Home > OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 är överköpt…”

OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 är överköpt…”

OMXS30 har efter den starka utvecklingen under juli i samband med rapportperioden blivit kortsiktigt överköpt. Skulle dock indexet trots det orka bryta över motstånden vid ca 1622 och ca 1635 erhålls nya kortsiktigt intressanta köpsignaler. Men bryts stödnivåerna vid ca 1590-1593 erhålls istället säljsignaler. På lång sikt är emellertid stödområdet vid ca 1450-1460 och motståndsområdena kring ca 1648 och ca 1682 betydligt viktigare att bevaka. Den långsiktiga trenden är tyvärr också fortfarande högst osäker och handelsvolymsambanden fortsätter att vara övervägande negativa. 

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under relativt låg börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med marginella -0,1 procent och slutade veckan på 1611,95. Årets utveckling ligger däremot på plus med +2,2 procent. Tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +5,9 procent.

Börsaktiviteten var lugn förra veckan då rapportperioden bedarrat och många börsaktörer tagit sommarledigt. På nyhetsfronten kom det dock makrodata som signalerade en svag inbromsning av den globala konjunkturen ifrån Japan, Kina och Europa.

De amerikanska teknikaktierna med FANG-bolagen i spetsen, som i slutet av juli skapade oro genom att under volatila former börja gå ned kraftigt, sätt höll sig emellertid relativt lugna förra veckan vilket var positivt.

Däremot så skapade den amerikanske presidenten Donald Trump även denna vecka viss dramatik. Nu genom att hota Kina med en höjning tullsatsen på de föreslagna importtullarna ifrån 10 till 25 procent. Kina svarade på detta med att, inte helt oväntat, meddela att landet är redo att komma med motåtgärder.

Även om rapportperioden i princip är slut så kom bland OMXS30-bolagen eftersläntraren Hexagon förra veckan med en kvartalsrapport som börsen regerade starkt positivt på.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långa trenden för OMXS30 ser emellertid fortsatt oregelbunden och tveksam ut. Indexet har dock etablerat sig både över sin 40-veckors medeltalskurva och den börspsykologiskt viktiga 1600-nivån vilket är klara styrketecken. Däremot så är fortfarande handelsvolymsambanden övervägande negativa vilket indikerar att de långsiktiga investerarna än så länge är väldigt passiva och inte är några större nettoköpare av aktier.

Analys OMXS30

Skulle emellertid OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet i ett senare läge etablera sig över motstånden vid ca 1648 och ca 1682 skulle starka och långsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhållas i indexet.

Men innan en sådan köpsignal erhållits, eller i alla fall innan handelsvolymmönstret blivit entydigt positivt, betraktar vi alla uppgångar främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Vid ca 1450-1520 finns det flera starka stödnivåer som är av långsiktigt intresse. Skulle OMXS30 börja gå ned med kraft kommer förhoppningsvis dess eventuella nedgångar att hejdas och bottna ut kring detta viktiga stödområde. Skulle dock OMXS30 trots allt etablera sig under den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger kring ca 1450-1460 erhålls en ny långsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 på lite kortare sikt har haft en stark uppgång i samband med juli månads rapportperiod. Nu är dock indexet överköpt och har även halkat ur sin brant stigande kortsiktiga trendkanal.

Analys OMXS30

Därför ska det bli spännande att se om stödområdet kring ca 1590-1593 och även nivån för indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid 1580, kommer att hålla eller inte. Håller inte dessa stödnivåer erhålls kortsiktiga säljsignaler. I så fall siktar vi först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1560. Och håller inte heller det siktar vi sedan på nedgångar till stödområdet vid ca 1512-1514.

Skulle däremot OMXS30 bryta över motståndsnivåerna vid ca 1622 och ca 1635 erhålls köpsignaler. Särskilt intressanta skulle det i så fall vara om dessa skulle fås i samband med en ökning av handelsaktiviteten. Helst med börsomsättningar på klart över 22-25 miljarder kronor under uppgångsdagarna vore bra. För annars blir det långsiktiga signalvärdet av köpsignalerna klart begränsat.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 kommit i en kortsiktig kraftsamlingsfas. OMXS30 får här köpsignaler ur sin konsolidering om motståndsnivåerna vid ca 1615 och ca 1622 bryts. Skulle istället stödnivåerna vid ca 1605-1606 och ca 1590-1593 passeras erhålls säljsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång om stödnivån vid ca 1605 bryts. Sikta sedan först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 1590-1593.

Sätt också förslagsvis en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle gå över 1610. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle motstånden vid ca 1615 och ca 1622 brytas kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis då en stopp loss om indexet skulle gå under 1605. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom OMXS30 rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sina placeringar rekommenderar vi som liksom tidigare försiktighet i agerandet så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret består. Vill man vara extra försiktig passar man även på att sälja under uppgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Vill man däremot vara mer offensiv i sitt agerande, kanske då stärkt i sitt beteende av den starka rapportperioden, rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593 och under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto