Home > OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 översålt och vid starka stödnivåer”.

OMXS30 Analys v.31 ”OMXS30 översålt och vid starka stödnivåer”.

OMXS30 har tidigare fått starka säljsignaler då det under hög handelsaktivitet gick under stödet vid ca 1600. Därför finns det stor risk för att den långsiktiga trenden håller på att vända nedåt. Kortsiktigt sett är dock OMXS30 översålt och har dessutom kommit ned till starka stödområden vid ca 1540-1550. En kortsiktig uppåtriktad rörelse under låg handelsaktivitet vore därför naturlig. OMXS30 har motståndsområden vid ca 1580-1585 och ca 1600-1610 som då kan komma att testas. Om OMXS30 trots det översålda läget går under stöden vid ca 1540-1550 erhålls nya säljsignaler. Nästa starka stödområde ligger sedan vid ca 1500. Starka köpsignaler erhålls först om OMXS30 under en ökande börsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1600 och ca 1657.

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan att gå ned. Dock under något lägre börsaktivitet än veckan dessförinnan. Storbolagsindexet OMXS30 föll 1,5 procent och stängde veckan på 1557,56. Årets uppgång på OMXS30 är därmed +2,7 procent. Och inkluderat avskilda utdelningar är uppgången +5,9 procent.

Bland enskilda OMXS30-aktier var det under veckan framförallt Astra Zeneca som stack ut med en nedgång på hela 13,9 procent. Detta efter negativa nyheter angående den viktiga Mystic-studien.

Börsklimatet har den senaste tiden försämrats och börsen har nu ingen större förlåtelse för negativa nyheter. Annat var det för några månader sedan då börsen snabbt skakade av sig negativa nyheter och därefter bara klättrade vidare uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vad som framförallt försämrat börsklimatet är nog att placerarna världen över mer och mer börjat oroa sig vad som kommer att hända när centralbankerna börjar strama åt sin tidigare så expansiva penningpolitik. Pengaströmmen som de senaste åren orsakat ett överskott av nytt riskvilligt kapital riskerar nu alltså att sina. Och det är inte bra för börskurserna.

Tidigare under månaden har till exempel bolagsrapporterna, som väl var ganska ok, inte lyckats hålla börshumöret uppe. Snarare tvärtom. Och dessutom har US-dollarn fortsatt att försvagas gentemot både euron och den svenska kronan. Vilket lär skapa påfrestningar på många europeiska börsbolags vinstkapacitet.

Det ser mer och mer ut som att börsen håller på att bygga upp för den perfekta stormen.

 

Analys OMXS30

I veckodiagrammet ser vi också att OMXS30 i mitten av juli fick en kraftig säljsignal genom att under en relativt hög handelsaktivitet bryta under det viktiga stödet vid ca 1600. Även den uppåtgående trendlinjen i diagrammet har tydligt brutits. Viktiga stödområden finns nu vid ca 1540-1550 och ca 1500.

I detta längre tidsperspektiv erhålls lite viktigare köpsignaler först om OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1657 och ca 1720.

Analys OMXS30

Trots dessa nedgångar är dock enligt vår definition, lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, den riktigt långa trenden för OMXS30 ännu fortsatt uppåtriktad. OMXS30 är också kvar i det långsiktiga mönstret med både stigande bottnar och stigande toppar. Detta mönster bryts först om indexet går under stödområdet vid ca 1540-1550.

Men i och med det negativa handelsvolymmönstret är risken stor att OMXS30 förr eller senare kommer att allvarligt utmana även dessa långsiktiga trendindikationer.

I det lite mer kortsiktiga scenariot har emellertid OMXS30 kommit ned till ett starkt stödområde kring ca 1540-1550. Även området för 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 1559, är ett viktigt stödområde.

Dessutom är stochastic-indikatorn nere på låga och översålda nivåer. Detta är ingen tillförlitlig köpsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då mycket lättare komma att göra uppåtriktade rekyler inom den nedåtgående trenden. Särskilt om indexet som nu är nere på starka stödnivåer.

Så ifrån stödområdet vid ca 1540-1550 borde vi minst få en ordentlig studs uppåt på OMXS30. Något annat vore nästan anmärkningsvärt svagt av indexet. Vilket i så fall på ett något oroande sätt skulle börja bekräfta scenariot med den perfekta stormen.

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 har de närmaste lite tydligare motståndsnivåerna vid ca 1580-1585 och ca 1600. Uppåtriktade rekyler upp till dessa områden under en relativt låg handelsaktivitet vore inte särskilt överraskande.

Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar under uppgångsdagarna på minst 22-25 miljarder per dag, etablera sig över motståndet vid ca 1600 erhålls mycket intressanta köpsignaler.

Särskilt om OMXS30 senare på ett liknande sätt också etablerar sig över motståndet vid ca 1657. I så fall blir börsscenariot betydligt mer positivt. Men innan något liknande sker ser det tyvärr ganska riskfullt ut på börsen.

Går vi sedan över till det mer detaljerade läget i timdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 har kortsiktiga motstånd vid ca 1560-1565. Bryter OMXS30 över dessa erhålls kortsiktiga köpsignaler. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1582, ca 1593, ca 1610, ca 1630, ca 1640 och ca 1651 bryts.

Analys OMXS30

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 går under stödet vid ca 1550. Men sedan har alltså indexet ganska starka stödnivåer redan vid ca 1540-1544.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför med fördel bevaka stödet vid ca 1550 och motstånden vid ca 1560-1565.

Köper man vid en eventuell köpsignal över 1560-1565 kan man sedan sikta på uppgång till först och främst motståndet vid ca 1582. Och sedan till ca 1593, ca 1600 och ca 1610. Agerar dock gärna mer försiktigt än annars. För risken är stor att den långa trenden håller på att vända nedåt och att börsen helt plötsligt kan bli betydligt mer volatil. Stopp loss förslagsvis strax under närmast liggande stödnivå.

Erhålls säljsignalen under stödet vid ca 1550 kan man, om man hinner, sikta på en nedgång till stödnivåerna vid ca 1540-1544. Bryts även dessa ligger nästa starka stödområdet först vid ca 1500. Stopp loss vid positioner för nedgång förslagsvis strax över närmaste liggande motståndsnivå. Alternativt strax över dagen innans högsta nivå.

Långsiktigt inriktade placerare ber vi att få uppmärksamma att enligt den tekniska analysen har den senaste månaden risknivån på börsen höjts betydligt. Man kan argumentera för att den riktigt långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Men handelsvolymsambanden blivit tydligt negativa. Och OMXS30 fått starka säljsignaler då det under relativt hög handelsaktivitet gått under det viktiga stödet vid ca 1600. Säsongsmässigt sett så brukar också de närmaste månaderna vara svaga för börsen.

Så vill man vara försiktig så säljer man av hela eller delar av sina långsiktiga innehav. Är man villig att ta lite mer risk kan man försöka avvakta tillfälliga börsuppgångar innan man säljer.

Denna rekommendation gäller tills tydliga köpsignaler erhållits på OMXS30. Det skulle till exempel kunna vara om OMXS30 under hög handelsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1600 eller ca 1657. Men innan något liknande sker ser det klart riskabelt ut på börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto