Home > OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 har fått kortsiktiga svaghetssignaler…”

OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 har fått kortsiktiga svaghetssignaler…”

OMXS30 visade förra veckan upp svaghetssignaler när stödnivåerna vid ca 1596 och ca 1573 bröts. Nya intressanta stödnivåer att bevaka finns nu vid indexets 200-dagars medeltalkurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1557, och vid ca 1544-1547 och ca 1494.

För att bryta dessa kortsiktiga svaghetssignaler och istället få intressanta köpsignaler behöver OMXS30, helst under en relativt hög handelsaktivitet, etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1618, ca 1639 och ca 1657.

Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med starka motståndsområden vid ca 1700-1720 och stödområden kring ca 1378-1500.

Stockholmsbörsen hade förra veckan till en början en oregelbunden tendens men avslutningen av veckan var svag. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade därmed veckan på 1568,70 vilket innebar en nedgång på hela 2,6 procent. Årets uppgång har i och med det reducerats till 11,4 procent, men med återlagda utdelningar ligger utveckling på 15,1 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år avancerat med 12,6 procent.

Under förra veckan sänkte den amerikanska centralbanken Federal Reserve som förväntat sin styrränta med 25 punkter. Fed-chefen Jerome Powell sa dock att detta bara var en justering av ränteläget för att försäkra sig mot nedsidesrisker i ekonomin och inte en början på en lång serie av räntesänkningar.

Detta gjorde att finansmarknaderna fick dämpa sina förväntningar på ytterligare räntesänkningar och dessutom att den amerikanske presidenten Donald Trump uttryckte ett starkt missnöje med Fed:s agerande. Trump var under förra veckan också besviken på att Kina inte hållit sitt löfte om att köpa amerikanska jordbruksprodukter och meddelade sedan också att USA ska införa nya importtullar på varor från Kina från den 1 september.

Denna eskalering av handelskonflikten med Kina resulterade under slutet av förra veckan i ett kraftigt försämrat internationellt börsklimat som också fick den svenska börsen på fall.

Bland OMXS30-bolagen kom eftersläntraren Securitas med en kvartalsrapport som fick ett klart negativt mottagande på börsen. Aktien föll under veckan med 11,2 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser osäker till svag ut. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 än så länge bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödnivåer kring ca 1378-1500 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720.

I ett något kortare tidsperspektivet har dock indexet nu börjat visa upp svaghetstecken då stödnivån vid ca 1573 nu brutits, om än dock med en ganska liten marginal. Dessutom så ligger indexet fortfarande över nivåerna för sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, så det kan nog vara lite för tidigt att dra några långsiktigt riktigt säkra slutsatser av denna säljsignal.

Analys OMXS30

Skulle däremot också stödnivåerna vid ca 1544-1547 och ca 1494-1497 passeras, särskilt om detta skulle ske under ökande handelsaktivitet, blir emellertid säljsignalerna långsiktigt sett betydligt starkare.

För att bryta dessa negativa tendenser skulle indexet på ett tydligt sätt, och helst också under en relativt hög börsaktivitet, behöva etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1657, ca 1700 och ca 1720. För i så fall får OMXS30 istället starka köpsignaler i veckodiagrammet.

I dagsdiagrammet visade OMXS30 förra veckan också upp svaghet då indexet fick säljsignaler genom att bryta stöden vid ca 1596 och ca 1573. Nu finns intressanta stödnivåer att bevaka vid indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1557, och vid ca 1544-1547 och ca 1494.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn ligger i ett neutralt läge och ger därmed inga starkare ledtrådar om vart indexet ska ta vägen.

Säsongsmässigt sett har vi emellertid kommit in i en besvärlig period. Det är nämligen relativt ofta som augusti månad bjudit på ganska hastiga nedgångar.

Skulle dock börsen finna styrka att kunna pressa upp OMXS30 över motståndsnivån vid ca 1618, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en kortsiktigt mycket intressant köpsignal. Nya köpsignaler erhålls sedan om också motståndsnivåerna vid ca 1639 och ca 1657 skulle passeras.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått kortsiktiga svaghetssignaler och ligger i en nedåtriktad trend. En ny säljsignal erhålls om stödet vid ca 1566 bryts. Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1586 får indexet istället en kortsiktig köpsignal.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 1566 inte har brutits. Flytta också successivt ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motståndet vid ca 1586 passeras kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motståndsområdena vid ca 1607 och ca 1615-1618. Sätt förslagsvis då en stopp loss strax under ca 1580 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går uppåt.

För mer långsiktiga aktörer ser läget nu lite mer osäkert ut för placeringar för uppgång. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Dessutom ligger indexet fortfarande över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Så agerar man i ett sådant tidsperspektiv ser det gynnsamt ut att göra långsiktiga köp för uppgång vid nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Vill man försiktig så använder man sig dock då av en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också klart under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto