Home > OMXS30 Analys v.34 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 Analys v.34 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge. Indexet var då också nere och testade av ett starkt stödområde som denna gång höll.

Kan OMXS30, helst under en relativt hög handelsaktivitet, etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1520 och ca 1551 får indexet nya kortsiktigt intressanta köpsignaler. Skulle däremot förra veckans lägsta nivåer vid ca 1476 passeras få indexet istället säljsignaler.

I ett längre tidsperspektiv sett ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en flerårig konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en volatil utveckling med en till slut lätt vikande tendens. Detta tack vare en stark avslutning efter den kraftig nedgången under onsdag-torsdag. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1519,41 vilket innebar en nedgång på 0,8 procent. Årets uppgång har i och med detta reducerats till 7,9 procent, men med återlagda utdelningar ligger utveckling på 11,5 procent. Utvecklingen för världsindexet Dow Jones Global Index och tyska storbolagsindexet DAX30 har under samma tid varit 10,2 respektive 9,5 procent.

Börsen böljade alltså förra veckan fram och tillbaka. Börsveckan började starkt, men rapporter ifrån Hongkong där demonstrationer på den internationella flygplatsen fick alla flygningar att ställas in dämpade snabbt börsoptimismen. Börsklimatet blev dock bättre när det senare under veckan kom positiva besked kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Förhandlingar ska hållas inom två veckor och Trump skjuter upp de nya tullarna ifrån den 1 september till 15 december. Trump hade väl kommit på att det är bättre att skjuta på dessa tullar tills efter den amerikanska julklappshandeln…

Men sämre än väntad makrodata ifrån Kina och Tyskland, ett inverterat räntegap mellan två- och tioåriga statsobligationer både i Storbritannien och i USA skapade en starkt ökad konjunkturoro, eller kanske till och med snarare konjunkturångest, och kraftiga börsnedgångar under onsdag och torsdagen. Även uttalande ifrån Kina om brist på samförstånd i handelsförhandlingarna och varningar om motåtgärder bidrog till oron.

Så här behövdes det då hjälp ifrån kavalleriet, det vill säga centralbankerna. För det senaste året har det varit mycket av ett växelspel mellan konjunkturoro, handelskonflikter och centralbankernas agerande. När det kört ihop sig på de två första områdena och börjat bli riktigt oroligt, har nämligen centralbankerna känt sig pressade att gå in och med penningpolitiska stimulanser av något slag.

Mycket riktigt så kom det också sådan hjälp denna gång också. Nu var det ECB-rådsledamoten Olli Rehn som flaggade för att ECB ”bör” komma med ett betydande stimulanspaket vid nästa policymöte. Detta förbättrade snabbt det internationella börsklimatet och fick även den svenska börsen att få en stark avslutning på veckan.

Lite intressant är det att det var ECB och inte den amerikanska centralbanken Federal Reserve som kom med räddningen denna gång.

För Fed går en balansgång där det gäller att balansera dels trycket ifrån Trump, dels värna om sitt oberoende och sina tidigare uttalanden om att de i sitt agerande är ”databeroende”. Fyra tidigare FED-chef, Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan och Paul Volcker har också nyligen i en gemensam debattartikel skrivit att det är viktigt att ”Fed och dess ordförande måste tillåtas agera självständigt och i ekonomins bästa intresse, fritt från kortsiktiga politiska intressen och särskilt utan hotet om avskedande av Fed-ledare av politiska skäl”.

Så rent prestigemässigt behöver nog Fed-chefen nu kunna peka på nya och väldigt tydliga data om konjunkturdämpning för att svänga om till en mer aggressivt duvaktig räntepolitik. Så det var kanske lämpligast att ECB fick agera denna gång.

En annan intressant sak är, som många börsanalytiker också påpekat, att en inverterad räntekurva, alltså att till exempel den 10åriga räntan är lägre än den 2-åriga, historiskt sett i USA de senaste 40-åren alltid verkar ha följts av en börsuppgång 1 till 3 år efteråt…

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig, sett i långsiktigt tidsperspektiv, fortfarande bara kvar i en stor flerårig konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1700-1720. Inom denna formation har nu OMXS30 varit nere och testat av stödområdet kring 1494-1500 som än så länge hållit. I och för sig var indexet förra veckan nere som lägst på 1476,83, men OMXS30 avslutade alltså veckan på 1519, väl över stödområdet. Dessutom fick vi i veckodiagrammet då en reversalsignal för uppgång, en så kallad ”bullish hammer” i candlestickdiagrammet, eller spik i stapeldiagrammet.

Analys OMXS30

Denna vändningssignal bekräftas om vi kan få en stängning nästa vecka på en högre nivå än denna veckas högsta nivå på 1550,96. Och den ”falsifieras”, slås ut, om indexet istället skulle stänga under denna veckas lägsta nivå på 1476,83.

Skulle dessutom OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid ca 1573 erhålls sedan även en ”vanlig” köpsignal. Nästa långsiktigt intressanta motståndsområde finns sedan vid ca 1657 följt av de vid ca 1700 och ca 1720. Men skulle däremot indexet parkera sig under stödområdet vid ca 1476-1500 erhålls istället en ”vanlig” säljsignal i veckodiagrammet.

I dagsdiagrammet ser läget också ut som att OMXS30 skulle vilja börja göra en ordentlig rekyl uppåt. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, är i och för sig nedåtriktad. Och OMXS30 ligger fortfarande under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva. Men indexet fick i dagsdiagrammet också en reversalvändningssignal för uppgång, i torsdags förra veckan, då indexet var nere väldigt långt ned men stängde i närheten av den dagens högsta nivå.

Analys OMXS30

Dessutom är stochasticindikatorn nere på låga och översålda nivåer och visar även upp en så kallad positiv divergens gentemot utvecklingen i själva indexdiagrammet. För när själva indexet gått ner till allt lägre och lägre nivåer har inte stochastic gjort detsamma. Man kan se det som att kraften i nedgången successivt har mattats av vid nedgången. Detta mönster förstärker sedan signalvärdet av eventuella köpsignaler man får på annat vis.

OMXS30 får nu en ganska intressant köpsignal om det, helst under en relativt hög handelsaktivitet under uppgångsdagarna, kan etablera sig över motståndet vid ca 1520. Bland annat med tanke på det översålda läget borde indexet kunna göra en lite rejälare rekyl uppåt. Nya köpsignaler erhålls om indexet sedan även kan etablera sig över motståndet vid ca 1551, sin 200-dagars medeltalkurva vid ca 1557 och motstånden vid ca 1573 och ca 1592-1600.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1494, och särskilt under det vid ca 1476, får indexet istället säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har OMXS30 redan fått ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls här om indexet kan bryta den nedåtriktade trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1520, och motståndet vid ca 1551. Skulle däremot stöden vid ca 1510, ca 1501 och ca 1476 passeras får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1510 håller. Flytta sedan också successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1510 och ca 1501 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på ett test av den viktiga stödnivån vid ca 1476. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 1517 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet går nedåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget osäkert ut. Detta då OMXS30 tidigare har etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och också fått ett antal säljsignaler. Den försiktige placeraren har därför antagligen redan stoppat ut sina placeringar.

Är man dock mer riskbenägen, och om man har ett flerårigt tidsperspektiv i sina placeringar, kanske man mest ser nedgångar inom den stora konsolideringsformationen, med stödområden kring ca 1370-1500 och motstånd vid ca 1700-1720, som intressanta köptillfällen. I så fall är det lite extra intressant att köpa nu när OMXS30 varit nere och testat av stödområdet vid ca 1500, blivit kortsiktigt översålt och dessutom fått ett antal reversalsignaler för uppgång. Men agerar man på detta viset skulle vi dock vilja rekommendera en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1476.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.