. Värderingarna på Amazon med flera tycker nog många är minst sagt utmanande. Och skulle de ganska dramatiska kursnedgångarna i Facebook, Netflix och Twitter hålla i sig och sprida sig så kan det skapa oro. Och blir det oroligt på hemmafronten brukar de utländska placerarna ofta reflexmässigt reagera med att sälja av aktier i för dom perifera länder som Sverige. Kanske inte ett helt rationellt beteende, men ofta fungerar det just så.

För OMXS30 ser den långa trenden fortfarande tveksam och osäker ut. Det långsiktiga handelsvolymmönstret är övervägande negativt och indexet visar upp ett mönster av fallande toppar. Indexets 40-veckors medeltalskurva har också börjat luta nedåt.

Men det finns nu också positiva tecken genom att OMXS30 förra veckan etablerade sig över både 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvan och dessutom över den börspsykologiskt viktiga 1600-nivån. Tyvärr skedde detta under en relativt låg handelsaktivitet vilket förtar den långsiktiga signaleffekten av dessa köpsignaler.

Analys OMXS30

För att ge en stark och mer långsiktigt pålitlig köpsignal behöver OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. Innan någon liknande köpsignal har erhållits, eller i alla fall innan  handelsvolymmönstret blivit entydigt positivt, betraktar vi alla uppgångar främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Skulle OMXS30 vända nedåt, trots den senaste tidens mer positiva tongångar, så finns det sedan ett långsiktigt intressant stödområde kring ca 1460-1500. Förhoppningsvis kommer eventuella nedgångar stanna av och bottna ut någonstans i detta område. Men skulle OMXS30 mot förmodan etablera sig under den nedåtgående stödlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1460, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls nya långsiktigt intressanta säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 fick nya köpsignaler när indexet förra veckan även etablerade sig över såväl motståndsområdet vid ca 1590-1593 som nivån för sin 200-dagars medeltalskurva vid ca 1587.

OMXS30 har nu en något osäker motståndsnivå vid ca 1620 som i diagrammet nedan är utritad som en tunnare nedåtgående trendlinje bestående av små streck.

Osäkerheten kring denna motståndlinje kommer sig av att den bara sammanbinder två tidigare punkter. Det ska helst vara minst tre punkter för att man ska våga lita på en trendlinje. Men den var så intressant så vi valde att ta med den ändå.

Analys OMXS30

Som jämförelse kan man se på den uppåtgående trendlinjen som är streckad med tjockare streck som i skrivande stund ligger vid ca 1660. Den är sammanbunden med minst 5 stycken viktiga vändningspunkter. Signalvärdet kring vad som händer kring denna trendlinje är då betydligt högre.

Med detta sagt så finns det nu intressanta motståndsnivåer att bevaka vid ca 1620, ca 1638, ca 1648, ca 1660 och ca 1682. Särskilt intressant skulle en köpsignal över någon av dessa motståndsnivåer vara om de erhölls under en relativt hög handelsaktivitet jämfört med den under det senaste årets nedgångsdagar.

Högsta dagsomsättningen var den 6 februari, en nedgångsdag med en omsättning på 40,2 miljarder. Att slå den dagens omsättning kan vara att sätta ribban lite för högt. Men i alla fall dagsomsättningar på minst 22-25 miljarder under uppgångsdagarna vore bra för då kommer vi upp i de omsättningstal som nedgångsdagarna i april, juni och juli var på.

Annars kan konstateras att den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad och att stochasticindikatorn visar på att börsen kortsiktigt sett är överköpt.

För att få lite tydligare säljsignaler i dagsdiagrammet behöver OMXS30 på nytt etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593 och helst också under nivån för sin 200-dagars medeltalskurva som nu ligger vid ca 1587.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 ligger i en tydlig uppåtriktad trend. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1615. Indexet har en liten stödnivå vid ca 1610, men särskilt om den uppåtriktade trendlinjen och stödet vid ca 1605 bryts erhålls en tydlig säljsignal i timdiagrammet. Vi siktar i så fall på en kortsiktig nedgång och ett test av stödnivåerna vid ca 1590-1593.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer ligger kanske redan i uppgångspositioner som följd av förra veckans köpsignaler. Om inte kan man förslagsvis göra det så länge som den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet håller eller så länge som stödet vid ca 1605 håller. Sätt förslagsvis alltså en stopp loss under någon av dessa nivåer. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som OMXS30 rör sig uppåt. Sikta på en uppgång till först och främst ca 1620 och sedan upp till motståndsnivåerna vid ca 1635 och ca 1648.

Skulle den uppåtriktade trendlinjen brytas, och särskilt om sedan även stödnivån vid ca 1605 bryts, erhålls kortsiktiga säljsignaler och då kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först främst på ett test av stödområdet vid ca 1590-1593, sedan på nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva och sedan ned till stödnivåerna vid ca 1570, ca 1560 och ca 1550. Stopp loss förslagsvis först strax över 1610, men sedan viktigt att man flyttar ned stopp lossen allt eftersom indexet går nedåt.

För mer långsiktiga investerare fortsätter vi att rekommendera försiktigt med stora positioner för uppgång så länge som mönstret med relativt låg handelsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna består.

Vill man, kanske mot bakgrund av en stark rapportperiod och avmattningen av handelskriget, vara lite mer offensiv i sitt agerande rekommenderar vi en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593 och under sin 200-dagars medeltalskurva.

Vill man emellertid vara betydligt mer försiktig så rekommenderar vi att man snarare säljer av innehav på uppgångarna så länge som det negativa handelsvolymmönstret fortsätter att dominera börsläget.

Innan nya större köp för uppgång görs rekommenderar vi också den försiktige investeraren att invänta att tydliga och starka köpsignaler under en relativt hög börsaktivitet först har erhållits.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto