Home > OMXS30 Analys v.33 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler”.

OMXS30 Analys v.33 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler”.

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler när bland annat stöden vid ca 1548 och ca 1540 bröts. Nedgången skedde dock under relativt låg handelsaktivitet och OMXS30 är översålt. Därför kan kortsiktiga köpsignaler över motstånden vid ca 1548 och ca 1583 lätt erhållas om nyhetsflödet skulle bli mer positivt. På lite längre sikt ser emellertid läget för OMXS30 fortsatt besvärligt ut. Den långa trenden håller på att vända nedåt, handelsvolymsambanden är generellt sett negativa och säsongsmässigt är de närmaste månaderna utmanande. Nya säljsignaler erhålls om det kortsiktiga stödet vid ca 1535 bryts. Långsiktigt viktiga stödnivåer finns sedan vid ca 1500. Starka motståndsnivåer finns vid ca 1600 och ca 1657.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under fortsatt semesterlåg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 föll 2,2 procent och stängde veckan på 1538,96. Årets uppgång på OMXS30 är därmed bara på +1,4 procent. Och lägger man till avskilda utdelningar är den på det något bättre +4,6 procent.

Under veckan var det framförallt det fortsatta ordkriget mellan USA och Nordkorea som präglade börshumöret. USA:s presidenten Donald Trump varnade för ”eld och raseri” mot Nordkorea. Och följde sedan upp detta med att det kanske inte var ”tufft nog”. Det är onekligen inte den typen av diplomati som man är van vid från statsmän. Men Trump verkar se detta som en affärsförhandling där den tuffaste vinner. Vi får hoppas att det, mot alla odds, blir en framgångsrik taktik.

Risken är nu att man låst fast sig i förhandlingspositioner som det är svårt att komma ur utan att förlora ansiktet. Och då kan detta ordkrig fortsätta skapa osäkerhet på finansmarknaderna en längre tid. Det vore inte bra för börsklimatet.

För Nordkorea kommer troligen inte vika sig i det första taget. Regimen är för sin överlevnad beroende av kärnvapnen. Annars skulle troligtvis USA och dess allierade för eller senare se till att regimen försvinner. Sådant har ju hänt förr.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Möjligen kan Trumps oberäknelighet stressa Kina att ingripa för att dämpa Nordkoreas aggressiva tonläge. Det kinesiska kommunistpartiet vill dock ha kvar regimen i Nordkorea för att den ska vara en buffert mellan Kina och det USA stödda Sydkorea. Faller regimen i Nordkorea riskerar Kina få en landgräns till ett land som stöttas av USA. Och det vill man inte.

Finansmarknaderna har tyvärr tvingats vänja sig vid hemska terroristattacker. Och lärt sig att trots att de är förfärliga så påverkar de inte börsläget på sikt. Men överhängande risk för en väpnad konflikt med kärnvapen, det är något nytt. För vad innebär det, egentligen? Sådana funderingar riskerar att handlingsförlama de mer långsiktiga och kapitalstarka värdeinvesterarna. De som ska köpa aktier om börsen börjar falla…

Dessutom ligger nu en våt filt över finansmarknaderna i och med att centralbankerna har flaggat upp för att strama åt sin penningpolitik. Detta riskerar också att handlingsförlama de långsiktiga investerarna.

Som lök på laxen kommer nu också varningar kring skuldtaket i USA som kommer att nås i höst. Om inte USA:s kongress godkänner ett nytt skuldtak tvingas USA ”stänga ner sina offentliga verksamheter och ställa in sina betalningar”. Det går kanske inte så långt. Men detta riskerar att skapa mer osäkerhet i en redan osäker miljö.

Så lite grann ser det därför ut som att finansmarknaderna börjar ladda upp för en perfekt storm. Det skulle kunna bli ganska stökiga månader det närmaste halvåret. Vilket också skulle stämma in i det vanliga säsongsmönstret som börsen har under höstarna. Särskilt år som slutar på -7.

Det som skulle kunna rädda upp situationen vore dock om de politiska knutarna helt plötsligt skulle börja lösas upp eller om börsbolagens vinster skulle börja accelerera uppåt på ett oväntat sätt. Men just nu ser det tyvärr inte särskilt realistiskt ut.

Den långa trenden för OMXS30 börjar också rulla över till att bli neutral eller negativ. 200-dagars medeltalskurvan har dock fortfarande en positiv lutningen. Men OMXS30 ligger nu under denna viktiga medeltalskurva. Och det långsiktiga mönstret med stigande toppar och bottnar har dessutom brutits.

I veckodiagrammet ser man också att den uppåtgående trendlinjen bröts i somras och att OMXS30 därefter, dessutom under en relativt hög handelsaktivitet, etablerade sig under det tunga stödet vid ca 1600. Tydliga säljsignaler alltså. Nu har OMXS30 dessutom börjat gå under stödet vid ca 1540-1550 vilket förstärker det svaga intrycket. Nästa viktiga stödnivå ligger vid ca 1500.

Analys OMXS30

Men stochastic-indikatorn är både i vecko- och dagsdiagrammet nere på låga och översålda nivåer. Så skulle nyhetsflödet tillfälligtvis bli mer positivt kan OMXS30 lätt studsa uppåt. Dessutom var handelsaktiviteten låg under den senaste nedgången.

OMXS30 har dock den senaste veckan fått ett antal säljsignaler. Indexet började emellertid förra veckan med ett försök till uppgång men orkade inte etablera sig över motståndet vid ca 1582-1585. Sedan orsakade Nordkorea utspelen nervositet som gav nedgångar och säljsignaler. Inte ens området för 200-dagars medeltalskurvan respekterades…

Analys OMXS30

De viktigaste säljsignalerna var annars de när stöden vid ca 1548 och ca 1540 bröts. Men den låga börsomsättningen när dessa säljsignaler erhölls gör att de inte är så pålitliga som de annars skulle vara.

Därför får man nu vara vaksam på om OMXS30 ifrån detta översålda läge helt plötsligt skulle vända uppåt och få kortsiktiga köpsignaler. Till exempel över motstånden vid ca 1548, ca 1583-1585 och ca 1600.

Detta är givetvis väldigt viktigt att bevaka om man agerar kortsiktigt. Det skulle dock inte behöva betyda så mycket i det mer långsiktiga perspektivet. För om dessa eventuella indexuppgångar skulle ske under en relativt blygsam börshandel är det långsiktiga signalvärdet tyvärr lågt.

Börsomsättningen under uppgångsdagarna måste vara på minst 22-25 miljarder för att de ska kunna ge mer långsiktigt viktiga köpsignaler. Annars ser vi uppgångar främst som potentiella säljtillfällen för den långsiktige investeraren.

I det kortsiktiga timdiagrammet ser vi också att OMXS30 får nya säljsignaler om stödet vid ca 1535 bryts. Kortsiktigt intressanta motståndsnivåer finns vid ca 1544, ca 1548, ca 1555, ca 1560, ca 1565, ca 1574 och ca 1583.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt så är motståndsnivåerna på OMXS30 vid ca 1544-1548 viktiga att bevaka. Har man agerat i enlighet med säljsignalerna och den korta trendens riktning ligger man nu för nedgång. Om man nu vågat det över helgen vill säga. Men i alla fall, förslagsvis har man ha en stopp loss för eventuella nedgångspositioner strax över något av motstånden vid ca 1544 eller ca 1548.

Erhålls nya säljsignaler under stödet vid ca 1535 flyttar man med fördel ned stopp lossen till strax över 1535.

Erhålls köpsignaler kan man istället agera för uppgång. Gör dock gärna det med något mindre positionsstorlekar än vanligt och bevaka stopparna noggrant. För risken är stor att den långa trenden håller på att vända nedåt och för att OMXS30 då också kan bli väldigt volatilt.

Långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi liksom tidigare till stor försiktighet. OMXS30 har fått långsiktiga svaghetssignaler, handelsvolymmönstret är negativt och säsongsmässigt är de närmaste månaderna besvärliga.

Så länge som inga starka köpsignaler har erhållits, till exempel att OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1600 eller ca 1657 under en relativt hög handelsaktivitet, föreslår vi att man drar ner på även de mer långsiktiga innehaven. Särskilt om detta kan göras under tillfälliga kursuppgångar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto