Home > OMXS30 Analys v.34 ”OMXS30 – investerarna köpstrejkar”.

OMXS30 Analys v.34 ”OMXS30 – investerarna köpstrejkar”.

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler när indexet gick under stöden vid ca 1535-1540. Ny stödnivå att bevaka finns nu vid ca 1524, men en mycket tyngre stödnivå finns vid ca 1500. OMXS30 får köpsignaler om det etablerar sig över motstånden vid ca 1532, ca 1535, ca 1560, ca 1583 och ca 1600. Uppgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet riskerar dock att bli kortvariga. För de långsiktiga trenderna har börjat gå nedåt och handelsvolymsambanden är fortsatt negativa. De långsiktiga aktieinvesterarna ser därmed ut att ha gått ut i en allmän köpstrejk. Så länge som dessa mönster håller i sig ser risken stor ut att det viktiga stödet vid ca 1500 förr eller senare kommer att utmanas.

Stockholmsbörsen svängde förra veckan upp och ned men stängde till slut med en marginell nedgång. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 0,4 procent och slutade veckan på 1532,12. Därmed är årets indexuppgång endast +1,0 procent och +4,2 procent med hänsyn till avskilda utdelningar.

I början av veckan gick OMXS30 upp till som mest 1560,5 efter det att ordkriget mellan USA och Nordkorea lugnat ned sig och risken för en för väpnad konflikt ser ut att ha minskat.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I Sverige kom det statistik som visade att konsumentpriserna, räknat med fast ränta, stigit med 2,4 procent på årsbasis. Det var första gången sedan 2010 den inflationen låg på över 2 procent.

I och med det gick både den svenska räntan och kronan upp. Vilket gjorde att börsen backade. För kronförstärkningen gör att konkurrenskraften för börsbolagens inhemska verksamheter minskar.

De för OMXS30 så viktiga bankaktierna stärktes dock av ränteuppgången. För bankerna tjänar mer pengar om räntan kan komma upp ifrån nuvarande minus- och nollräntenivåer. Efter onsdagskvällens något mjuka Fed-protokoll drog dock både räntor och bankaktier ned igen.

I och med USA-presidenten Donald Trumps ökade politiska problem valde han i veckan, efter ett antal avhopp, att avveckla sina rådgivande grupper med olika näringslivstoppar. Det har ytterligare ökat oron för att han inte kommer att kunna driva igenom sin politik med skattesänkningar och kraftiga infrastrukturinvesteringar.

Förutom att detta spär på den nu gryende konjunkturpessimismen så har det slagit direkt på OMSX30-bolaget Skanskas aktiekurs. Skanska har som bekant en stor byggverksamhet i USA. Sedan toppen på 229,7 kr den 3 februari har Skanskaaktien gått ned med 22,5 procent.

Den långa trenden för OMXS30 har nu börjat peka mer och mer nedåt. Fortfarande är emellertid lutningen på 200-dagars medeltalskurvan uppåtriktad. Men ju längre tid indexet befinner sig under denna kurva, desto snabbare kommer även den att börja vika av nedåt.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, har dock varit nedåtriktad sedan i mitten av juli.

OMXS30 har också börjat visa upp ett tydligt mönster av sjunkande toppar och sjunkande bottnar. Inte bra. Dessutom är handelsvolymen oftast större under nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna. Detta är allvarliga svaghetstecken som indikerar en underliggande svaghet i den långsiktiga börstrenden.

Analys OMXS30

Och tittar vi på enskilda index- och aktiediagram så ser det snarast ut som att de långsiktiga börsaktörerna har gått ut i en allmän köpstrejk. Det finns säkert många anledningar till det. Men den viktigaste faktorn bedömer vi vara att centralbankerna flaggat upp för att deras penningpolitik kommer att börja stramas åt.

OMXS30 har tidigare under sommaren fått ett antal starka säljsignaler. Framför allt skedde det när stödet vid ca 1600 bröts under en stigande handelsaktivitet. Den senaste veckan fick OMXS30 nya säljsignaler när stöden vid ca 1535-1540 bröts.

För att OMXS30 ska få lite kraftigare köpsignaler behöver indexet nu etablera sig över motstånden vid ca 1560, ca 1584 och ca 1600 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 22-25 miljarder under uppgångsdagarna. Är börsomsättningen fortsatt låg under uppgångarna blir det långsiktiga signalvärdet på eventuella köpsignaler tyvärr lågt.

Har OMXS30 nu startat en längre tids nedgång får vi räkna med att det då och då kommer att ske snabba men kortvariga indexuppgångar. Det är då som kortsiktiga aktörer som tagit positioner för nedgång känner sig tvingade att köpa tillbaka sina korta positioner. Och då vill andra kortsiktig placerare snabbt hänga på för att inte missa en uppgång.

Men är det då inte så många långsiktiga placerare som köper blir det snart problem. För dels sker uppgången under låg handel. Och dessutom, när de kortsiktiga aktörerna väl köpt klart, så riskerar indexet att på nytt vända nedåt med full kraft.

Så därför blir den relativa handelsaktiviteten extra viktig att bevaka vid eventuella uppgångar. Hittills under denna nedgångsfas har dock handelsvolymsambanden varit entydigt negativa.

Det enda som är positivt är att OMXS30 är översålt. Stochastic-indikatorn är nämligen nere på låga nivåer. Dessutom har denna indikator inte gått ner till nya lägre bottnar när själva OMXS30 gjort det. Denna så kallade positiva divergens mellan indikatorn och indexet gör att eventuellt kommande köpsignaler blir extra intressanta att bevaka. Särskilt om de då skulle komma under en ökande börsaktivitet.

OMXS30 får emellertid nya säljsignaler om stödet vid ca 1524 bryts. Sedan finns det ett start stödområde kring ca 1500.

I det kortsiktiga timdiagrammet ser vi att OMXS30 får kortsiktigt intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1532 och ca 1535 bryts. Strax över det finns en motståndsnivå vid ca 1539-1540 där ett så kallat gap skulle täppas till. Sedan finns motstånd vid en nedåtgående trendlinje, som i skrivande stund ligger vid ca 1546, och vid ca 1548 och ca 1556.

Men även i detta tidsperspektivet ligger sedan de viktigaste motståndsnivåerna vid ca 1560 och ca 1583.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan nu bevaka motståndsnivåerna vid ca 1532 och ca 1535. Bryts dessa kan man välja att köpa för uppgång. Gör det i så fall gärna med mindre positionsstorlekar än vanligt, bevaka stopparna extra noggrant och ta gärna hem vinsten så fort som minsta tveksamhet i marknaden visar sig.

Särskilt är detta viktigt om eventuella uppgångar fortsätter att ske under relativt låg handel. För huvudtrenden är nedåt och börsen tål då inte negativa nyheter. Och volatiliteten kan plötsligt öka avsevärt. Stopp loss förslagsvis strax under närmaste stödnivå.

Erhålls istället en ny säljsignal under stödet vid ca 1524 kan man sikta på nya nedgångar. Sikta först och främst ned till den viktiga stödnivån vid ca 1500. Stopp loss förslagsvis strax över närmaste motståndsnivå.

För mer långsiktigt inriktade investerare vill vi rekommendera stor försiktighet med aktie- och indexinnehav. Börstrenden är nedåtriktad och handelsvolymsambanden negativa. Sälj gärna eventuella kvarvarande innehav vid tillfälliga kursuppgångar. Särskilt om dess sker under fortsatt relativt låg börsaktivitet.

Avvakta helst med nya köp tills starka köpsignaler erhållits under en stigande handelsaktivitet. Eller tills börsen fallit mer än man förut ”trodde var möjligt”, volatiliteten varit extremt hög och en tidning som normalt inte skriver om börsen på sin förstasida skriver något typ ”Börsen har kraschat. Aktier ska man absolut inte ha”.

För då har nog alla som kan tänka sig sälja sina aktier redan sålt. Och då kan det vara ett intressant läge för långsiktig placerare att börja köpa indexplaceringar och kvalitetsaktier.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto