Home > OMXS30 Analys v.35 ”OMXS30 – trenderna pekar nedåt”.

OMXS30 Analys v.35 ”OMXS30 – trenderna pekar nedåt”.

OMXS30 ligger i nedåtriktade trender. Börsen är dock så översåld att tillfälliga uppåtriktade rekyler inte vore särskilt överraskande. OMXS30 får köpsignaler om motstånden vid ca 1560, ca 1584 och ca 1600 bryts. Men erhålls dessa under relativt låg handelsaktivitet riskerar uppgångarna bli både opålitliga och kortvariga. OMXS30 får nya säljsignaler om stöden vid ca 1519 och ca 1500 passeras. De negativa handelsvolymsambanden och det svaga säsongsmönstret under de kommande månaderna ökar också risken för nya stora börsnedgångar.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 stängde dock på 1540,82 vilket innebar en marginell uppgång på 0,6 procent. Årets uppgång på OMXS30 ligger därmed på +1,6 procent och med återläggning av avskilda utdelningar på +4,8 procent.

Veckan präglades av en avvaktande hållning inför fredagens viktiga anföranden ifrån den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen och ECB:s centralbankchef Mario Draghi på Jackson Hole-konferensen.

Fed-chefen Janet Yellen gav emellertid inga penningpolitiska ledtrådar i sitt sedan länge så emotsedda tal. Hoppet var att Yellens tal skulle innehålla något börspositivt, men så blev det alltså inte.

ECB-chefen Mario Draghi sa i sin tur att QE-program har varit väldigt framgångsrikt och återhämtningen tilltar. Tidigare under fredagen hade också ett bättre än väntat tyskt IFO-index ökat optimismen kring Europakonjunkturen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

De uteblivna penningpolitiska signalerna och optimismen kring Europakonjunkturen fick både vår svenska krona och euron att stärkas gentemot den amerikanska dollarn.

En sjunkande dollar är dock inte bra för börsklimatet. För det försvagar de flesta av våra börsbolags internationella konkurrenskraft. EUR/USD har nu fått nya köpsignaler. Och USD/SEK balanserar på den mycket viktiga stödnivån vid ca 7,9-8,0 kr. Se vårt senaste Valutabrev för analyser och diagram på valutorna. Vill du också ha en analys på tyska börsen kan du läsa vår senaste DAX-analys.

Fortsatt försvagning av dollarn riskerar att göra de långsiktiga aktieinvesterarna ännu mer osäkra. Tidigare har den kommande åtstramningen av centralbankernas penningpolitik legat som en våt filt över aktiemarknaderna. Detta i kombination med höga aktievärderingar ser ut att ha orsakat något av en handlingsförlamning bland de långsiktiga aktieköparna.

Det ser man på handelsvolymsambanden som de senaste månaderna varit negativa. Vid börsnedgångarna har alltså börsomsättningen varit väl så stor som den under uppgångsdagarna. Detta är ett allvarligt varningstecken på att det underliggande långsiktiga köpintresset är lågt.

Den långa trenden på OMXS30 börjar nu också att vända nedåt. I veckodiagrammet nedan ser vi att under sommaren har både den uppåtgående trendlinjen brutits och indexet har dessutom gått under de viktiga stöden vid ca 1600 och ca 1550. Särskilt säljsignalen under 1600 åtföljdes också av en relativt hög handelsaktivitet. Det var faktiskt den högsta veckoomsättningen på OMXS30 sedan år 2011.

Analys OMXS30

Vad som kan tänkas vända marknaden nu skulle kunna vara att börsaktörerna får för sig att börsbolagens vinster ska börja öka mycket mer än man tidigare trott. Den kommande rapportperioden i oktober blir därför mycket intressant att följa. Samtidigt är emellertid den nuvarande dollarförsvagningen alltså ett klart störande inslag för börsbolagens generella vinstkapacitet.

En annan sak som skulle kunna locka in de långsiktiga investerarna till börsen igen vore om börsen gick ned så mycket att aktievärderingarna blev extremt låga. De starka säljsignalerna som OMXS30 fått indikerar tyvärr att detta är ett oroande realistiskt alternativ. Särskilt med tanke på att höstmånaderna september och oktober säsongmässigt sett är väldigt svaga.

Nästa tydliga stödnivå på OMXS30 i veckodiagrammet ligger vid ca 1500 följt av ca 1390-1400.
Det positiva är dock att OMXS30 i veckodiagrammet är rejält översålt. Det är emellertid ingen tillförlitlig köpsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan däremot då lättare få uppåtriktade rekyler inom den nedåtgående trenden.

För att få tillförlitliga köpsignaler i detta läget måste OMXS30 få en tydlig reversalsignal eller bryta över ett viktigt motstånd under en relativt hög handelsaktivitet. Till exempel om indexet kunde etablera sig över motståndet vid ca 1600 i samband med börsomsättningar på minst 22-25 miljarder under uppgångsdagarna. Köpsignaler som erhålls under en relativt låg börsaktivitet riskerar dock att vara ytterst opålitliga.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 ifrån detta översålda läge försökt att bryta ut uppåt. Men hittills har det inte varit några lyckade försök. Skulle dock indexet orka etablera sig över motstånden vid ca 1560 och ca 1583-1584 erhålls köpsignaler som skulle kunna resultera i ett mycket intressant test av motståndsnivån vid ca 1600.

Analys OMXS30

Det är snarast lite förvånande att OMXS30 ännu inte lyckats göra några större uppåtriktade rekyler. Vid området för dess 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid 1570, brukar också indexet kunna stanna av lite längre och stabilare än vad som nu varit fallet.

Allt detta vittnar om att den underliggande trenden är mycket svag. OMXS30 har också börjat skapa en tydligt fallande trend med både sjunkande toppar och sjunkande bottnar.

Nya säljsignaler erhålls på OMXS30 om stödet vid ca 1519 bryts. Och förr eller senare ser det också ut som att det viktiga stödet vid ca 1499-1500 kommer att testas.

I det kortsiktiga timdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick kortsiktiga köpsignaler då motstånden vid ca 1532, ca 1535, ca 1538 och ca 1546 bröts. Uppgångarna skedde emellertid under låg handelsaktivitet. Och i fredag erhölls kortsiktiga säljsignaler när stödet vid ca 1546 bröts.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga strategier och kan det därför vara intressant att ligga för nedgång. Stopp loss då förslagsvis om något av motstånden vid ca 1552, ca 1556 eller 1560 bryts. Allt efter var och ens egen riskpreferens.

Nya säljsignaler erhålls i timdiagrammet om stöden vid ca 1538, ca 1535, ca 1532 och ca 1519 bryts. Agerar man på dessa kan man sedan flytta ned stopp loss nivån till strax över närmaste motståndsnivå.

Erhålls istället de kortsiktiga köpsignalerna om OMXS30 går över motstånden vid ca 1552, ca 1560 och ca 1583 kan man välja att köpa för uppgång. Om handelsaktiviteten fortsätter att vara låg vid uppgångarna kan man förslagsvis agera lite försiktigare än vanligtvis. För den långa trenden håller på att vända nedåt och då kommer oftast överraskningarna på nedsidan.

Så om man överhuvudtaget köper för uppgång, gör det gärna med relativt små positionsstorlekar och sätt helst väldigt tajta stoppar. Till exempel strax under dagens innans lägsta nivå eller under närmaste stödnivå.

Långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi liksom tidigare till stor försiktighet. OMXS30 har fått långsiktigt viktiga säljsignaler, handelsvolymmönstret är negativt och säsongsmässigt är de närmaste månaderna utmanande.

Så länge som inga starka köpsignaler under en relativt hög börsomsättning har erhållits föreslår vi att man drar ner på de långsiktiga innehaven. Särskilt om detta kan göras under tillfälliga kursuppgångar.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.