Home > OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 konsoliderar och samlar kraft inför kommande rörelser…”

OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 konsoliderar och samlar kraft inför kommande rörelser…”

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför kommande rörelser. Kan indexet under en relativt hög börsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1639, ca 1657 och ca 1700 erhålls mycket intressanta köpsignaler. Skulle däremot OMXS30 parkera sig under stödnivåerna vid ca 1596, ca 1573 och ca 1544 får indexet istället säljsignaler.

På riktigt lång sikt är dock det starka motståndsområdet vid ca 1720 och stödområdena kring ca 1378-1500 av större betydelse.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med blygsamma 0,3 procent och stängde veckan på 1610,64. Årets uppgång ligger därmed på 14,3 procent och på 18,2 procent om man dessutom tar hänsyn till förfallna utdelningar. Utvecklingen för världsindexet Dow Jones Global Index har under samma tid varit 16,2 procent.

Stockholmsbörsen var förra veckan påverkat sommarstiltje när rapportperioden börjat klinga av och inför en avvaktande hållning inför denna veckas räntebesked ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Vårt europeiska ECB hade dock möjlighet att sätta fart på utvecklingen. Men vid sitt möte förra veckans lämnade ECB sina räntor oförändrade och på den efterföljande pressträffen levde ECB-chefen Mario Draghi inte upp till marknadens förväntningar om besked kring andra penningpolitiska lättnader.

Det hade dessförinnan också kommit svag makrodata gällande tyskt inköpschefsindex vilket hade ökat förväntningarna på lättnader av något slag. För svensk del så ökade dessa svaghetssignaler dessutom på oron för hur länge den svenska industrin och exporten kan hålla takten uppe.

Börsen ser därför mer och mer beroende ut av penningpolitiska lättnader ifrån Fed. För dels så blir det internationella börsklimatet då bättre samtidigt som ECB då antagligen lättare kan stimulera i Europa utan att sänka euron.

På rapportfronten kom bland OMXS30-bolagen förra veckan rapporter ifrån Astra Zeneca och SCA som resulterade i klart positiva rapportreaktioner. För SCA:s del var det emellertid nog främst uppgiften att de ska göra en översyn av skogsvärderingen mot bakgrund av flera skogsaffärer den senaste tiden som drog upp aktiekursen.

Sämre gick det för ABB, Hexagon och Skanska som gick ned efter sina respektive rapporter.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett fortfarande kvar i en stor och flerårig konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1700-1720.

Inom denna formation får dock OMXS30 i veckodiagrammet även en intressant köpsignal om motståndet vid ca 1657 kan passeras under en relativt hög handelsaktivitet. Positivt är också att indexet har etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och att det långsiktiga handelsvolymsambandet är övervägande positivt.

Analys OMXS30

Om däremot OMXS30 skulle parkera sig under stödområdena vid ca 1573, ca 1544 och ca 1494 får indexet istället säljsignaler. Extra starka skulle dessa eventuella säljsignaler vara om de erhölls i samband med en ökad börsaktivitet.

I dagsdiagrammet ligger också OMXS30 i en konsolideringsformation inom vilken indexet emellertid visat upp lite styrketecken. Lite starkare köpsignaler skulle dock erhållas om OMXS30 under en relativt hög börshandel på ett tydligt sätt kunde etablera sig över motstånden vid ca 1639, ca 1657 och ca 1700. Stochasticindikatorn har här också givit ifrån sig en köpindikation när den vänt upp ifrån låga och översålda nivåer.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 bryta under stöden vid ca 1596, ca 1573, 1544-1547 och ca 1494 får indexet istället säljsignaler i dagsdiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här ligger i en kraftsamlande konsolidering i väntan på nya signaler. Köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1615, ca 1620-1622 och ca 1628 passeras. Men vänder indexet istället ned under stödnivåerna vid ca 1606, 1596-1597 och ca 1573 erhålls kortsiktigt intressanta säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för uppgång om motstånden vid ca 1615, ca 1620-1622 och ca 1628 bryts. Sikta i så fall först på uppgångar som kan komma att testa motstånden vid ca 1639, ca 1646 och ca 1657. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax under ca 1606 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1606 och ca 1596-1597 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på ett test av den viktiga stödnivån vid ca 1573. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax över ca 1615 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortsatt ganska gynnsamt ut för uppgång. För OMXS30 har tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler, bland annat då det etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, och handelsvolymmönstret ser i huvudsak positivt ut. Men sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Agerar man långsiktigt så tycker vi dock att en strategi kan vara att köpa vid eventuella nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Vill man vara försiktig så rekommendera vi emellertid då en stopp loss om stödnivån vid ca 1544 alternativt den vid ca 1494 bryts under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto