Home > OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 på väg att tillfälligt studsa uppåt”.

OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 på väg att tillfälligt studsa uppåt”.

OMXS30 är översålt och har nu lätt för att göra en kortsiktig studs uppåt. Kortsiktigt intressanta köpsignaler erhölls förra veckan då motstånden vid ca 1560-1565 passerades. För att OMXS30 ska få långsiktigt viktiga köpsignaler måste dock indexet under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1600 och ca 1657. Uppgångar under låg börshandel ser vi främst som säljtillfällen för den långsiktige placeraren. För handelsvolymsambanden är negativa och risken är därför stor att den långsiktiga trenden håller på att vända nedåt. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1540-1548.

Stockholmsbörsen rekylerade till slut upp förra veckan. Handelsaktiviteten var dock låg och präglad av semestertiderna. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,0 procent och slutade på 1573,47. Därmed är indexets uppgång hittills i år +3,7 procent och +7,0 procent medräknat avskilda utdelningar.

Veckan var nyhetsmässigt lugn för de flesta av OMXS30-aktierna. Lundin Petroleum kom med en delårsrapport som gav en svagt positiv kursreaktion. Under fredagen kom dock amerikansk sysselsättningsstatistik som lättade upp stämningen på börsen. Även US-dollarn och marknadsräntorna steg efter statistiken.

Den amerikanska dollarn har tidigare gått ner kraftigt gentemot vår svenska krona och euron. Särskilt sedan i slutet av juni har fallet accelererat för dollarn. En svag dollar är generellt sett ofta dåligt för börsklimatet i Sverige och övriga Europa då de flesta exportbolags konkurrensförmåga anses drabbas negativt av detta. Även om det givetvis finns bolag som gynnas av dollarförsvagningen, som till exempel HM.

Nu har dock den amerikanska dollarn blivit rejält översålt och dessutom kommit ner till ett starkt stödområde kring ca 8 kr. Se också dollaranalysen i vårt senaste Valutabrev. Ifrån denna dollarnivå behövs det då inte särskilt mycket till positiva nyheter för att dollarn ska studsa uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Samma typ av analys kan man göra för vår svenska börs. OMXS30 har efter att tidigare erhållit ett antal starka säljsignaler gått ned och blivit ordentligt översålt. Samtidigt har indexet kommit ned till ett starkt stödområde kring ca 1540-1550. Dessutom ligger 200-dagars medeltalskurvan för OMXS30 i dagsläget kring 1562. Och området kring den kurva brukar ofta vara ett viktigt reaktionsområde.

Så härifrån är det naturligt att OMXS30 ganska lätt kan få en uppåtriktad rekyl. Det behöver emellertid inte bli någon större rörelse.

Analys OMXS30

Risken är nämligen stor att det bara blir en tillfällig studs uppåt. Eventuellt tar den bara OMXS30 upp till något av motståndsområdena kring ca 1585-1590, ca 1600 eller ca 1610.

Men vid ca 1600 är emellertid motståndsområdet extra stark. Dessutom är det ett jämnt hundratal vilket börspsykologiskt gör det till en extra viktig beslutsnivå för många aktörer. Vidare så skulle en uppgång upp till ca 1600 innebära en ca 50 procent rekyl av den tidigare nedgången. Vilket är ett av de vanligare rekylförhållandena på börsen. Så vad som händer vid ca 1600 blir mycket intressant att studera. Om nu OMXS30 orkar upp dit.

På riktigt långsikt anser vi emellertid att börstrenden ännu är uppåtriktad. OMXS30 ligger fortfarande över sin 200-dagars medeltalskurvan som alltjämt lutar uppåt. Dessutom, så länge som stödet vid ca 1540-1550 håller, består det långsiktiga mönstret med stigande toppar och stigande bottnar för OMXS30.

Men den långsiktiga trenden har allvarligt utmanats i och med starka säljsignalen i juli när stödet vid ca 1600 bröts under en stigande handelsaktivitet. Det är ett illavarslande tecken inför de kommande månaderna. Som dessutom säsongsmässigt brukar vara svaga.

Så uppgångar under en relativ låghandelsaktivitet, typ med börsomsättningar under 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, ser vi främst som säljtillfällen för den långsiktige placeraren som vill vara försiktig.

Skulle däremot OMXS30 under en hög börshandel, till exempel med omsättningar på över 23-25 miljarder per dag, etablera sig över motstånden vid ca 1600 och ca 1657 erhålls starka köpsignaler.

Det skulle då ta ut de tidigare säljsignalerna. I så fall skulle vi börja sikta på börsuppgångar till minst 1700-1720 på OMXS30. Men innan denna typ av köpsignaler erhållits vill vi iakttaga en mycket försiktig attityd till börsen.

Risken för nya kraftiga säljsignaler under stödet vid ca 1540-1550 lite senare i år är nämligen stora. Men först förväntar vi oss alltså en tillfällig studs uppåt.

I timdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 förra veckan fått kortsiktiga köpsignaler då indexet gick över motstånden vid ca 1560 och ca 1565.

Analys OMXS30

Nya kortsiktigt intressanta köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1582 och ca 1593. Sedan är även det långsiktigt så betydelsefulla motståndet vid ca 1600 är viktigt att ta hänsyn till även vid den kortsiktiga handeln.

Säljsignaler erhålls istället om stöden vid ca 1560 och ca 1548 bryts. Strax under dessa finns sedan starka stödnivåer vid ca 1540-1544.

Förra veckan skrev vi att ”Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför med fördel bevaka stödet vid ca 1550 och motstånden vid ca 1560-1565.”

Köpte man efter köpsignalerna som erhölls när motstånden vid 1560-1565 bröts kan man nu först och främst sikta på uppgångar upp till motstånden vid ca 1582, ca 1593 och ca 1600. Precis som förra veckan ser vi dock gärna att man agerar lite mer försiktigt än annars. ”För risken är stor att den långa trenden håller på att vända nedåt och att börsen helt plötsligt kan bli betydligt mer volatil. Stopp loss förslagsvis strax under närmast liggande stödnivå.”

Skulle OMXS30 istället helt plötsligt vända nedåt och gå under stödet vid ca 1560 erhålls säljsignaler. Då kan man istället sikta på ett testa av stödnivåerna vid ca 1548, ca 1544 och ca 1540. Stopp loss förslagsvis strax över närmaste motståndsnivå.

För mer långsiktigt agerande ser det ut som att det är läge att lite mer bestämt dra ner risknivån på placeringarna. OMXS30 har tidigare fått långsiktigt viktiga säljsignaler under en stigande handelsaktivitet. Så länge som dessa säljsignaler inte neutraliserats av minst lika starka köpsignaler, typ över 1600 eller 1657 under en relativt hög börshandel, ser vi eventuella uppgångar främst som potentiella säljtillfällen för långsiktiga placerare.

Säsongsmönstret börjar nu också bli negativt. Vårt motto är därför för närvarande ”better safe than sorrow”.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto