Home > OMXS30 Analys v.35 ”OMXS30 har fått köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.35 ”OMXS30 har fått köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan på nytt kortsiktiga köpsignaler då indexet bröt över motståndsområdet vid ca 1632-1635. Nya köpsignaler erhålls om indexet även skulle orka på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1648. Helst ska detta ske under en ökande börsaktivitet. I så fall siktar vi på uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720. Hittills har dock börsuppgångarna skett under en relativt låg handelsaktivitet. Detta negativa handelsvolymmönster drar tyvärr ned det långsiktiga signalvärdet av den senaste tidens köpsignaler. Den mer långsiktiga bilden för OMXS30 ser i och med detta fortfarande oregelbunden och osäker ut. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1622-1620 bryts. Men sett på längre sikt erhålls emellertid starka säljsignaler först om stödområdet vid ca 1590-1593 bryts.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en uppåtriktad tendens under en fortsatt relativt låg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med +1,5 procent och avslutade veckan på 1646,87. I år har därmed OMXS30 indexet avancerat med +4,4 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger emellertid årets uppgång på +8,2 procent.

Under veckan rörde sig börsen uppåt i stort sett varje dag. Oron kring det ekonomiska kaoset i Turkiet har kommit av sig och det internationella börsklimatet har också i övrigt varit lätt positivt den senaste tiden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den turkiska lirans fall har tidigare skapat oro för en recession och skuldkris i landet som även skulle kunna få spridningseffekter. Till exempel till de europeiska banker som har stor utlåning, investeringar och andra tillgångar i Turkiet.

De i OMXS30 så indextunga svenska bankerna, som har i det närmaste försumbar direkt exponering mot Turkiet, har dock tillhört de relativt bästa aktierna i indexet de senaste veckorna. Svagast har istället varit de konjunkturkänsliga industri-, stål- och gruvbolagen.

Under veckan var det bland OMXS30-bolagen annars särskilt Ericsson som gick starkt. Det som eldar på Ericssons kursutveckling är stigande optimismen kring företagets 5G-verksamhet och därmed höjda analysrekommendationer. Även ABB steg ordentligt i veckan efter förnyade spekulationer om en försäljning av sin kraftdivision Power Grids. Däremot föll den tidigare kursraketen Swedish Match kraftigt på grund av sänkta analysrekommendationer.

För OMXS30 är emellertid den långa trenden fortsatt oregelbunden och osäker även om indexet de senaste veckorna börjat ta fart uppåt. I Sverige har det de senaste månaderna snarast varit små- och medelstora börsbolagsindex som gått starkt.

Analys OMXS30

OMXS30 ligger i det längre tidsperspektivet fortfarande i en sidogående konsolideringsfas. Skulle indexet under en relativt hög börsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motstånden vid ca 1648 och ca 1682 erhålls dock starka och långsiktigt mycket intressanta köpsignaler på OMXS30.

Men innan en liknande köpsignal erhållits, eller i alla fall innan handelsvolymmönstret blivit betydligt mer positivt, betraktar vi alla uppgångar främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Det som ligger närmast i korten verkar dock vara att OMXS30 skulle kunna etablera sig över motståndet vid ca 1648. Men kommer handelsaktiviteten vara hög då? Om inte är det ett tecken på att de långsiktiga investerarna fortsätter att vara passiva. Och för att en börsuppgång ska se långsiktigt pålitlig ut behöver man få klara indikationer på att de långsiktiga placerarna är tydliga och stora nettoköpare av aktier.

Skulle OMXS30 gå under stödområdet vid ca 1590-1593 erhålls säljsignaler. Särskilt om eventuella nedgångar börjar ske under klart högre handelsaktivitet än det varit under den senaste uppgångsfasen blir sådana säljsignaler väldigt viktiga.

På nedsidan finns det annars vid ca 1450-1520 området ett antal starka stödnivåer som borde kunna hålla emot om börsen skulle vända nedåt. Men skulle OMXS30 trots allt etablera sig under den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger kring ca 1450-1455 erhålls en långsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan gick över både motståndsnivån vid ca 1620-1622 som det viktiga motståndet vid ca 1635. Klara köpsignaler alltså. Synd bara att de kom under så pass låg handelsaktivitet. Det förtar det långsiktiga signalvärdet av köpsignalerna.

Analys OMXS30

Analysläget hade varit mycket lättare om börsomsättningen hade varit relativt hög, typ på 22-25 miljarder, under uppgångsdagarna. Nu har de istället legat på låga 11-14 miljarder.

Kanske omsättningen tar fart om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1648 och 1682? Det återstår att se.

Under tiden kan man hänga med på den uppåtriktade kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, men också att vara varsam om trenden bryts och det börjar gå nedåt under en ökande handelsaktivitet. För då riskerar det att gå undan.

Så risken finns fortfarande kvar, trots den senaste tidens uppgång, att indexet istället ska gå ned och testa av olika stödnivåer. En första stödnivå av lite större intresse är den vid ca 1620-1622. Etablerar OMXS30 sig under ned erhålls en säljsignal. I så fall siktar vi på det mycket viktiga stödområdet kring ca 1590-1593 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1582.

Skulle även dessa nivåer brytas erhålls starka säljsignaler, särskilt om detta skulle ske under en ökande börsaktivitet. Därefter ligger intressanta stödnivåer vid ca 1560, ca 1512-1514 och ca 1482-1488.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick kortsiktig köpsignaler när motstånden vid ca 1632-1635 bröts. Nya köpsignaler erhålls här om även motståndet vid ca 1648-1649 passeras. Skulle OMXS30 gå under stöden vid ca 1642, ca 1640, ca 1635 och ca 1632 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 1648-1649 bryts. Sikta sedan först främst på en uppgång till ca 1680. Placera förslagsvis först en stopp loss strax under 1647 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet går uppåt.

Skulle OMXS30 etablera sig under 1642 kan man istället agera för nedgång. Sikta på en nedgång till i första hand stödområdet vid ca 1632-1635. Och i andra hand ned till stödområdet vid ca 1620-1622. Sätt förslagsvis en stopp loss förslagsvis först strax över 1646 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet gör detsamma

Mer långsiktiga investerare vill vi rekommendera viss försiktigt med stora positioner för uppgång så länge som mönstret med relativt låg handelsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna finns kvar.

Men vill man trots allt agera för uppgång, OMXS30 har ju fått köpsignaler och den korta trenden pekar uppåt, så rekommenderar vi en stopp loss även för sådana här mer långsiktiga positioner om OMXS30 börjar gå ned under en ökande handelsaktivitet och särskilt om indexet på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.