Home > OMXS30 Analys v.33 ”OMXS30 fortsätter att visa upp svaghet…”

OMXS30 Analys v.33 ”OMXS30 fortsätter att visa upp svaghet…”

OMXS30 fortsatte förra veckan att visa upp svaghet då nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva vid ca 1557 och stödnivån vid ca 1544-1547 bröts. Nya säljsignaler erhålls om OMXS30 parkerar sig under stödnivåerna vid ca 1516 och ca 1494.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1551, ca 1573, ca 1592-1596 och ca 1618 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler.

I det kortsiktiga tidsperspektivet är OMXS30 också rejält översålt. Så blir nyhetsflödet lite mer positivt kan indexet därför lätt komma att göra uppåtriktade rekyler.

I ett flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med ett starkt motståndsområde vid ca 1700-1720 och stödområden kring ca 1378-1500.

Stockholmsbörsen hade förra veckan återigen en svag utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med -2,4 procent och stängde veckan på 1531,52. Hittills i år har därmed indexet gått upp med ”endast” 8,7 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling däremot på 12,4 procent. Uppgången kan jämföras med de för världsindexet Dow Jones Global Index och tyska storbolagsindexet DAX30 som i år gått upp med 11,6 respektive 10,8 procent.

Börsen inledde förra veckan med en brant nedgång efter att handelskonflikten mellan USA och Kina hade förvärrats. USA:s president Donald Trump hotade nämligen att införa nya tullar på alla kinesiska varor då Kina enligt honom inte köpt amerikanska jordbruksvaror som utlovat. Något som Kina visst säger sig ha gjort. Men i och med detta uppmanade dock Kina sina statliga bolag att sluta köpa amerikanska jordbruksprodukter samtidigt som man försvagade den kinesiska valutan renminbin över den psykologiskt viktiga 7,0 nivån relativt den amerikanska dollarn.

Enligt Donald Trump rörde detta sig om valutamanipulation vilket Kina givetvis förnekar. Allt detta orsakade i alla fall oro och börsnedgångar både i Sverige och på det internationella planet.

Sedan kom dessutom Trump ut med starka utspel emot sin egen centralbank Federal Reserve. Enligt honom var det nu inte Kina som var problemet, utan Fed som vägrar erkänna sina misstag genom att inte på ett mycket mer kraftfullt sätt sänka sina räntor.

Man kan ha många välmotiverade åsikter om hur olämpligt det är att en amerikansk president försöker påverka sin centralbanks penningpolitik. Men på kort sikt uppskattade detta i alla fall av börserna och det internationella börsklimatet stabiliserades då också något. För i och med att detta bedöms det nu ha öppnats upp för nya amerikanska räntesänkningar lite senare i år.

De globala marknadsräntorna gick också tydligt ned under veckan. I Sverige gick de dessutom ned lite extra på grund av att Sveriges BNP oväntat minskat under årets andra kvartal. Konjunkturinstitutet drog även ned sina BNP-prognoser för år 2019 och 2020.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt svag till osäker ut. OMXS30 ligger än så länge emellertid bara kvar, sett i ett flerårigt tidsperspektiv, i ett stort konsolideringsområde med stödområden vid ca 1378-1500 och motståndsnivåer kring ca 1700-1720. I ett något kortare tidsperspektiv har dock indexet fått flera säljsignaler i veckodiagrammet och har också börjat etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Analys OMXS30

På den positiva sidan finns att det långsiktiga handelsvolymsambandet, trots lite väl hög volym under nedgångarna i juli, fortfarande ser övervägande positivt ut.

Stochasticindikatorn är i veckodiagrammet på neutrala nivåer och ger därför inga tydliga ledtrådar om den kommande utvecklingen.

Men om den viktiga stödnivån vid ca 1494-1500 skulle passeras erhålls i veckodiagrammet ytterligare en klar säljsignal. Särskilt om börsaktiviteten då skulle vara relativt hög vid nedgångarna, skulle en sådan eventuell säljsignal vara extra viktig att beakta.

För att få riktigt tydliga köpsignaler i veckodiagrammet behövs nu att OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet skapar en rejäl reversalsignal för uppgång eller att indexet etablerar sig över motståndsnivåerna vid ca 1657, ca 1700 och ca 1720.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 de senaste veckorna fått flera säljsignaler och dessutom parkerat sig under sin 200-dagars medeltalskurva. Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, är sedan i slutet av juli också nedåtriktad. Nya säljsignaler erhålls här om stödnivåerna vid ca 1516 och ca 1494 bryts.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn visar emellertid på att indexet i detta tidsperspektiv är tydligt översålt. Ett något mer positivt nyhetsflöde, kanske lite mer optimistiska twitter ifrån Donald Trump(?), kan därför lätt skapa uppåtriktade rekyler.

OMXS30 får i kortsiktigt intressanta köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1551, ca 1573, ca 1592-1596 och ca 1618. Skulle börsaktiviteten vid sådana eventuella köpsignaler vara relativt hög, helst med börsomsättningar på över 23 miljarder per dag under uppgångsdagarna, blir dessa också av mer långsiktigt intresse.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 tidigare fått ett antal säljsignaler men att indexet nu kommit in i en kortsiktig konsolideringsfas. Kan OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1551 får indexet även här en kortsiktig köpsignal. Därefter finns det kortsiktigt intressanta motståndsnivåer vid ca 1566, ca 1573 och ca 1586-1589. Skulle däremot stödnivån vid ca 1516 passeras får OMXS30 istället en ny säljsignal.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motståndet vid ca 1551 inte brutits. Alternativt så inväntar man att stödet vid ca 1516 passerats innan man agerar för nedgång. Sätt förslagsvis till en början alltså en stopp loss strax över 1551 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle dock motståndsnivån vid ca 1551 brytas kan man istället agera för uppgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax under ca 1540 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För mer långsiktiga investeringar för uppgång ser läget ganska osäkert ut. Detta då OMXS30 tidigare fått säljsignaler och även etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Den försiktige placeraren har därför antagligen redan stoppat ut sina placeringar.

Är man dock mer riskbenägen, och möjligtvis också har ett flerårigt tidsperspektiv i sina placeringar, kanske man mest ser nedgångar inom den stora konsolideringsformationen, med stödområden kring ca 1370-1500 och motstånd vid ca 1700-1720, som intressanta köptillfällen. Men då får man också vara beredd på att det ibland kan bli stora, något nervpåfrestande, svängningar i värdet på portföljen och att man ibland får vänta måhända lite väl länge på uppgångarna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto